Upominanie się o Jezusa. Nazarejczyk z perspektywy żydowskiej

Z przedmowy:

Żydowskie badania nad Jezusem, którym poświęcona jest książka, nie są zjawiskiem oczywistym. Skąd to żydowskie zainteresowanie Jezusem? Na pierwszy rzut oka ktoś mógłby przypuszczać, że badania nad Jezusem z żydowskiej perspektywy niekoniecznie obiecują sukces. Jak ujął to brytyjski rabin Jonathan Magonet: „Odpowiedź na pytanie kim był, czy mógł być Jezus, tak naprawdę interesuje niewielu Żydów. Albo, ujmując rzecz dokładniej, dla większości Żydów nie ma to żadnego znaczenia”.

Niniejsza książka próbuje uczciwie pokazać Jezusa z Nazaretu w jego żydowskim otoczeniu oraz pokazać, jak Żydzi postrzegali go przez wieki. Nie trzeba dodawać, że bezstronne przedstawienie Jezusa przez Żydów jest zadaniem trudnym. Jego wpływ na historię okazał się dramatycznym zagrożeniem nie tylko dla judaizmu jako całości, ale też nade wszystko dla każdego Żyda osobiście. Wieki prześladowań, ucisku, przesiedleń i wykluczenia w imię Jezusa głęboko odcisnęły się w pamięci ludu, którego losy na „chrześcijańskim Zachodzie” z całą pewnością nie były łatwe. Uświadomienie sobie tego prowadzi jednak do pytania, czy żydowscy naukowcy mogą angażować się w głęboką dyskusję o Jezusie jako osobie, jeśli weźmiemy pod uwagę ich problem z chrześcijaństwem jako konkurencyjną religią.