House of One

House of One
House of One

Po wieloletnich przygotowaniach 14 kwietnia 2020 ma zostać położony kamień węgielny pod budowę w Berlinie międzyreligijnego domu modlitwy i nauki "House of One" - zapowiedziała 16 stycznia fundacja tego projektu.

Wspomniana data wiąże się z 237. rocznicą prawykonania dramatu Gottholda Ephraima Lessinga (1729-81) "Natan Mędrzec". Jest to opowieść o wierze i wartościach ponad podziałami - religijnymi, rasowymi, politycznymi, o potrzebie tolerancji i uznaniu równości poglądów.

Autor opowiada się za tolerancją między religiami w taki oto sposób: "Śmiej się, lecz zostaw jej choć to złudzenie, że oto się jednoczą żyd i chrześcijanin, i muzułmanin - taki słodki sen!".

Wydany w 1779 "Natan mędrzec" to tekst, którego potrzebujemy tu i teraz - podkreślają przedstawiciele fundacji. Sztuka Lessinga w polskim tłumaczeniu Jacka Burasa, grana jest od czerwca 2018 w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Przyszły obiekt międzyreligijny, który ma stanąć na Petriplatz w centrum Berlina, pomieści w jednym budynku synagogę, kościół i meczet. Zdaniem autorów projektu, w tej formie projekt nie będzie miał odpowiedników na świecie. Planowana jest trzystopniowa budowla z cegły, formą nawiązująca do kubizmu. Projekt zajął w 2013 roku pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym.

Przewodniczący Rady Fundacji rabin Andreas Nachama podkreślił, że położenie kamienia węgielnego jest jednym z ważnych kroków w tym pokojowym projekcie międzyreligijnym. Imam Kadir Sanci podziękował za wsparcie, jakim projekt cieszy się w stolicy Niemiec. Ewangelicki proboszcz Gregor Hohberg podkreślił, że do dialogu są zaproszone także inne religie "poszukujące pokoju" oraz ateiści. Trzej przedstawiciele religii przemawiali z okazji zamknięcia czynnego przez cały rok pawilonu, w którym prezentowany był projekt "House of One".

Przed wmurowaniem kamienia węgielnego archeolodzy zbadają jeszcze działkę, na której stanie obiekt. Jego budowa rozpocznie się na fundamentach dawnego ewangelickiego kościoła św. Piotra (Petrikirche). Budowa potrwa ok. trzech lat, a jej koszty obliczane są na 43,5 mln euro.

Nazwa "House of One" (Dom Jednego) nawiązuje do wiary w jednego Boga, głoszonej przez trzy uczestniczące w projekcie religie. Dom Modlitwy i Nauki będą budować wspólnota ewangelicka Sankt Petri-Sankt Marien, gmina żydowska Berlina i rabiniczne Kolegium Adama Geigera oraz muzułmańskie stowarzyszenie Forum Dialog.