Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Michałowi Landemu

Michał Landy
Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Michałowi Landemu.

/za ŻIH/

W dniu 8 kwietnia 1861 r., na Placu Zamkowym w Warszawie, odbyła się wielka patriotyczna manifestacja Polaków i Żydów. Krwawo stłumiona przez Rosjan zabrała życie dziesiątków bezbronnych osób i przeszła do historii jako akt męczeństwa i wspólnoty obu narodów w obliczu zaboru Ojczyzny i carskiej niewoli.

Opinię krajową i europejską poruszył szczególnie bohaterski czyn Michała Landego. Ten siedemnastoletni uczeń Warszawskiej Szkoły Rabinów i Gimnazjum Realnego został śmiertelnie ranny niosąc na czele pochodu krzyż upuszczony przez pobitego kolbami zakonnika. Rannego chłopca przeniesiono do apteki w Kamienicy Johna. Zmarł tej samej nocy w Szpitalu Św.Rocha. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej pod nadzorem policji.

Manifestacja z 8 kwietnia 1861 r. była przełomem otwierającym drogę do Powstania Styczniowego. Pamięć o tamtym zbrataniu Polaków i Żydów unieśmiertelnił Cyprian Norwid wierszem „Żydowie Polscy”.

Trzy lata temu grupa osobistości życia kulturalnego i naukowego zawiązała Komitet Społeczny im. Michała Landego i postanowiła upamiętnić manifestację z 8 kwietnia 1861 r. oraz ofiarę polskich i żydowskich patriotów złożoną w walce o wolną Polskę.

Tablicę, którą uroczyście odsłonimy w dniu 12grudnia 2018 r.ogodz. 14.30 naparterowej fasadzie Kamienicy Johna, przy Krakowskim Przedmieściu 89 (fasada od strony Placu Zamkowego, bezpośrednio przy wejściu do górnego holu schodów ruchomych), zaprojektował architekt i rzeźbiarz Tomasz Lec. Tekst polski napisał prof. Paweł Śpiewak.

Tablicę ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.