Holocaust na Słowacji

Seminarium naukowe poprowadzi dr Andrzej Krawczyk.

Żydowski Instytut Historyczny

Analiza losu Żydów słowackich – mieszkańców kraju nieokupowanego, sprzymierzonego z III Rzeszą. Rząd słowacki, wzorując się na nazistowskich Niemczech, stworzył własne ustawodawstwo antyżydowskie. Omówione będą fenomeny państwowego antysemityzmu, np.: proklamowanie polityki „odżydzenia kraju”, definicja Żyda i „Kodeks Żydowski”, oficjalna państwowa polityka „aryzacyjna”, urząd rządowego niemieckiego doradcy ds kwestii żydowskiej, „deportacja” i opłata pobierana przez III Rzeszę za „przyjęcie” Żydów. Poruszona zostanie również historia Grupy Roboczej rabina Weissmandla, tzw. Raport Vrby i Wetzlara.

Seminarium odbędzie się 29 października 2019 r. o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.