Pontifici 2019

Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej (KIK)

Warszawa, Klub Inteligencji Katolickiej

Rok temu Laureatem Nagrody "PONTIFICI - Budowniczemu Mostów" został prof. Adam Strzembosz - profesor nauk prawnych, sędzia, pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1990-1998. Podczas tegorocznych urodzin Klubu chcielibyśmy natomiast odkrywać w sposób szczególny lokalność, różnorodność i samorządność, co może być też pewną podpowiedzią w poszukiwaniu odpowiedzi kto zostanie tegorocznym Pontifexem.

Nagroda "Pontifici" została ustanowiona przez Zarząd Klubu w 50-lecie powstania KIK-u. Każdego roku, 24 października tytuł Pontifexa przyznawany jest jednej osobie, "za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich". Te wartości bowiem zostały uznane za niezwykle ważne w doświadczeniu ludzi Klubu Inteligencji Katolickiej.

Przyznawana przez KIK Nagroda ma postać statuetki, która przedstawia dwie twarze, odrębne, ale stanowiące całość, jak poszczególne kartki stanowią jedną książkę. Na odwrocie jest cytat z Genesis, w czterech językach (hebrajskim, grece, łacinie i polskim): "Nie wiem. Czy ja jestem opiekunem mojego brata?"

Autorką projektu statuetki jest prof. Magdalena Szmidt-Góra.