Żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce

Żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce.
Żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce.

Międzynarodowa konferencja naukowa, 1-2 grudnia 2019 r. Muzeum POLIN.

Celem konferencji jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych. Jednostkowe historie, losy rodzin, kształtowanie się tożsamości politycznej analizowane metodą biograficzną, pozwolą odpowiedzieć na pytania o motywacje polskich Żydów wstępujących do ugrupowań lewicowych.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy z Polski i zagranicy, zajmujących się badaniami na temat kształtowania się żydowskich tożsamości politycznych w oparciu o źródła biograficzne, takie jak pamiętniki, listy, wspomnienia lub historię mówioną.

Podczas konferencji chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania:

  • Czy żydowskie pochodzenie odgrywało rolę w wyborze drogi politycznej?
  • Co wpływało na przynależność do konkretnego ugrupowania politycznego?
  • W jaki sposób zaangażowanie lewicowe kształtowało stosunek Żydów do rodzących się na tych ziemiach nacjonalizmów i dążeń emancypacyjnych poszczególnych narodów?
  • Jak Żydzi ocenili swoje lewicowe zaangażowanie z perspektywy czasu?


Proponowane zagadnienia:

  1. Biografie: losy indywidualne i zbiorowe żydowskich lewicowców; okoliczności zaangażowania społeczne i polityczne w ruchy i organizacje lewicowe; autoidentyfikacja; alternatywy dla zaangażowania lewicowego; splątane ideologie (np. lewicowi syjoniści); międzypokoleniowy przekaz wartości.
  2. Metodologie: wykorzystanie metody biograficznej, kategorii płci kulturowej, historii mówionej itp.
  3. Ideologie: atrakcyjność idei lewicowych dla polskich Żydów (socjalizm, komunizm, lewicowy syjonizm itd.).
  4. Polityka historyczna i historia kulturowa: odbiór i instrumentalizacja biografii „żydowskich” lewicowców.

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019 roku. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

Chętnie odpowiemy na pytania związane z konferencją: geopconference@polin.pl