Antologia Archiwum Ringelbluma

Spotkanie wokół antologii Archiwum Ringelbluma, nowo wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum.

Żydowski Instytut Historyczny

Spotkanie wokół antologii Archiwum Ringelbluma, nowo wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum.

W wydarzeniu 12 grudnia udział wezmą: Marta Janczewska i Jacek Leociak spotkanie poprowadzi Andrzej Żbikowski.

Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, zwane Archiwum Ringelbluma, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw Zagłady Żydów. Składające się na nie materiały od początku tworzono i zbierano według ścisłych zasad metodologicznych, w co zaangażowany był kierowany przez Emanuela Ringelbluma zespół fachowców-dokumentalistów oraz ludzi nauki, literatury, kultury i społeczników. W żadnym skupisku żydowskim egzystującym pod niemieckim terrorem nie podjęto podobnej inicjatywy na tak wielką skalę.

Tom wydany właśnie przez Wydawnictwo Ossolineum zawiera wybór tekstów na różny sposób ujawniających powinność świadczenia, przy czym ich cechą wspólną – poza warstwą informacyjną i faktograficzną – jest szeroko pojęta literackość. Autorzy antologii prezentują wielorakie formy ekspresji doświadczenia Zagłady: od poezji i prozy, przez dzienniki, zapiski autobiograficzne, rozważania religijne, po relacje i listy.

Rok Emanuela Ringelbluma