Pan miłuje: prawo i sprawiedliwość czy sprawiedliwość i sąd

Hebrajska fraza "ohew cedaka u-miszpat" jest rożnie tłumaczona.

"W niedzielę wyborczą, podobnie jak w dniu ostatnich wyborów samorządowych, w kościołach czytany będzie Psalm 33 z passusem: „Pan miłuje prawo i sprawiedliwość”. /tygodnikpowszechny.pl/

Psalm 33(32):5 u Żydów

Pardes Lauder

Podaje się, że tłumaczenie fragmentu Ps. 33:5 to "(Pan) miłuje prawo i sprawiedliwość". Tymczasem w tłumaczeniach występującej w tym miejscu hebrajskiej frazy "ohew cedaka u-miszpat" nie zawsze odnajdujemy wyraz "prawo". Owszem, słowo "cedaka" znaczy "sprawiedliwość", a dokładniej "sprawiedliwość społeczna". Natomiast "miszpat" (ważne, że to tutaj wyraz w liczbie pojedynczej), w tym kontekście oznacza raczej "sąd, sądzenie", a jeszcze bardziej literalnie "werdykt sądu".

Ten fragment jest bardzo ważny w modlitwie żydowskiej. Dokładnie te słowa psalmu są wpisane w końcówkę 11 błogosławieństwa Amidy, codziennej trzykrotnej modlitwy. Otwórzcie brązowy modlitewnik Pardes Lauder na stronach 89-90. Tam na samym dole strony widnieje właśnie ta bracha, z końcówką "...ohew cedaka u-miszpat" (strona 89). W tłumaczeniu na polski (strona 90) jest oddane: "... który kocha sprawiedliwość i sąd". A wcześniejsze słowa brachy tłumaczą, o co modlimy się - o pełny i sprawiedliwy system sądownictwa w czasach, które mają nadejść.

Tłumaczenie Izaaka Cykowa:

5 Miłuje sprawiedliwość i prawo, miłosierdzia Bożego pełna jest ziemia.

Tłumaczenie na język rosyjski (The Siciety for Distribution Hebrew Scriptures):

5 Он любит правду и суд; Господней полна земля.

Chabad

5 He loves charity and justice; the earth is full of the Lord's kindness.

Psalm 33(32):5 w różnych tłumaczeniach chrześcijańskich.

U Jakuba Wujka

5 Miłuje miłosierdzie i sąd: miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia.

U prawosławnych

5 Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.

5 Pan umiłował miłosierdzie i sąd, zmiłowań Pańskich pełna jest ziemia. Polskie tłumaczenie ks. Henyka Paprockiego

Vulgata

5 diligit misericordiam et iudicium misericordia Domini plena est terra.

Nova Vulgta

5 Diligit iustitiam et iudicium; misericordia Domini plena est terra.

Biblia Tysiąclecia

5 On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

Biblia Warszawska - protestancki przekład Pisma Świętego.

5 On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.

Bible Siciety

5 He loveth righteousness and judgment: The earth is full of the goodness of the LORD.