Oświadczenie Naczelnego Rabina RP ws. 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

Michael Schudrich Naczelny Rabin RP

Michael Schudrich Naczelny Rabin RP

Źródło: KAI

Michael Schudrich

Społeczność żydowska w Polsce, wraz z Żydami na całym świecie zawsze wspomina życie Jana Pawła II. W tym roku setnej rocznicy jego narodzin szczególnie pamiętamy, jak głęboki wpływ wywarł on na świat jako całość, a dla nas zwłaszcza na chrześcijańsko-żydowskie pojednanie i dialog. Papież Jan Paweł II uosabiał fundamentalną postawę wzajemnego szacunku i respektowania każdej istoty ludzkiej jako tworu Bożego. Żaden inny papież nie uczynił więcej, by uleczyć bolesne rany, a nikt w historii nie uczynił więcej, by skutecznie wyeliminować plagę antysemityzmu.

Śmiałe kroki papieża Jana Pawła II: uznanie cierpienia narodu żydowskiego podczas jego wizyty w Auschwitz, uznanie Państwa Izrael i jego centralnej roli dla żydowskiego życia i wiary, oraz prośba o wybaczenie chrześcijańskich prześladowań Żydów w toku dziejów, dają świadectwo jego głębokim oczekiwaniom związanym ze stosunkami chrześcijańsko-żydowskimi. Papież dał wyraz swemu niezmiennemu pragnieniu, by nie tylko naprawić to, co zostało złamane, ale by “pogłębić lojalny i przyjazny dialog z poszanowaniem wzajemnych przekonań, biorąc za podstawę, jako wielkie duchowe dziedzictwo, te elementy objawienia, które mamy wspólne”.

Z głęboką wdzięcznością pamiętamy też o roli, jaką odegrał, wspierając dążenie polskiego społeczeństwa do odzyskania wolności i niepodległości Ojczyzny, we wzajemnym szacunku i bez przemocy.

Niech pamięć o nim i jego czynach będzie dla nas i całego świata wspólnym błogosławieństwem i natchnieniem, by dalej pełnić jego misję pokoju, wzajemnego poszanowania i miłości braterskiej.

Michael Schudrich Naczelny Rabin RP

Komentarz KAI

17.05.2018

Uznanie wobec Jana Pawła II jako promotora wzajemnego szacunku między ludźmi wyraził w związku z 100. rocznicą urodzin polskiego papieża Naczelny Rabin RP Michael Schudrich. – Niech pamięć o nim i jego czynach będzie dla nas i całego świata wspólnym błogosławieństwem i natchnieniem – napisał Michael Schudrich w przekazanym KAI oświadczeniu. Jutro, 18 maja, przypada 100. rocznica urodzin Jana Pawła II.

Naczelny Rabin RP zapewnił, że społeczność żydowska w Polsce oraz Żydzi na całym świecie zachowują pamięć o życiu Jana Pawła II, o jego głębokim wpływie na cały świat a także na pojednanie chrześcijańsko-żydowskie.

“Papież Jan Paweł II uosabiał fundamentalną postawę wzajemnego szacunku i respektowania każdej istoty ludzkiej jako tworu Bożego. Żaden inny papież nie uczynił więcej, by uleczyć bolesne rany, a nikt w historii nie uczynił więcej, by skutecznie wyeliminować plagę antysemityzmu” – zaznaczył Michael Schudrich.

Rabin wspomniał też o “śmiałych krokach” Jana Pawła II, wspominając uznanie cierpienia narodu żydowskiego, czemu dał wyraz podczas wizyty w Auschwitz, “uznanie Państwa Izrael i jego centralnej roli dla żydowskiego życia i wiary, oraz prośbę o wybaczenie chrześcijańskich prześladowań Żydów w toku dziejów (…)”.

Michael Schudrich podkreślił, że wspólnota żydowska zachowuje wdzięczna pamięć o roli jaką odegrał Jan Paweł II w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości.

“Niech pamięć o nim i jego czynach będzie dla nas i całego świata wspólnym błogosławieństwem i natchnieniem, by dalej pełnić jego misję pokoju, wzajemnego poszanowania i miłości braterskiej” – napisał Naczelny Rabin RP.