XXIII Dzień Judaizmu w Krakowie

Hasło tegorocznego Dnia Judaizmu brzmi: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” (Wj 20,8).

Rada Dialogu Archidiecezji Krakowskiej

Z zaproszenia Przewodniczącego Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej:

XXIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce przypada w piątek 17 stycznia i tego dnia o godz. 13.00 odbędzie się nabożeństwo z udziałem Metropolity Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego w kaplicy uniwersyteckiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Franciszkańskiej 1, natomiast dzień wcześniej, w czwartek 16 stycznia o godz. 18.00 w Auli bł. Jakuba Strzemię przy ul. Franciszkańskiej 4 odbędzie się spotkanie z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza i Przewodniczącego krakowskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusza Jakubowicza, którego tematem przewodnim będzie hasło tegorocznego Dnia Judaizmu: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” (Wj 20,8).

ks. prof. Łukasz Kamykowski

Krakowskie obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Od nabożeństwa po warsztaty kulinarne

/Z informacji prasowej dotyczącej tegorocznych krakowskich obchodów/

Spotkanie przy stole – z modlitwą, wspólnym śpiewem i porcją wiedzy – oraz nabożeństwo w kaplicy uniwersyteckiej UPJPII to dwa główne wydarzenia krakowskich obchodów 23. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W programie znalazły się też spotkanie z przedstawicielką społeczności żydowskiej, promocja książki i wspólne przygotowywanie tradycyjnych chałek.

Dzień Judaizmu to jedna z najważniejszych inicjatyw dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Kościół w Polsce był drugim po Włoszech, w którym do stałego kalendarza wprowadzono takie wydarzenie. – Dzień Judaizmu to okazja do spotkania przedstawicieli obydwu społeczności, a taki bezpośredni kontakt najskuteczniej pokonuje uprzedzenia i pozwala dostrzec w drugim człowieku brata – mówi ks. prof. Łukasz Kamykowski, przewodniczący Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej, która jest w tym roku głównym organizatorem krakowskich obchodów.

– Ale Dzień Judaizmu ma też głęboki wymiar teologiczny, który dotyka samej tożsamości chrześcijaństwa. W tym dniu Kościół szczególnie przygląda się swoim żydowskim korzeniom i przypomina o tym, o czym mówił w rzymskiej synagodze św. Jan Paweł II, że „religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym” – podkreśla ks. Kamykowski.

Temat: świętowanie

Głównym tematem Dnia Judaizmu będzie dzień święty i świętowanie, zgodnie z tegorocznym hasłem, pochodzącym z Księgi Wyjścia: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować”.

– Można stwierdzić, że chrześcijaństwo przeniosło dzień święty z soboty na niedzielę, ale nie wyrzekło się starotestamentalnej tradycji świętego dnia poświęconego Bogu. Świętowanie niedzieli nie jest marginalnym świętem, ale wynika z Dekalogu i stanowi jedną z najbardziej elementarnych powinności moralnych wobec Boga – napisał w liście bp Rafał Markowski, Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu Międzyreligijnego. Centralne obchody Dnia Judaizmu odbędą się w dniach 16-17 stycznia w Gnieźnie.

Przy stole i przy ołtarzu

W Krakowie tradycją stało się, że główną część przygotowań bierze na siebie raz strona chrześcijańska, a raz żydowska, a główne wydarzenie jest organizowane w kościele franciszkanów lub w synagodze Tempel.

Tym razem formuła została nieco zmodyfikowana: odbędą się dwa wydarzenia centralne. W czwartek 16 stycznia o godz. 18.00 w auli bł. Jakuba Strzemię w klasztorze franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej 4 odbędzie się spotkanie z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza i Przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusza Jakubowicza. W programie znajdzie się czas zarówno na modlitwę i śpiew w języku polskim i hebrajskim, jak i na krótkie prelekcje.

Drugim wydarzeniem centralnym będzie nabożeństwo z udziałem Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w kaplicy uniwersyteckiej UPJPII, które odbędzie się 17 stycznia o godz. 13.00 w kaplicy Św. Jana Pawła II przy ul. Franciszkańskiej 1.

Na różne sposoby

W przygotowania angażują się też inne działające w Krakowie organizacje. Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” zaprasza na poświęcone żydowskiemu świętowaniu spotkanie z Zofią Radzikowską – zasłużoną i aktywną członkinią społeczności żydowskiej, Laureatką Nagrody im. ks. Musiała, przyznawanej za zasługi dla dialogu polsko- i chrześcijańsko-żydowskiego. Odbędzie się ono w poniedziałek 13 stycznia o godz. 18.00 w JCC Krakow przy ul. Miodowej 24, a poprowadzi je Janusz Poniewierski.

Klub Inteligencji Katolickiej organizuje promocję wydanej niedawno książki ks. prof. Łukasza Kamykowskiego „Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej” cz. 2, z udziałem Zofii Radzikowskiej, prof. Aleksandra Skotnickiego i Henryka Woźniakowskiego. Wydarzenie zostało zaplanowane na środę 15 stycznia o godz. 18.00 w siedzibie KIK przy ul. Siennej 5.

Z kolei JCC Krakow włącza się w organizację Dnia Judaizmu zapraszając na warsztaty kulinarne. Rabin Avi Baumol nie tylko nauczy, jak zaplatać żydowską chałkę, ale też opowie, jakie wiążą się z tym tradycje. To spotkanie odbędzie się w środę 15 stycznia o godz. 18.00 w JCC Krakow przy ul. Miodowej 24, a przygotowane podczas warsztatów chałki trafią na stół podczas organizowanego dzień później wydarzenia w auli u franciszkanów. (Na warsztaty obowiązują zapisy pod adresem rsvp@jcckrakow.org).

Wydarzenie na Facebooku:
Więcej szczegółów na stronie internetowej Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej:

Krakowskie wydarzenia centralne

16 stycznia (czwartek) 18:00

Aula bł. Jakuba Strzemię, ul. Franciszkańska 4

 • SPOTKANIE z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza i Przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusza Jakubowicza
 • MODLITWA i ŚPIEW w języku polskim i hebrajskim
 • PRELEKCJE: Czas w judaizmie, czas w chrześcijaństwie (Klaudia Miśkowicz), Szabat na co dzień (Olga Adamowska), Dziedzictwo judaizmu w liturgii Kościoła katolickiego (Wojciech Sznyk OP)
 • MUZYKA: Jarmuła Band
 • PROWADZENIE: Jakub Drath

  17 stycznia (piątek) 13:00

  Kaplica Św. Jana Pawła II, ul. Franciszkańska 1 NABOŻEŃSTWO z udziałem Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w kaplicy uniwersyteckiej UPJPII

Wydarzenia towarzyszące

13 stycznia (poniedziałek) 18:00 / JCC Krakow, ul. Miodowa 24

O ŻYDOWSKIM ŚWIĘTOWANIU

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” zaprasza na spotkanie z Zofią Radzikowską, członkinią krakowskiej społeczności żydowskiej. Porozmawiamy o żydowskich świętach, pytając nie tylko o suche fakty, ale przede wszystkim o osobiste doświadczenie. Które z tych dni są najważniejsze? Jak wygląda świętowanie dziś, a jak wyglądało przed laty? Jakie są biblijne podstawy świętowania i czego w tej dziedzinie chrześcijanie i Żydzi mogą się od siebie wzajemnie nauczyć? Zofia Radzikowska jest Laureatką Nagrody im. ks. Musiała, przyznawanej za zasługi dla dialogu polsko- i chrześcijańsko-żydowskiego. Aktywnie działa w różnych krakowskich organizacjach. Swoim zapałem i energią potrafi zafascynować zarówno młodszych, jak i starszych. Od pięciu lat JCC Krakow publikuje na YouTube filmiki, w których Zofia Radzikowska komentuje fragmenty Tory.

Prowadzenie: Janusz Poniewierski

Wydarzenie, organizowane przez JCC Krakow oraz Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

15 stycznia (środa) 18:00 / JCC Krakow, ul. Miodowa 24

WSPÓLNE ZAPLATANIE CHAŁEK z rabinem Avim Baumolem

 • Zapisy na rsvp@jcckrakow.org

  15 stycznia (środa) 18:00 / KIK, ul. Sienna 5

  PROMOCJA KSIĄŻKI ks. prof. Łukasza Kamykowskiego „Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej” cz. 2 z udziałem Zofii Radzikowskiej, prof. Aleksandra Skotnickiego i Henryka Woźniakowskiego

Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem plakatów w formacie A3 i/lub A4 proszone są o kontakt drogą mailową: radadialogu@diecezja.pl. PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

Fragmenty z listu bpa Rafała Markowskiego – Przewodniczącego Komitetu KEP ds. Dialogu Międzyreligijnego:

Rada Dialogu Archidiecezji Krakowskiej

Obchody Dnia Judaizmu, które mają już stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym wielu krajów europejskich, w naszej ojczyźnie odbywają się po raz dwudziesty trzeci. Dzień ten w swych założeniach jest inicjatywą wewnątrzkościelną, jednak w jego obchodach uczestniczą zapraszani przedstawiciele gmin żydowskich wraz z rabinami. Dzięki temu Dzień Judaizmu stanowi okazję do wspólnej refleksji nad potrzebą dialogu katolicko-judaistycznego, pogłębiania wzajemnego poznania i braterstwa oraz wspólnego świadectwa wiary w Boga wobec zsekularyzowanego świata. Jednak tegoroczny Dzień Judaizmu przypada w szczególnych okolicznościach, zbiega się bowiem z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

Jedną z dróg prowadzących człowieka do refleksji nad światem, nad jego historią i przeznaczeniem, a także nad sobą, swoją godnością i swoim życiem, jest przeżywanie „dnia świętego”, obecnego w każdej kulturze i religii, w tym także w judaizmie i chrześcijaństwie. Dlatego tegorocznym hasłem Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce są słowa zaczerpnięte z Księgi Wyjścia: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” (Wj 20,8).

Odnoszą się do izraelskiej praktyki szabatu i oznaczają dzień odpoczynku od pracy na cześć Boga. Księga Wyjścia teologicznie uzasadnia obowiązek świętowania szabatu Bożym odpoczynkiem po zakończeniu dzieła stworzenia. A zatem jest to nie tylko dzień odpoczynku, ale i uświęcenia, staje się bowiem znakiem przymierza z Bogiem. Treść szabatu wyraża więc powstrzymywanie się od pracy, lecz także przeżywanie łączności z Bogiem, wdzięczności za dzieło stworzenia oraz odkrywanie wartości świata i życia ludzkiego. Dokonuje się to w gronie rodziny i całej wspólnoty, przez co szabat niesie światło i radość dla całego Izraela.

Boże wezwanie do świętowania dnia świętego skierowane jest także do chrześcijan: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Fakt, że chrześcijaństwo przejęło tę biblijną praktykę, dowodzi jej niezwykłej wagi w życiu ludzkim. Chrześcijańska niedziela jest wypełnieniem soboty, tak jak wypełnieniem pism Starego Testamentu jest narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – Syna Bożego. Została ustanowiona na pamiątkę Jego zmartwychwstania. Niedziela więc w dużej mierze jest tym samym dla chrześcijan, co szabat dla Żydów. Można stwierdzić, że chrześcijaństwo przeniosło dzień święty z soboty na niedzielę, ale nie wyrzekło się starotestamentalnej tradycji świętego dnia poświęconego Bogu. Świętowanie niedzieli nie jest marginalnym świętem, ale wynika z Dekalogu i stanowi jedną z najbardziej elementarnych powinności moralnych wobec Boga. Tymczasem jesteśmy świadkami procesów świadczących o tym, że chrześcijanie tracą poczucie sakralności niedzieli. Wskazują na to liczby wiernych, którzy uczestniczą w niedzielnej Eucharystii. Może więc tegoroczne spotkanie z judaizmem, który przetrwał wieki bezdomności i prześladowań dzięki zachowywaniu szabatu, stanie się dla nas – chrześcijan inspiracją i duchowym ożywieniem.

„Pragnąłbym – mówił Jan Paweł II w 1999 r. – aby u świtu trzeciego tysiąclecia prawdziwy dialog między chrześcijanami i żydami przyczyniał się do tworzenia nowej cywilizacji, wspartej na jednym, świętym i miłosiernym Bogu, cywilizacji, która stanie się animatorką ludzkości pojednanej w miłości” (Jan Paweł II, Audiencja generalna, 28.04.1999).

Wszystkim pragnę wyrazić słowa uznania za wysiłki podejmowane na rzecz budowania dialogu judeochrześcijańskiego oraz relacji polsko-żydowskich. Jednocześnie wszystkich, którym bliski jest dialog międzyreligijny, serdecznie zapraszam do udziału w Dniu Judaizmu.