Dekolonizowanie traumy

Porównawcze studia nad ludobójstwami. Casus: Rwanda

Na zdjęciu widać jednego z ocalałych doskonalących swoją najnowszą pracę.

Na zdjęciu widać jednego z ocalałych doskonalących swoją najnowszą pracę.

Seminarium naukowe poprowadzi Małgorzata Wosińska z ŻIH.

W ramach wykładu prelegentka zaproponuje dyskusję nad potrzebą zmiany, poszerzenia perspektywy badawczej w kulturowych studiach nad traumą. Konwencjonalne ujmowanie fenomenu traumy zdaje się pozycjonować doświadczenie graniczne w obrębie przestrzeni tekstualnej / przestrzeni reprezentacji (doświadczenia historycznego / biograficznego), a także wiązać powyższe (często w sposób bezpośredni) z wydarzeniem Zagłady Żydów, lub myślą psychoanalityczną / lacanowską.

Zauważa potrzebę przywrócenia kategorii „ciała” (a co za tym idzie: podmiotu – fizycznie – zranionego) jako aktywnego uczestnika dyskursu. Za pośrednictwem terenowych materiałów badawczych – zapisu doświadczeń granicznych ocalałych z ludobójstwa rwandyjskiego – spróbuje wskazać kilka powodów, dla których proces dekolonizacji fenomenu traumy uznaje za konieczny zarówno we współczesnych studiach nad traumą, jak i studiach nad ludobójstwami. Jako że prowadzone przez prelegentkę badania wpisują się w metodologię studiów porównawczych, wydarzenie Zagłady Żydów będzie stanowić punkt wyjścia w podejmowanej refleksji krytycznej.

Małgorzata Wosińska (1985 r.) etnolog, antropolog ludobójstwa, psychotraumatolog. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ABD). Pracuje nad rozprawą doktorską na temat tożsamości ocalałych ludobójstwa w Rwandzie (w ujęciu komparatystycznym wobec doświadczenia Shoah). Autorka 35 artykułów naukowych (publikowanych m.in. w Palgrave Macmillan, New Academic Press, Universitas). Redaktorka monografii zbiorowej Sztutowo czy Stutthof (2011, wyd. Muzeum Stutthof).