Święty i Wielki Sobór Wszechprawosławny

Pentecost liturgy hierarchs

Pentecost liturgy hierarchs

Akademia Prawosławna na Krecie 16-27 VI 2016

Przygotowania:

Sobór Wszechprawosławny jednak zwołany /TP, 20 VI 2016/

Sobór w mediach społecznościowych: