Czy Bóg umarł w Auschwitz?

Żydowska refleksja teologiczna nad Zagładą.

Teologiczne rozważania nad Zagładą będzie wiódł prof. Paweł Śpiewak, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Teologiczne rozważania nad Zagładą będzie wiódł prof. Paweł Śpiewak, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Czy judaizm znany sprzed wojny i Zagłady załamał się? Dlaczego doszło Zagłady i gdzie był wtedy Bóg? Jakich odpowiedzi na to pytanie udziela Żydom judaizm współczesny? Zapraszamy na spotkanie z prof. Pawłem Śpiewakiem o najważniejszych wątkach żydowskiej refleksji teologicznej.

29 stycznia (środa), godz. 18.00, wstęp wolny

Zagłada postawiła przed wyznawcami judaizmu szereg fundamentalnych pytań, m.in. kwestionujących wiarę w Boga i w jego Opatrzność, a także podważających jego szczególną relację z ludem Izraela. Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem gościa specjalnego, prof. Pawła Śpiewaka, postaramy się przybliżyć najważniejsze wątki żydowskiej refleksji teologicznej po Zagładzie. Spotkanie z cyklu Żydowskie ABC poprowadzi Piotr Kowalik z Muzeum POLIN.

Rozmowa wokół podstawowych pojęć z zakresu judaizmu i kultury żydowskiej.

Paweł Śpiewak – socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, poseł na Sejm V kadencji, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Opublikował m.in. "Pięć ksiąg Tory. Komentarze", "Teologia i filozofia żydowska wobec Holokaustu".

Piotr Kowalik – absolwent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórca żydowskich Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, wieloletni nauczyciel i zastępca dyrektora ds. programu żydowskiego tych placówek. Autor programów szkolnych i podręczników do nauczania kultury i historii żydowskiej. Główny specjalista ds. judaistyki i metodyki w Muzeum POLIN.