Badania nad faszyzmem - konferencja naukowa

Organizatorzy: Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem ...

W Pałacu Staszica w sali nr 268

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Badania nad faszyzmem” to pierwsza tego typu konferencja naukowa w Polsce. Jej celem jest prezentacja zarówno klasycznych, jak i najnowszych czy heterodoksyjnych prądów badawczych zjawiska faszyzmu. Przyjmując tezę o hybrydowym charakterze faszyzmu, stawiamy na interdyscyplinarność. Konferencja będzie prezentować różne perspektywy: historyczną, socjologiczną, filozoficzną, psychologiczną, kulturoznawczą i artystyczną. Zapraszamy do udziału badaczy i badaczki oraz studentów i studentki z każdej dziedziny, aby wspólnie zastanowić się nad tym, czym jest faszyzm, jaka jest dzisiaj jego rola i miejsce w sferze publicznej.

Keynote speakers: prof. Roger Griffin (Oxford Brookes University), prof. Miklós Tamás Gáspár (Central European University)

Konferencja jest wspierana przez „Fascism. Journal for Comparative Fascist Studies” oraz stowarzyszenie naukowe International Association for Comparative Fascist Studies

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim.

Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem

Wydarzenie jest oddolną inicjatywą Koła Badań nad Nowym Autorytaryzmem.

Komitet organizacyjny: Dominik Puchała, Sebastian Słowiński, dr hab. Michał Herer, Antonina Dukowicz, Natalia Skipietrow, Amel Mana, Małgorzata Mróz, Paulina Prus

Komitet naukowy: prof. dr hab. Andrzej Leder, prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, dr hab. Piotr Laskowski