Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Z wypowiedzi Kościołów prawosławnych o stosunkach z Żydami i religią żydowską.

  1. To Recognize Christ in His People The final declaration by the Christian Round Table of Eastern Orthodox priests and cultural representatives from Greece, Georgia, Italy, Russia, and Ukraine visiting Jerusalem, April 20-24, 2007

  2. Communique of the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church Regarding Anti-Semitic Posters March 24, 2005

  3. Statement by Metropolitan Yuvenali (Russian Orthodox Church) on the Alleged "Ritual" Nature of the Murder of the Royal Family From the Address of Metropolitan Yuvenali of Krutitsky and Kolomna, "The Work of the Holy Synod's Canonisation Commission on the Question of the Royal Family's Martyrdom," Journal No 63, 10 October 1996 Session of the Russian Orthodox Church's Holy Synod.

  4. Wasi prorocy - nasi prorocy   Przemówienie Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II wygłoszone 13 listopada 1991 w Nowym Jorku podczas spotkania z rabinami.

  5. An Orthodox Christian View of Non-Christian Religions. Rev. Dr. George C. Papademetriou