Ślady Zagłady w archiwum Nachmana Blumentala

Morderstwo Marii Blumentalowej i Ariela Blumentala w Wielopolu Skrzyńskim podczas okupacji niemieckiej

Seminarium naukowe „Ślady Zagłady w archiwum Nachmana Blumentala. Morderstwo Marii Blumentalowej i Ariela Blumentala w Wielopolu Skrzyńskim podczas okupacji niemieckiej” poprowadzi dr Katrin

Źródło: Żydowski Instytutu Historyczny

Seminarium naukowe „Ślady Zagłady w archiwum Nachmana Blumentala. Morderstwo Marii Blumentalowej i Ariela Blumentala w Wielopolu Skrzyńskim podczas okupacji niemieckiej” poprowadzi dr Katrin Stoll z The Imre Kertész Kolleg Jena.

W lecie 1948 r. Nachman Blumental (1902–1983), współzałożyciel Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej oraz pierwszy dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, pojechał do Dębicy, Wielopola Skrzyńskiego i okolic, aby zbadać losy swojej żony, Marii Blumental (z domu Tewel) oraz trzyletniego syna Ariela podczas okupacji niemieckiej i Zagłady. Na podstawie notatek ręcznych Blumentala z 1948 r. oraz aktów procesów przeciwko granatowym policjantom w Wielopolu Skrzyńskim, Katrin Stoll (Imre Kertész Kolleg Jena) zastanowi się, jakie konsekwencje miała agresja patrzących podczas wydarzenia oraz powtórzenie agresji w obecności Blumentala? Jaki wniosek wyciągnął z konfrontacji z polskimi obserwatorami Zagłady? Co zrobił, aby zachować pamięć żony i syna oraz ochronić ich przed agresją po morderstwie?

Spotkanie odbędzie się 4 lutego o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.