Edyta Stein. Prolog filozoficzny 1913-1922

Promocja książki Alasdaira MacIntyre

Książka Alasdaira MacIntyre’a próbuje odtworzyć intelektualna wędrówkę Edyty Stein w poszukiwaniu prawdy (ks. Robert Skrzypczak)

Z udziałem dr Jadwigi Gurrero van der Maijden, tłumaczki książki oraz ks. prof. Roberta Skrzypczaka, autora wstępu. Prowadzenie: Grzegorz Górny

Towarzystwo im. Edyty Stein

Życie świętej Edyty Stein nawet wśród współczesnych wzbudza wielkie zainteresowanie. Urodzona w żydowskiej rodzinie, w wieku kilkunastu lat została zdeklarowaną ateistką a także jedną z pionierek lewicowych ruchów kobiecych. Wreszcie przeżyła głębokie nawrócenie i wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego. Zmarła w Auschwitz w 1942 roku. Alasdair MacIntyre z pasją przygląda się duchowej formacji Stein w kontekście jej mentorów i przyjaciół. Kto wpłynął na jej duchowość i sposób filozoficznego myślenia? Jak wyglądał proces nawrócenia tej niezwykłej kobiety? I w jaki sposób rozumieć głęboką rewolucję duchową, jaka dokonała się w jej życiu? Ta książka odpowiada na najważniejsze pytania, jakie stawia sobie człowiek na drodze do świętości.

Książka Alasdaira MacIntyre’a próbuje odtworzyć intelektualna wędrówkę Edyty Stein w poszukiwaniu prawdy od chwili porzucenia przez nią bezpiecznego religijnego świata rodzinnego i zadeklarowania ateizmu aż po spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jest zatem zapisem „filozoficznego katechumenatu”, którego Edyta potrzebowała, by od religijności przejść do wiary i by wiarę połączyć z rozumem.

(Ze wstępu ks. prof. Roberta Skrzypczyka.)

Alasdair MacIntyre - szkocki filozof, historyk idei. Jego najwybitniejszym dziełem jest "Dziedzictwo cnoty".

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Radia Rodzina

Szczegóły: Piątek, 24 stycznia 2020 g. 18:00 – 20:00. Miejsce: DOM EDYTY STEIN. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław.