Ludwik Zamenhof - rocznica śmierci

Ludwik Zamenhof - rocznica śmierci
Ludwik Zamenhof - rocznica śmierci

Ludwik Łazarz Zamenhof, właściwie Eliezer Lewi Samenhof, był twórcą międzynarodowego języka esperanto. Zmarł na serce 14 kwietnia 1917 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu żydowskim przy Okopowej.

Ludwik Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku (terytorium Imperium Rosyjskiego), w domu znajdującym się przy ul. Zielonej 6 (obecnie Zamenhofa), róg ul. Białej. Jego rodzicami byli Markus i Rozalia z domu Sofer. Miał dziesięcioro rodzeństwa. W domu mówiono w jidysz, drugimi językiem był rosyjski i polski. Mając 10 lat, napisał dramat Wieża Babel, czyli tragedia białostocka w pięciu aktach, uważał bowiem, że główną przyczyną nieporozumień i sporów między ludźmi jest bariera językowa. Jeden, wspólny język miał być jej rozwiązaniem.

Doktor Ludwik Zamenhof zmarł na serce 14 kwietnia 1917 roku w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu żydowskim przy Okopowej. Jego buńczuczna idea wyrosła na sprzeciwie wobec białostockiej klątwy wieży Babel przeżyła swojego stwórcę. Na całym świecie wciąż istnieją grupy uczące się sztucznego, neutralnego i uniwersalnego języka międzynarodowego — esperanto.

W publikacji wykorzystano fragmenty artykułu Cyryla Skibińskiego „Idea, która przeżyła twórcę — wspomnienie o Ludwiku Zamenhofie„.

/ŻIH/