Historia Żydów na warszawskiej Pradze

Historia Żydów na warszawskiej Pradze - zapowiedź spotkania w ŻIH

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Spotkanie z Adamem Dylewskim, autorem książki „Ruda, córka Cwiego. Historia Żydów na warszawskiej Pradze”, wydanej przez Wydawnictwo Czarne, która otrzymała nagrodę „Klio” 2019 w kategorii varsaviana. Spotkanie poprowadzi Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Prascy Żydzi, podobnie jak cała prawobrzeżna dzielnica, jednocześnie byli częścią Warszawy i czuli swoją odrębność. Nierzadko były to związki bardzo silne, czego dowodzi wydanie praskiej księgi pamięci w Tel Awiwie i utworzenie praskiego ziomkostwa w Paryżu. W relacji z archiwum Ringelbluma opisującej wysiedlenie praskich Żydów do getta czytamy: „Na dzień przed zamknięciem dzielnicy jeden z praskich Żydów, były pracownik mykwy, popełnił w niej samobójstwo – zgodnie ze swoją zapowiedzią, że on Pragi nie opuści”.

Kto był „praskim gaonem”, a kto „genialnym dzieckiem z Pragi”? Gdzie się podziały istniejące jeszcze po wojnie praskie synagogi i domy modlitwy? Adam Dylewski odkrywa te i inne tajemnice żydowskiej Pragi.

Więcej informacji o książce na stronie Wydawnictwa Czarne

Spotkanie z cyklu Czwartki na Tłomackiem odbędzie się 20 lutego o godz. 18.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym.