Ocalić od zapomnienia

Warsztaty wyszukiwania i fotografowania pozostałości żydowskich Kielc

Sobota 26 października, godz. 14.00 – 15.30, niedziela 27 października

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach

Przed II wojną światową Żydzi stanowili 1/3 mieszkańców Kielc: mieszkało ich tu ok. 21 tysięcy. Współtworzyli nasze miasto, dlatego do dziś możemy odnaleźć wiele śladów ich życia. Warsztaty mają pomóc w wyszukiwaniu takich miejsc i utrwalaniu ich na fotografiach. Pierwszego dnia zaplanowany jest spacer i robienie zdjęć, drugiego dnia (dokładną godzinę ustalą uczestnicy sobotnich zajęć) odbędzie się wspólne omówienie wykonanych zdjęć.

Zajęcia poprowadzą: Antoni Myśliwiec – artysta fotograf, członek rzeczywisty Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, oraz Andrzej Białek – wiceprezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Spotykamy się w sobotę, 26 października, o 14.00 w Instytucie przy ulicy Planty 7. Uczestnicy muszą mieć ze sobą aparat lub telefon z dobrym aparatem. Wymagane są także podstawowe umiejętności fotograficzne.