Trzy dofinansowania z miasta Płock

Trzy dofinansowania z miasta Płock
Trzy dofinansowania z miasta Płock

"We wrześniu 2019 r. zaprosimy do Galerii P w Urzędzie Miasta Płocka na otwarcie wystawy „Józef Kwiatek i jego ulica” w związku z przypadającą w tym roku 145. rocznicą urodzin Józefa Kwiatka (1874-1910). Wystawa zapozna płocczan z postacią pochodzącego z rodziny płockich Żydów dziennikarza, prawnika i działacza socjalistycznego, oraz historią ulicy, której jest patronem. Wystawa zostanie przygotowana na podstawie materiałów źródłowych dostępnych w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku, a także w Towarzystwie Naukowym Płockim oraz archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Płocku.

Józef Kwiatek to postać, która zapisała się na kartach historii miasta Płocka, ale nie tylko. Kwiatek był członkiem Komitetu Żydowskiego Polskiej Partii Socjalistycznej, prowadził bogatą działalność publicystyczną (m.in. na łamach berlińskiej „Gazety Robotniczej”, krakowskich pism „Naprzód” i „Przedświt”, a także “Krytyki” i “Sfinksa”). 13 listopada 1904 roku zorganizował pierwszą od czasu powstania styczniowego manifestację zbrojną na placu Grzybowskim skierowaną przeciwko poborowi do armii rosyjskiej w związku z wojną z Japonią. Kwiatek organizował wiece i zebrania, uczestniczył w pracach Zarządu Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. Odegrał wybitną rolę w organizowaniu Wydziału Oświatowego Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego."

(...)

"W ramach trzeciego projektu zatytułowanego „Śladami płockich Żydów” Fundacja Nobiscum przygotuje pierwszy w Płocku, dwujęzyczny (język polski i angielski) przewodnik turystyczny całkowicie poświęcony miejscom związanym z płockimi Żydami, który pozwoli mieszkańcom naszego miasta oraz osobom odwiedzającym Płock na zgłębienie wiedzy o obiektach, które pozostawiła po sobie społeczność żydowska oraz dostrzeżenie śladów ich przeszłości w przestrzeni miasta. W przewodniku zaprezentujemy 35 miejsc, które są świadectwem obecności i działalności Żydów w Płocku – te sztandarowe, jak mykwa (obecnie Płocka Galeria Sztuki) czy dawna baszta obronna, gdzie przed wojną mieścił się przytułek dla starców i kalek im. małżonków Flatau (aktualnie siedziba Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków), ale również te, których historia nie jest powszechnie znana, których istnienie lub dawna funkcja owiana jest dziś tajemnicą. Przewodnik ukaże się w październiku 2019 r. i będzie dostępny nieodpłatnie w nakładzie 500 sztuk."