Oświadczenie z 15 III 2018 z wyrazami solidarności i uznana dla dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra M. A. Cywińskiegow obliczu wezwań do odwołania go z tej funkcji

Fragment logo PRChiŻ

Współprzewodniczący: Stanisław Krajewski, Zbigniew Nosowski

OŚWIADCZENIE

Polska Rada Chrześcijan i Żydów wyraża uznanie dla dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra M. A. Cywińskiego. Jesteśmy z nim solidarni w obliczu pojawiających się wezwań do odwołania go z tej funkcji.

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau jest miejscem wyjątkowym, na które zwrócone są oczy całego świata. To tam papież Jan Paweł II mówił w 1979 r.: „Trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści”. Również dzisiaj widzimy, żetrzeba przypominać o granicach nienawiści, która inaczej ma skłonność do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się i zatruwania życia całych narodów.

Znamy osobiście dr. Cywińskiego, jego kompetencje i poświęcenie w pracy na rzecz pamięci o tragedii, jakasię w tym miejscu dokonała. Znamy liczne krajowe i międzynarodowe niezwykle pozytywne opinie o funkcjonowaniu Muzeum Auschwitz-Birkenau, którym Cywiński umiejętnie i ofiarnie kieruje od 2006 r. Cieszy nas szerokie międzynarodowe uznanie dla Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, które –dzięki swoim publikacjom, organizowanym wystawom i konferencjom –stało się w XXI wieku czołowym światowym ośrodkiem dyskusji o Zagładzie i ludobójstwie. Wysoce cenimy jedno z największych dokonań polskiej dyplomacji III RP: Fundację Auschwitz-Birkenau, która –powołana dzięki zaangażowaniu dyr. Cywińskiego –zdołała zgromadzić, zwłaszcza od rządów z całego świata, znaczące środki finansowe przeznaczone na konserwację obiektów obozowych (wcześniej państwo polskie było jedynym podmiotem finansującym stałą opiekę konserwatorską). Znamy kształt muzealnej ekspozycji na terenie Miejsca Pamięci i ogrom wykonywanej tam pracy, także edukacyjnej. Można by jedynie życzyć polskim instytucjom kultury tak kompetentnego kierownictwa i tak dalekosiężnej wizji.

Wyrażamy nasze poparcie dla dyr. Piotra Cywińskiego i apelujemy o wsparcie dla niego do wszystkich ludzi dobrej woli. Ewentualne personalne rozgrywki wokół Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau z pewnością odbiłyby się szerokim echem w całym świecie, ukazując Polskę w fatalnym świetle. Wobec ostatnich wydarzeń można stwierdzić, że takie kontrowersje są ostatnią rzeczą, jakiej nasza ojczyzna potrzebuje.

/–/ Stanisław Krajewski, współprzewodniczący ze strony żydowskiej /–/ Zbigniew Nosowski, współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiejWarszawa, 15 marca 2018 r

Warszawa, 15 marca 2018 r.

Pobierz załączniki

PDF