Czy warto być nieugiętym?

Spotkanie z cyklu Uwierzyć w Muzeum?

Tora

Spotkania z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" mają na celu omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory, czyli Pięcioksiągu, tzn. początkowych ksiąg Biblii, stanowiących podstawę judaizmu, a także chrześcijaństwa.

Czytania biblijne są traktowane jako punkt wyjścia, inspiracja, niekoniecznie dosłownie, ale z szacunkiem dla tekstu i z przekonaniem, że mówią coś ważnego dla nas teraz. Podczas spotkań wykorzystywana będzie zarówno wiedza naukowa jak i doświadczenie życiowe.

>> Posłucha nagrania ze spotkania.

Podczas spotkań, których gospodarzami są Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski, mówimy o sprawach istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory, czyli Pięcioksięgu, stanowiących podstawę judaizmu, a także chrześcijaństwa.

W lutym zastanowimy się, czy nieustępliwość i nieugiętość moralna zawsze są zaletą i dowodem mocnego charakteru. A może wręcz przeciwnie? Czy od każdego możemy wymagać nieugiętości? Gospodarze spotkania będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytania o granice nieugiętości.

Gośćmi będą Ludwika Wujec i Henryk Wujec – działacze opozycji w czasach PRL.