Edukacja o Zagładzie

Edukacja o Zagładzie
Edukacja o Zagładzie

Szkolenia dla nauczycieli w USA. Muzeum POLIN. Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniach w USA dotyczącym edukacji o Zagładzie.

Zgłoszenia do 24 marca (niedziela)

Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Zagładzie oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Co roku kilka osób z Polski uczestniczy w tym programie.

Więcej informacji o programie (broszura do pobrania w formacie PDF) >>

Termin

Dokładne daty szkoleń na obecnym etapie nie są znane. Szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają się pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia.

Szkolenia w USA poprzedzi jednodniowa wizyta studyjna w Muzeum POLIN w pierwszej połowie czerwca 2019 r.

Dla kogo?

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych (klasy 4-8), ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Zagładą. Część miejsc w programie jest przeznaczona dla uczestników programu "Ambasadorzy Muzeum POLIN". Rekrutacja jest skierowana tylko do osób, które nie miały jeszcze okazji uczestniczyć w tym szkoleniu.

Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie kwestionariusza zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim (do pobrania poniżej) oraz dołączenia życiorysu w obu językach. Odpowiedzi prosimy ograniczyć do łącznie 3-4 stron A4 (plus życiorys). Listy rekomendacyjne są mile widziane.

Prosimy o przesłanie kwestionariuszy wyłącznie na adres e-mail: edukacja@polin.pl
Czekamy na zgłoszenia do 24 marca 2019 r.

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatów i zaprosi wybrane osoby na indywidualne spotkania w Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 1-12 kwietnia 2019 r. W przypadku braku możliwości przyjechania na spotkanie, komisja rekrutacyjna umożliwi rozmowę on-line/internetową/Skype.

Koordynatorem programu w Polsce jest Muzeum POLIN we współpracy z Ambasadą USA. Realizacja programu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania Departamentu Stanu. Muzeum i organizatorzy pokrywają koszty udziału w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie). Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów wizy B1/B2.

/Muzeum POLIN/