Z kartoteki traum

Z kartoteki traum
Z kartoteki traum

Z kartoteki traum. Francuskojęzyczna literatura świadectwa - Anna Langfus i Piotr Rawicz." Seminarium poprowadzi dr Anna Ciarkowska (Kulturoznawstwo - Instytut Kultury Współczesnej UŁ). Warszawa, ŻIH, 11:00-12:30.

"Powieści Anny Langfus i Piotra Rawicza zaliczane są do kanonu francuskojęzycznej literatury Holocaustu, ale w Polsce nadal nie doczekały się analizy, a ich niezwykłe biografie nie są znane szerszej grupie odbiorców. (...) Oboje urodzili się w zasymilowanych, zamożnych rodzinach żydowskich, ich pierwszym językiem był polski."

W czasie wojny ukrywali się na tzw. „aryjskich papierach” i przeszli piekło gestapowskich przesłuchań. Chociaż w tym samym niemal czasie wyjechali do Paryża, a ich językiem „literackim” od razu stał się francuski, ich życiowe i emigracyjne ścieżki zaczęły biec zupełnie innymi torami. Twórcy podejmowali nie tylko inne wybory życiowe, ale i twórcze, obierając całkowicie inne strategie mówienia o traumatycznych doświadczeniach. Efektem tych wyborów są dwa zupełnie odmienne teksty prozatorskie – Skazana na życie i Krew nieba. W tekstach tych oraz w wypowiedziach pozaliterackich wykrystalizowała się różnie rozumiana przez Langfus i Rawicza postać pisarza-świadka, który tworzy literaturę „specjalnego zobowiązania”. To właśnie pojęcia świadka, świadectwa, zobowiązania i prawdy będą główną osią wykładu i refleksji nad życiem i twórczością Anny Langfus i Piotra Rawicza.

Seminarium odbędzie się 12 marca 2019 o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

Serdecznie zapraszamy!

Dr Anna Ciarkowska – asystentka w Katedrze Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim. W 2017 r. obroniła pracę doktorską pt. „Francuskojęzyczna literatura świadectwa pisarzy o polsko-żydowskich korzeniach: Anna Langfus i Piotr Rawicz” napisaną pod kierunkiem prof. Grzegorza Gazdy. Obecnie, w ramach stypendium MKiDN, pracuje nad książką o Piotrze Rawiczu.

Żydowski Instytut Historyczny