Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji

Międzynarodowa konferencja edukacyjna w Muzeum POLIN. 14-16 XI 2019.

Jesienią mija pięć lat od otwarcia wystawy "1000 lat historii Żydów polskich" w Muzeum POLIN. Z tej okazji chcemy zaprosić osoby zajmujące się edukacją do udziału w konferencji "Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji".

14-16 listopada (czwartek - sobota), udział bezpłatny, rejestracja od 7 października do 3 listopada,

Podejmiemy temat miejsca pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski w edukacji oraz porozmawiamy jak uczyć o bogatej kulturze polskich Żydów. Zastanowimy się jakie wyzwania stoją przed osobami pracującymi z młodzieżą oraz z lokalnymi społecznościami w kontekście dbania o wspólne, polsko-żydowskie dziedzictwo.

Poprzez udział w wykładach i warsztatach uczestnicy i uczestniczki będą mogli głębiej poznać różne obszary kultury tworzonej przez Żydów mieszkających na polskich ziemiach. Będziemy mówić o literaturze i sztuce jidysz, żydowskim szkolnictwie i historiach żydowskich kobiet. Dowiemy się również, jak odczytywać ślady historii społeczności żydowskiej odwiedzając żydowski cmentarz. Skupimy się na metodach uczenia o wielokulturowości i inności bez stereotypów. Porozmawiamy o tym, jak mówić o polsko-żydowskiej przeszłości bez mitów i upiększania wspólnej historii.

Na konferencji wystąpią renomowani akademicy, rozpoznawani na świecie eksperci z dziedziny studiów żydowskich.

Konferencję otworzy profesor Antony Polonsky, wiceprzewodniczący oksfordzkiego Institute for Polish-Jewish Studies oraz American Association for Polish-Jewish Studies.

Pierwszego dnia konferencji w tematykę studiów nad kulturą żydowską wprowadzi nas profesor historii i literatury żydowskiej Marcin Wodziński, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Monika Adamczyk-Garbowska, literaturoznawczyni i kierowniczka Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS przedstawi najważniejsze postaci i zjawiska w literaturze jidysz, zwłaszcza tej tworzonej na ziemiach polskich.

Zapraszamy również na specjalne wydarzenia towarzyszące konferencji:

14 listopada 2019, godz. 18:00–19:30, wykład „Relacje polsko-żydowskie” profesora Antony’ego Polonsky’ego 15 listopada 2019, godz. 18:00, projekcja filmu „800 Żydów z naszego miasteczka” i dyskusja z reżyserem Filipem Luftem

Konferencja będzie w całości tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski.

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu ani noclegu w trakcie konferencji.

Podczas konferencji zostanie zapewniony serwis kawowy oraz obiady według programu.

Organizatorzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Forum Dialogu, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Konferencję wspierają finansowo: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce i Jewish Foundation for the Righteous.

/Muzeum Polin/

Pobierz załączniki

PDF