IV spotkania medytacyjne na rzecz pokoju

Karczówka - klasztor

Źródło: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach

Więcej: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach - wspólna modlitwa

W dniach 23 - 25 września, w klasztorze pallotynów na Karczówce w Kielcach, po raz czwarty w tym roku odbyły się spotkania medytacyjne na rzecz pokoju, zorganizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

Tym razem medytacje poświęcone były hezychazmowi. Ta wyjątkowa inicjatywa Bogdana Białka - prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, ma na celu przyczynić się do tworzenia kultury pokoju, której podstawą jest wewnętrzny wysiłek, by stać się ludźmi lepszymi dla siebie i innych.

Gościem specjalnym spotkań był Maciej Bielawski, który jest teologiem, tłumaczem, pisarzem i malarzem; autorem wielu publikacji: teologicznych, historycznych, patrystycznych i związanych z problematyką Kościołów wschodnich, a także kwestiami monastycyzmu, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

Poprzednie spotkania medytacyjne gromadziły chrześcijan i buddystów, chrześcijan i Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji im. Róży Luksemburg