Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z 20 II 2019 z wezwaniem do uczestników debaty publicznej – zarówno w Polsce, jak i w Izraelu

Wzywamy uczestników debaty publicznej – zarówno w Polsce, jak i w Izraelu –aby mówili o historii XX wieku z należytą starannością, umiarem i szacunkiem dla pamięci o zmarłych i pomordowanych.

Logo PRChiŻ

Polska Rada Chrześcijan i Żydów z wielkim niepokojem przyjmuje ponowne zaostrzenie retoryki wokół spraw polsko-żydowskich. Podobnie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku, z przykrością stwierdzamy,że emocje istniejące wokół trudnych zagadnień z historii obu związanych ze sobą narodów są eskalowane i wykorzystywane instrumentalnie na potrzeby bieżących, wewnętrznych konfliktów politycznych – zwłaszcza w kontekście kolejnych kampanii wyborczychw Izraelu i w Polsce.

Apelujemy o odpowiedzialne spojrzenie na historię relacji polsko-żydowskich oraz o roztropne kształtowanie dziś społecznych i politycznych ram, w jakich relacje te będą się rozwijać w kolejnych pokoleniach. Doraźne wykorzystywanie skrótów myślowych, szkodliwych uogólnień, stereotypów i nieuprawnionych generalizacji utrudnia prowadzenie dialogu i merytorycznej dyskusji o przeszłości.

Wzywamy uczestników debaty publicznej – zarówno polityków, jak i dziennikarzy; zarówno w Polsce, jak i w Izraelu – aby mówili o historii XX wieku z należytą starannością, umiarem i szacunkiem dla pamięci o zmarłych i pomordowanych.

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

W imieniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów: Stanisław Krajewski – żydowski współprzewodniczący Zbigniew Nosowski – chrześcijański współprzewodniczący

Pobierz załączniki

PDF