Wobec - niespotykanego w dziejach mordu

Wobec "niespotykanego w dziejach mordu".
Wobec "niespotykanego w dziejach mordu".

Spotkanie z Adamem Puławskim, autorem książki.Poprowadzi prof. Andrzej Żbikowski. Warszawa, ŻIH, 16:00.

Publikacja wydawnictwa Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w ramach Centralnego Programu Badawczego „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945”.

Książka, która ukazała się w 2018 roku, jest nowatorska, jeśli chodzi o warstwę informacyjną. Autor sprostował wiele kwestii dotyczących funkcjonowania kanałów komunikacyjnych między krajową konspiracją a instytucjami emigracyjnymi. Jako pierwszy ustalił wszystkie tzw. poczty, które w okresie „wielkiej akcji” i tuż po niej zostały wysłane do Londynu przez AK i delegaturę i ustalił, czy znajdowały się w niej materiały o zagładzie getta warszawskiego. Według autora pierwszym naocznym świadkiem zagłady warszawskich Żydów, który poinformował o tym świat, był członek polskiej konspiracji N. Segieda. Autor ustalił także nową trasę podróży kuriera Jana Karskiego oraz przede wszystkim wykazał, jakimi drogami dotarły do Londynu najważniejsze opracowania z kraju, które stały się podstawą rządowej akcji dyplomatycznej zakończonej międzynarodową deklaracją 17 grudnia 1942 roku.

(prof. Andrzej Żbikowski)

Dr Adam Puławski — doktor nauk humanistycznych, historyk i politolog, zajmuje się tematyką II wojny światowej, szczególnie zagłady Żydów na okupowanych ziemiach polskich oraz dziejami Polskiego Państwa Podziemnego. Współautor tomu „Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939 — 1956” (Warszawa 2002). Współautor teki edukacyjnej IPN „Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej” (Warszawa 2005), autor książki „W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)” (Lublin 2009).