Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 

Wydarzenia dialogu:
   Coroczne (17 stycznia) obchody Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.

   Tradycyjnie, w 10. Niedzielę po Trójcy Świętej, Kościół Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany, podobnie jak Kościoły ewangelickie na całym świecie, obchodzi Niedzielę Izraela. Biblijnym hasłem tygodnia Niedzieli Izraela, jak i graduale w Kościele luterańskim są słowa zaczerpnięte z Psalmu 33,12: "Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Alleluja!" Czytania liturgiczne Kościoła w tę niedzielę podporządkowane są refleksji nad rolą Izraela w historii zbawienia oraz nierozerwalnej więzi między Synagogą a Kościołem. Isototnym elementem święta jest również obraz pielgrzymującego Kościoła, który, podobnie jak niegdyś Naród Wybrany, jest nieustannie powołany do kroczenia drogą Prawdy.
   W Niedzielę Izraela Kościoły przypominają także o antysemityzmie, który ks. Karl Barth, teolog ewangelicko-reformowany, nazywał grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a także wspominają przeœśladowania i zagładę Żydów podczas drugiej wojny światowej.
   W niektórych parafiach ewangelickich w Niedzielę Izraela stawia się na ołtarzu menorę.

   Doroczne konferencje ICCJ

   Coroczna wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory).

   Jubileusz (2015.).: 50-lecie deklaracji soborowej "Nostra aetate" (1965.). Więcej - Newsletter PRChiZ.

   Jubileusz (2017.): 70. rocznica konferencji w Seelisbergu (1947.).


   Rok Reformacji (2017.).

   Rok Reformacji (2017) - Jubileusz 500. lecia. W 500. rocznicę Reformacji list przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V. /V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543).
   "Marcin Luter i Żydzi" - deklaracja przyjęta podczas 2. sesji 12. Synodu Niemieckiego Kościoła Ewangelikalnego (EKD), Brema, 8-11 XI 2015.

   Święty i Wielki Sobór Wszechprawosławny (2016.)

   Marek Nowak OP, Doświadczenie dialogu w Polsce. Studium prehistorii


 1. 6 VIII i 9 VIII 2017. "Judaizm i światowe religie" - konferencja dla uczczenia 60. urodzin rabina Alona Goshen-Gottsteina, laureata tytułu Człowiek Pojednania PRChiŻ, założyciela Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie.
  Więcej:

 2. 30 VII 2017. 70. rocznica konferencji w Seelisbergu. (30 VII - 5 VIII 1947.)

  ICCJ inicjuje obchody, zapraszając do udziału:
  Więcej:

 3. 2-5 VII 2017. Bonn. - Doroczna konferencja

  "Reforming, Rereading, Renewing. Martin Luther and 500 Years of Tradition and Reform in Judaism and Christianity." Więcej:

 4. Watykan - Dokument "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" /10.XII.2015./

 5. Oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa:
  "To Do the Will of Our Father in Heaven: Toward a Partnership between Jews and Christians" - "Pełnić wolę naszego Ojca w niebie: ku współpracy między Żydami a chrześcijanami"
  /3.XII.2015/

 6. 12 XI 2015.Ateny. "Po 4 dekadach dialog Żydów z chrześcijanami prawosławnymi wciąż kruchy." - spotkanie 38 wiodšcych duchownych. "A doctrinal repudiation that the Jewish people had been rejected by God could have enormous consequences," said Rosen, the international director of interreligious affairs at the American Jewish Committee. Rosen’s request was met with silence, ..."
  Radio ORTHODOXIA na ten sam temat: (więcej - Metropolita Pireusu Seraphim obciąża Żydów greckim problemem (JTA, 22 XII 2010.)

 7. czerwiec 2012, przed bramą dawnego obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau: celebracja symfoniczno-katechetyczna "Cierpienie niewinnych" autorstwa Kiko Arguello, twórcy Drogi Neokatechumenalnej - przysłuchiwało się jej 50 biskupów katolickich z całego swiata oraz 40 rabinów.

 8. Alon Goshen-Gottstein, "Od Historycznej przeszłości do teologicznej przyszłości", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

 9. 3 - 6 lipca 2011 "Religie i ideologie, perspektywy Polskie i nie tylko" - doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) zorganizowana we współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków.
  Teksty i prezentacje

 10. 28.03.2011 Dalia Marx and Ursula Rudnick Two feminist scholars, a liberal rabbi and an ordained Lutheran minister, in dialogue about the Hebrew Bible.

 11. 16.04.2010 "The Irish Times", ks. Hans Küng w liście otwartym do biskupów świata: "Zmarnowano okazję do trwałego pojednania z Żydami. Zamiast tego Papież ponownie wprowadził do liturgii przedsoborową modlitwę o oświecenie Żydów, do jedności z Kościołem przywrócił notorycznie antysemickich i schizmatyckich biskupów i aktywnie promuje beatyfikację Piusa XII, którego oskarża się o brak właściwego zaangażowania w ochronę Żydów w nazistowskich Niemczech. Benedykt w judaizmie widzi jedynie historyczne korzenie chrześcijaństwa; nie uważa judaizmu za żyjącą wspólnotę religijną proponującą własną ścieżkę zbawienia. Niedawne porównanie krytyki Papieża do antysemickich kampanii nienawiści, uczynione przez o. Raniera Cantalamessę podczas liturgii Wielkiego Piątku w Watykanie, wywołało wśród Żydów na całym świecie falę uzasadnionego wzburzenia."
  Ks. Hans Küng (ur. 1928 w Szwajcarii) jest teologiem, filozofem, ekumenistą i promotorem dialogu międzyreligijnego, emerytowanym profesorem teologii ekumenicznej na uniwersytecie w Tybindze, założycielem i prezesem Global Ethic Foundation "Weltethos". Studiował w jezuickim Pontificium Collegium Germanicum w Rzymie, na Sorbonie i w Instytucie Katolickim w Paryżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1955 r. Był ekspertem teologicznym na Soborze Watykańskim II. W 1979 r. Kongregacja Nauki Wiary po jego publikacjach na temat Kościoła, a szczególnie doktryny o nieomylności papieża cofnęła mu misję kanoniczną, tj. uznała, że nie może nauczać w imieniu Kościoła i być uważany za teologa katolickiego. Autor kilkudziesięciu książek, w tym: "Sobór i zjednoczenie", "Nieomylny?", "Chrześcijaństwo i religie świata", "Credo". /za Tygodnik Powszechny Nr 18 (3173), 2 maja 2010/

 12. 16 lutego 2010 "Nie spieszmy się z kultem" Józef Majewski Tygodnik Powszechny Nr 9 (3164), 28 lutego 2010: "Grupa katolickich historyków i teologów, wybitnych znawców relacji chrześcijańsko-żydowskich i dziejów Holokaustu, w bezprecedensowym liście do Papieża zaapelowała o wyhamowanie procesu beatyfikacyjnego Piusa XII." ..... "Inicjatorami napisania listu są amerykańscy księża profesorowie: John Pawlikowski z Catholic Theological Union w Chicago, wieloletni prezydent Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, i Kevin P. Spicer ze Stonehill College w Easton, zajmujący się historią chrześcijan i Żydów w nazistowskich Niemczech. Wśród sygnatariuszy listu, głównie z ośrodków akademickich USA, ale też z Australii (dr Paul O'Shea) i Niemiec (dr Elias H. Füllenbach, dominikanin), znalazł się też dr Eugene J. Fisher, wieloletni kierownik Sekretariatu ds. Ekumenicznych i Międzyreligijnych w amerykańskim episkopacie, specjalizujący się w stosunkach katolicko-żydowskich i jeden z najwybitniejszych katolickich ekspertów w tej dziedzinie."

 13. W listopadzie i grudniu 2009 r. odbyły się dwa seminaria dla polskich edukatorów w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Wzięli w nich udział pracownicy i przewodnicy Muzeum oraz innych Miejsc Pamięci, a także nauczyciele, edukatorzy i trenerzy Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN) z całej Polski, jak również inne osoby, dla których poznanie izraelskiej perspektywy nauczania o Holokauście będzie przydatne w ich pracy w Polsce.
  Program seminarium I stopnia składał się głównie z wykładów i zajęć warsztatowych prowadzonych m.in. przez prof. Izraela Gutmana, dr. Daniela Uziela, dr. Gideona Griefa, dr. Simcha Epsteina oraz Yarona Karola Beckera. Tematy wykładów były różnorodne: Wkład polskich Żydów w tradycję i religię żydowską; Różnorodność żydowskich tożsamości w Polsce w okresie międzywojennym, Antysemityzm i ideologia nazistowska oraz Relacje polsko-żydowskie - to niektóre z nich.
  /newsletter Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającego w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Styczeń 2010 r.

 14. 5-8 lipca 2009, Berlin - Konferencja ICCJ. Główny temat - ocena dialogu chrześcijańsko-żydowskiego dotychczas i jego przyszłość. por: Nowe tezy programowe dla rozmów chrześcijan i Żydów zaproponowane 11.03.2008 przez uczestników spotkania na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim przez Międzynarodową Radę Chrześcijan i Żydów (ICCJ), w celu zaprezentowania ich latem 2009 r. w Berlinie. Tezy mają uwzględniać znaczny postęp w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, a także przemiany religijne, społeczne, kulturalne i polityczne ostatnich dziesięcioleci i zastąpić obowiązujące dotąd tzw. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r.
  Program konferencji.
  "Czas odnowionego zobowiązania - budowanie nowych relacji miedzy Żydami i chrześcijanami" dokument podpisany w Berlinie przez przedstawicieli Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) z 22 krajów.

 15. 2 marca 2009Michael Schudrich - naczelny rabin Polski "Jako Żyd i jako rabin pobrałem wiele głębokich nauk u Jana Pawła II. Im bardziej jestem otwarty na inne religie, tym lepszym staję się Żydem i tym lepiej mogę wypełniać nauczanie Talmudu." Wykład wygłoszony 2 marca 2009 r. na rzymskim Uniwersytecie Papieskim św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) na zaproszenie Russell Berrie Foundation.

 16. 30.XI. - 1.XII.2008 Jerozolima: ".... publiczna debata zatytułowana "Wyzwania... Kościół w Polsce i Żydzi - ... Perspektywy Religijne" wieńczyła seminarium "Wobec nowej rzeczywistości: Kościół Katolicki w Polsce, Żydzi i Izrael" (Confronting a New Reality: "The Polish Catholic Church, the Jews and Israel") zorganizowane wspólnie przez kilka podmiotów, choć najpierw wymienić trzeba dwóch pomysłodawców, prof. Stanisława Krajewskiego z Polski i rabina Rona Kronisha z Izraela, obu zaangażowanych od dawna w dialog chrześcijańsko-żydowski na świecie." / realacje: Barbary Sułek-Kowalskiej i Zbigniewa Nosowskiego/
  Ks. Henryk Romanik: Jerozolimskie kwiaty [improwizacje modlitewne na progu Adwentu 2008]; Jerozolimskie dialogi Polska, katolicyzm, Żydzi, Izrael, spotkanie; podsumowanie: "Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano..."
  O. Wiesław Dawidowski Jak biskup uczył się od rabina.

 17. 2008-11-03 Nowe tezy programowe dla rozmów chrześcijan i Żydów
  Obradująca we Fryburgu szwajcarskim Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) opracowała nowe tezy programowe dla przyszłych rozmów chrześcijańsko-żydowskich. Tezy, zaproponowane przez uczestników spotkania na Uniwersytecie we Fryburgu, zostaną zaprezentowane latem 2009 r. w Berlinie.
  Tezy mają uwzględniać znaczny postęp w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, a także przemiany religijne, społeczne, kulturalne i polityczne ostatnich dziesięcioleci i zastąpią obowiązujące dotąd tzw. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r.

 18. Watykan 2008 "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" Instrumentum Laboris, XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, fragment "Słowo Boże zródłem dialogu między chrześcijanami i Żydami".

 19. 25 -27 września 2008 Perspektywy Teologii po Auschwitz IV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

 20. 10 czerwca 2008 Klub Inteligencji Katolickiej spotkanie pt. "Jaka modlitwa za Żydow?". W spotkaniu udział wzięli: ks. Roman Indrzejczyk, Grzegorz Gorny oraz Zbigniew Nosowski.

 21. 18 kwietnia 2008: Papież do Żydów: łączą nas Pesach i Pascha:

 22. 1 kwietnia 2008 r. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja Św. Andrzeja Boboli BOBOLANUM we współpracy z Laboratorium WIĘZI Sesja naukowa: Dzieci Abrahama Koncepcje Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.

 23. 10 listopada 2007, Warszawa, ulica Freta 10 - drugie spotkanie z cyklu Areopag na Freta zatytułowane: "Judaizm i chrześcijaństwo. Różne drogi do jednego Boga", Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie we współpracy z Forum Św. Wojciecha i Klubem Inteligencji Katolickiej. Program spotkania.

 24. 7 - 9 grudnia 2007. Rekolekcje u progu Auschwitz: "Wspólnie oczekujemy Mesjasza".
  "W ostatnich latach w rekolekcjach Adwentowych towarzyszyła nam często duchowo Edyta Stein. Ponieważ w rocznicę jej śmierci 9 sierpnia organizowane są rekolekcje poświęcone jej osobie, chcielibyśmy w Adwencie spróbować pójść krok dalej w kierunku dialogu i refleksji chrześcijańsko - żydowskiej."

 25. Święty obowiązek Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu - chrześcijańska odpowiedź na żydowskie oświadczenie "Dabru emet" (1 września 2002 roku)

 26. Z Karty Ekumenicznej - wytycznych dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie, podpisanej przez przewodniczących Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) i Rady Konferencji Biskupów Europejskich (CCEE), polecanej jako tekst podstawowy dla wszystkich Kościołów i Konferencji Biskupów Europy, aby ją przyjęły i dostosowały do szczególnego kontekstu każdej z nich; podpisanej w kontekście Europejskiego Spotkania Ekumenicznego, które odbyło się w pierwszą niedzielę po wspólnej Wielkanocy roku 2001.

 27. Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej Przedmowa: Józef kardynał Ratzinger (Polski przekład: Instytut Teologii Biblijnej Verbum Kielce 2002 ISBN: 83-915855-3-0). "Bez Starego Testamentu Nowy Testament byłby księgą nie do rozszyfrowania, rośliną pozbawioną korzeni i skazaną na uschnięcie." "Dla chrześcijan podstawą wiary nie jest tylko sama śmierć Jezusa Chrystusa, ale fakt zgodności tego wszystkiego, co wydarzyło się w Jego życiu, z Biblią narodu żydowskiego." Opublikowany 19 listopada 2001 roku w Watykanie dokument Papieskiej Komisji Biblijnej (PKB) na temat relacji Biblii chrześcijańskiej do Świętych Pism narodu żydowskiego.

 28. Dabru emet - mówcie prawdę! Żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (ogłoszone w USA przez ponad 120 uczonych, rabinów i nauczycieli żydowskich, 10 września 2000 r.) 29. Wkład Europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami Wynik obrad Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999 30. Nostra aetate - Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, 28 października roku 1965

 31. Tezy z Seelisbergu z 1947 r. "The following statement, produced by the Christian participants at the Second conference of the newly formed International Council of Christians and Jews, was one of the first statements following World War II in which Christians, with the advice and counsel of Jews, began to come to terms with the implications of the Shoa."