5 faktów o ulicy Grodzkiej 11

5 faktów o ulicy Grodzkiej 11
5 faktów o ulicy Grodzkiej 11

1. Kamienica została wzniesiona w latach 1841-1842 przez Samuela Majerana, który nabył tę nieruchomość od Anny z Zawidzkich Kłobuszewskiej i Teofili z Kłobuszewskich Białkowskiej.

2. Od 1 stycznia 1876 roku funkcjonował tu magazyn mebli krajowych, wiedeńskich, hamburskich i berlińskich, a także skład luster w ramach złoconych, mahoniowych i orzechowych, salonowych i do sypialni, pochodz±cego z Lipna Lewina Zemana (ur. 1849 rok), syna Jakuba i Cyrli z Majeranów. Lewin Zeman był właścicielem nieruchomości od 1873 roku. W swojej kamienicy otworzył zarazem skład maszyn do szycia z fabryk amerykańskich i niemieckich oraz warsztat, w którym sprowadzani przez niego z Warszawy i zagranicy tapicerowie wykonywali wszelkie roboty tapicerskie na potrzeby magazynu i zamówienia klientów.

3. W kamienicy mieszkał wraz z rodziną Mieczysław Goldberg (1868-1907) - syn Szlamy Lejby i Enty Julii z Dancygierów, dziennikarz, dramaturg, poeta, krytyk sztuki, eseista i działacz socjalistyczny. Od 1894 roku Goldberg działał we francuskim ruchu robotniczym. Założył pisma 'Le Courrier Social' i 'Sur le Trimard'. Był autorem m.in. 'Lettres a Alexis. Histoire sentimentale d'une pensée' (1904), 'Prométhée repentant, tragédie en trois actes' (1905), 'Fleurs et cendres. Impressions d'Italie' (1906), 'L'Esprit dialectique' (1907). Wśród jego przyjaciół byli m.in. Antoine Bourdelle, Camille Claudel, Henri Matisse i Auguste Rodin.

4. Jednym z mieszkańców kamienicy, która od 1885 roku należała do dobrzyńskiego handlarza Lessera Byszofswerdera, był Zygmunt Perkhal - pochodzący z Warszawy lekarz, ordynator Szpitala Żydowskiego im. Izaaka Fogla, prezes Płockiego Towarzystwa Lekarskiego.

5. Przy ulicy Grodzkiej 11 mieściła się przed wojną siedziba Towarzystwa Kursów Wieczorowych Żydowskich w Płocku, którego współzałożycielem był Becalel Okolica - współorganizator płockiej filii partii Poalej Syjon-Lewica oraz przewodniczący Związku Zawodowego Krawców i Transportowców w Płocku.

/Fundacja Nobiscum/