Czy można mieć dwie ojczyzny?

Czy można mieć dwie ojczyzny?
Czy można mieć dwie ojczyzny?

Jak wyglądało życie młodzieży polsko-żydowskiej w przededniu Holokaustu? Wykład o działalności młodzieżowego ruchu syjonistycznego w międzywojennej Polsce wygłosił prof. Daniel Kupfert Heller z Montrealu.

Wykład poświęcony niezwykłej dynamice młodzieżowego ruchu syjonistycznego, która sprawiła, że Betar – jeden z największych ruchów młodzieżowych w międzywojennej Polsce – urządzał swoje zgromadzenia na wzór polskich obchodów patriotycznych, wzywał swoich członków, aby "zachowywali się jak Polacy" i zapraszał przedstawicieli polskiego rządu na organizowane przez siebie uroczystości.

Podczas wykładu zastanawialiśmy się, dlaczego młodzieżowy ruch syjonistyczny w Polsce lat 30. XX wieku postrzegał udział w polskich demonstracjach patriotycznych i wspólne ćwiczenia z polskimi bojówkami paramilitarnymi jako działalność syjonistyczną.

W oparciu o relacje członków Betaru prof. Daniel Kupfert Heller zrekonstruował obraz burzliwego życia młodzieży polsko-żydowskiej w przededniu Holokaustu.

Daniel Kupfert Heller jest profesorem Uniwersytetu McGill w Montrealu. Specjalizuje się w historii Żydów w Europie Wschodniej w okresie XX wieku, historii syjonizmu i współczesnego Izraela. Zajmuje się również historią stosunków polsko-żydowskich oraz historią pomocy humanitarnej.

Jest autorem książki Jabotinsky's Children. Polish Jews and the Rise of Right-Wing Zionism (Dzieci Żabotyńskiego. Polscy Żydzi i powstanie prawicowego syjonizmu, 2017) oraz wielu artykułów, m.in.: Obedient Children and Reckless Rebels: Jabotinsky’s Youth Politics and the Case for Authoritarian Leadership, 1931-1933 (Posłuszne dzieci i lekkomyślni rebelianci: polityka Żabotyńskiego wobec młodzieży a przypadek kierownictwa autorytarnego, 1931-1933, 2015), Between Defense and Attack: Revisionist Responses to Anti-Jewish Violence in 1930s Poland (Między obroną a atakiem: syjoniści-rewizjoniści wobec przemocy antyżydowskiej w Polsce w latach 30., 2016).

/Muzeum POLIN/