Jehuda ha-Lewi i jego Księga Kuzari

Seminarium naukowe - dr hab. Marzena Zawanowska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej enigmatycznych dzieł średniowiecznej myśli żydowskiej jest Księga Kuzari Jehudy ha-Lewiego. Celem wystąpienia będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki cel przyświecał autorowi, kiedy pisał to dzieło oraz w kogo skierowane było ostrze jego krytyki.

Polski przekład traktatu z języka judeo-arabskiego (czyli dialektu języka średnio-arabskiego używanego przez Żydów w średniowieczu, najczęściej zapisywanego alfabetem hebrajskim) przygotowywany jest w ramach realizacji projektu badawczego "Karaimi i religia karaimska w średniowiecznych źródłach rabinicznych". Studium komparatywne i przekład Kuzari Judy Halewiego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2015/19/B/HS2/01284).

Seminarium odbędzie się 3 grudnia o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.