Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Z wypowiedzi Kościoła katolickiego o stosunkach z Żydami i religią żydowską

 1. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM" , Rozdział II. Lud Boży, 16:
  "Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego. Przede wszystkim więc naród, który pierwszy otrzymał przymierze i obietnice i z którego narodził się Chrystus wedle ciała (por. Rz 9,4-5), lud dzięki wybraniu szczególnie umiłowany ze względu na przodków, albowiem Bóg nie żałuje darów i wezwania (por. Rz 11,28-29)."

 2. Nostra aetate - Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, 4, Sobór Watykański II, 28 października roku 1965


 3. Przemówienia Jana Pawła II

 4. Criteria for the Evaluation of Dramatizations of the Passion
  Bishops' Committee for Ecumenical and Interreligious Affairs, (United States) National Conference of Catholic Bishops, 1988, Preliminary Considerations

 5. Oświadczenie Komisji Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem na 50 rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau "Wyzwanie tamtego czasu". 1995-01-27.

 6. 1995-01-27 Przewodniczący Episkopatu niemieckiego - z okazji 50 rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau Bp Karl Lehmann dla Polskiego Radia "Nie chcemy uciec od odpowiedzialności".

 7. We Remember: A Reflection on the Shoah COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS WITH THE JEWS Vatican City, March 16, 1998

 8. MEMORY AND RECONCILIATION: THE CHURCH AND THE FAULTS OF THE PAST December 1999.
  The study of the topic "The Church and the Faults of the Past" was proposed to the International Theological Commission by its President, Joseph Cardinal Ratzinger, in view of the celebration of the Jubilee Year 2000.

 9. Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej Przedmowa: Józef kardynał Ratzinger (Polski przekład: Instytut Teologii Biblijnej Verbum Kielce 2002 ISBN: 83-915855-3-0). "Bez Starego Testamentu Nowy Testament byłby księgą nie do rozszyfrowania, rośliną pozbawioną korzeni i skazaną na uschnięcie." "Dla chrześcijan podstawą wiary nie jest tylko sama śmierć Jezusa Chrystusa, ale fakt zgodności tego wszystkiego, co wydarzyło się w Jego życiu, z Biblią narodu żydowskiego." Opublikowany 19 listopada 2001 roku w Watykanie dokument Papieskiej Komisji Biblijnej (PKB) na temat relacji Biblii chrześcijańskiej do Świętych Pism narodu żydowskiego.

 10. Abp Stanisław Gądecki na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

 11. THE JEWISH PEOPLE AND THEIR SACRED SCRIPTURES IN THE CHRISTIAN BIBLE THE PONTIFICAL BIBLICAL COMMISSION. "Modern times have made Christians more aware of the close fraternal bonds that unite them to the Jewish people."

 12. List Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 zaakceptowany przez 307. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski "Trzeba uczynić wszystko, aby odbudować i pogłębiać chrześcijańską solidarność z ludem Izraela ..."

 13. List pasterski Episkopatu Polski na uroczystość Objawienia Pańskiego 2003 "W duchu wspaniałego dziedzictwa Rzeczypospolitej uczyńmy i dzisiaj naszą Ojczyznę bezpiecznym domem dla ludzi różnych kultur, wyznań i narodowości. [...] Pamiętajmy też o kultowych i kulturowych pomnikach przeszłości, które dziś są naszym wspólnym dziedzictwem - o rozrzuconych po Polsce zaniedbanych cmentarzach żydowskich, rosyjskich, ukraińskich, niemieckich i innych, o opuszczonych synagogach i cerkwiach. Nie pozwólmy zniknąć z powierzchni ziemi tym znakom życia i wiary. Niech nie będzie naszego poparcia dla ludzi wypisujących nienawistne czy pogardliwe slogany na murach lub wykrzykujących je na stadionach".

 14. Address of His Holiness Pope Benedict XVI on the Occasion of His Visit to the Synagogue of Cologne, August 19, 2005

 15. Przemówienie Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau 28 maja 2006

 16. Bp Mieczysław Cisło na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.


  • "Bóg stworzył człowieka na swój obraz: stworzył mężczyznę i kobietę" (Rdz 1,27) bp Mieczysław Cisło, Słowo przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego na XI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

  • Specjalne materiały duszpasterskie Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Judaizmu zawierające słowo przewodniczącego Komitetu, bp. Mieczysława Cisło, teksty liturgiczne oraz homilię na XIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce i modlitwę Benedykta XVI z Jerozolimy.

  • "Co ty tu robisz Eliaszu?" (1 Krl 19,13) bp Mieczysław Cisło, Słowo przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego na XIX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.


 17. Papież Franciszek - Adhortacja apostolska "Evangelii Gaudium", pkt 247, 248, 249 - "Relacje z judaizmem", listopad 2013.

 18. 15 stycznia 2015. XVIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Apel biskupów o upamiętnienie Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów.

 19. "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" /10.XII.2015./Czytelników zainteresowanych dokumentami Kościoła katolickiego oraz nauczania Jana Pawła II o stosunku do Żydów i wiary żydowskiej odsyłamy
do publikacji Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965 - 1989). Zebrali i opracowali ks. W. Chrostowski i ks. R. Rubinkiewicz SBD. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1990.

oraz

do dokumentów opublikowanych na stronie www Kurii Rzymskiej