Bracia, obcy czy współobywatele

Spotkanie poświęcone książce dr. hab. Jana Doktóra „Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku.”. Jest to pier

Żydowski Instytut Historyczny. Spotkanie poświęcone książce dr. hab. Jana Doktóra „Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku.”. Jest to pierwszy tom z serii Stosunki Polsko-Żydowskie wydawanej przez Żydowski Instytut Historyczny.

Dr hab. Jan Doktór jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma i redaktorem naczelnym „Kwartalnika Historii Żydów”. Zajmuje się duchowością żydowską, starymi drukami żydowskimi i chrześcijańskimi misjami wśród polskich Żydów. Jest autorem wielu publikacji i opracowań, m.in. Początki chasydyzmu polskiego (2004), Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648–1792 (2012) oraz Słowa Pańskie. Nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu (2017).

W spotkaniu z autorem udział wezmą prof. Anna Landau-Czajka oraz prof. Stanisław Obirek.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 listopada, o godzinie 18:00.