Pamietali... Pamiętamy... Pamiętacie...

IPN - Wspomnienia Żydów polskich. Archiwalna środa na „Przystanku Historia”

Spotkanie z Michałem Zajdą (Archiwum IPN w Krakowie) i dr. Pawłem Skorutem (Uniwersytet Pedagogiczny). Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN (ul. Dunajewskiego 8) Początek o godz. 18.

Wydana przed kilkoma tygodniami przez IPN książka „Pamiętali… pamiętamy… pamiętajcie… Wspomnienia Żydów polskich” jest zapisem rozmów ze świadkami historii: Władysławem Bartoszewskim, Tadeuszem Jakubowiczem, Zofią Radzikowską, Emanuelem Elbingerem, Karolem Galińskim, Henrykiem Mellerem oraz dwoma osobami, które nie wyraziły zgody na upublicznienie ich imion i nazwisk. Autorzy zadali rozmówcom szereg pytań dotyczących ich losów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Powstał w ten sposób wyjątkowy, opatrzony szerokim wstępem i niezbędnym komentarzem naukowym, zbiór relacji oraz zapis poglądów i emocji, które towarzyszyły i towarzyszą osobom dotkniętym Zagładą i komunizmem.

/krakow.ipn.gov.pl/

Pamiętali… pamiętamy… pamiętajcie… Wspomnienia Żydów polskich

Książka zawiera relacje, czy raczej zapis rozmów przeprowadzonych przez ówczesnych pracowników Archiwum IPN w Krakowie Michała Zajdę i Pawła Skoruta. Rozmowy były prowadzone od jesieni 2011 r. do zimy 2103 r. Pierwszym rozmówcą był Władysław Bartoszewski, zaangażowany w działalność na rzecz pomocy ludności żydowskiej w czasie okupacji. Następnie autorzy książki rozmawiali z Tadeuszem Jakubowiczem, obecnym przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, z wieloletnim pracownikiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Zofią Radzikowską, a także z Emanuelem Elbingerem, Karolem Galińskim i Henrykiem Mellerem oraz z dwojgiem rozmówców, którzy postanowili zachować anonimowość. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim losów ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej oraz w PRL. Tom został poprzedzony wstępem zarysowującym problem Zagłady na ziemiach polskich oraz miejsca mniejszości żydowskiej w PRL.

/krakow.ipn.gov.pl/