Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Dyskusja nad serią publikacji ŻIH

Lektorium im. Marcelego Handelsmana w Instytucie Historycznym UW

Lektorium im. Marcelego Handelsmana w Instytucie Historycznym UW

Lektorium im. Marcelego Handelsmana w Instytucie Historycznym UW - dyskusja nad serią publikacji "Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", Warszawa 2018-2019 (Wydawnictwo Instytutu Historii PAN): t. 1: "Literatura i sztuka", t. 2: "Studia przypadków (do 1939 roku)", t. 3: " Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku)", t. 4: "Holokaust i powojnie (1939-1946)". Wprowadzenie do dyskusji wygłoszą prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, dr Dorota Krawczyńska i prof. dr hab. Andrzej Żbikowski.