Między religiami: Sojusz tronu i ołtarza

Davie Green, Coexist, creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

fot. Davie Green, Coexist, creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Źródło: Muzeum POLIN

Główną ideą cyklu Między religiami jest omawianie współczesnych problemów w odniesieniu do judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w ich wzajemnym kontakcie, a także dialogu międzyreligijnego. Cykl prowadzą: Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz i ich goście.

Wysłuchaj relacji audio ze spotkania z Adamem Michnikiem >>

28 listopada (poniedziałek), 18:00

Gościem specjalnym tego spotkania był Adam Michnik, autor znanej książki "Kościół, lewica, dialog", redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Wraz z prowadzącymi zastanawiał się nad związkami między władzą a religią i kościołem.

Obecnie władza nie jest, jak dawniej, "dana od Boga", ale czy oznacza to brak wpływu religii na władze? Jaki model jest najlepszy - państwo laickie czy państwo wyznaniowe? Do jakich niebezpieczeństw prowadzić może bratanie się polityki i kościoła?

Więcej o prowadzących spotkania

Halina Bortnowska-Dąbrowska (ur. 23 września 1931 w Toruniu) – polska filozof, teolog, publicystka. Animatorka przedsięwzięć społecznych, uczestniczka ruchu ekumenicznego wyrażająca potrzebę zwołania kolejnego Soboru w Kościele katolickim. Od 2007 do 2012 przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w której pozostała jako członkini Rady.

Stanisław Krajewski (ur. 10 stycznia 1950 w Warszawie) – polski filozof żydowskiego pochodzenia, matematyk i publicysta, działacz mniejszości żydowskiej w Polsce. Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 przewodniczący Rady Naukowej tego instytutu.

Andrzej Saramowicz - ur.1955. Absolwent Queensland Institue of Natural Science w Australii. Autor wielu artykułów, tłumacz. Prowadzi Szkołę Nauk Sufich; udziela instrukcji w dziedzinie medytacyjnych i praktyk sufickich.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać zaproszenia na wydarzenia naukowe, popularnonaukowe, spotkania oraz dyskusje organizowane w Muzeum POLIN, zapraszamy do podawania swojego adresu poczty elektronicznej (po kliknięciu w link poniżej). TAK, CHCĘ OTRZYMYWAĆ ZAPROSZENIA >>

Patronem medialnym cyklu dyskusji "Między religiami" jest czasopismo WIĘŹ.

Komponent "Oblicza różnorodności" realizowany jest w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe". Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.