Ks. Wojciech Lemański "Kustoszem Pamięci"

Ks. Wojciech Lemański

Ks. Wojciech Lemański wśród „kustoszy pamięci” odznaczonych przez prezydenta Kaczyńskiego

Ks. Wojciech Lemański - współzałożyciel Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów - został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenia zostały wręczone w Pałacu Prezydenckim osobiście przez prezydenta Kaczyńskiego, w obecności prezydenta Izraela, Szimona Peresa, 15 kwietnia 2008 r., podczas uroczystości z okazji 65. rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Prezydent Lech Kaczyński podkreślił, że przyznał ordery i odznaczenia "kustoszom pamięci" o polskich Żydach - osobom, które "przekazują młodzieży i społeczeństwu wiedzę o Holokauście". Ludziom tym - mówił prezydent RP - należy się wdzięczność za kultywowanie pamięci o Polsce jako ojczyźnie wielu pokoleń Żydów. Pamięć o polskich Żydach jest bowiem naszą powinnością.

Prezydent Szimon Peres stwierdził, że "takie spotkanie może się odbyć chyba tylko w Warszawie" - mieście, gdzie przelano tyle krwi polskiej i tyle krwi żydowskiej. "Dziś czujemy się ludźmi wolnymi, ale nie zwolnionymi z dalszej pracy" - mówił prezydent Izraela.

Relację z uroczystości można przeczytać na stronie internetowej prezydenta RP: http://www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId;=16528008

------------------------------

Ks. Wojciech Lemański – ur. 1960, duchowny diecezji warszawsko-praskiej. W latach 1990-1997 był duszpasterzem w diecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi. Następnie był proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Otwocku (osiedle Ługi). Od czerwca 2006 jest proboszczem wiejskiej parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy koło Tłuszcza. W Wielki Piątek 2001 roku ks. Lemański przygotował w swojej parafii dekorację grobu Pańskiego nawiązującą do gorąco wówczas dyskutowanej tragedii Jedwabnego – figura Ukrzyżowanego leżała w zgliszczach spalonej stodoły, a pod monstrancją widniał napis: „Wybaczcie”. W maju 2002 r. ks. Lemański był współinicjatorem powstania Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Do tej pory angażuje się w prace Komitetu, zwłaszcza w organizację kolejnych marszy pamięci w rocznicę likwidacji otwockiego getta, opiekę nad cmentarzem żydowskim w Anielinie i spotkania polskich uczniów z młodzieżą żydowską z różnych krajów. Jest członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W imieniu Rady uczestniczył w wielu inicjatywach na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i pamięci o polskich Żydach w różnych społecznościach lokalnych. W kwietniu 2006 r. ks. Lemański otrzymał medal „Powstanie w Getcie Warszawskim” przyznawany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej osobom, które wybitnie przyczyniają się do poprawy stosunków polsko-żydowskich poprzez walkę z antysemityzmem i dążenie do odkłamywania mitów i narosłych stereotypów. Jest autorem medytacji ewangelicznych publikowanych dawniej w „Życiu Otwocka”, a obecnie w „Kurierze Lubelskim”.