Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 
Chrześcijanie i Żydzi wobec problemu uchodźców

Amnesty International -
Plan globalnego podziału odpowiedzialności za uchodźców, 09 maja 2016:
Społeczność międzynarodowa musi działać wspólnie i dzielić się odpowiedzialnością za przyjmowanie i pomaganie uchodźcom. Plan Global Compact wyznacza najważniejsze cele dla rozwiązania kryzysu uchodźczego.

Wspólnota Sant'Egido - Korytarze Humanitarne

Oświadczenia w sprawie uchodźców. /za Jednota.pl/

30 VI 2016. Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców

Treść nabożeństwa "Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy" przygotowanego przez Wspólnotę Sant`Egidio.

ICCJ Statement "YOU SHALL LOVE THE STRANGER AS YOURSELF" (LEV 19:34)
A STATEMENT ON MIGRATION AND REFUGEES IN EUROPE


Sześć papieskich współczesnych Błogosławieństw z kazania w Malmö:
/Zbigniew Nosowski, Laboratorium Więzi/


5 VIII 2017. 10. rocznica śmierci kard. Lustigera. "– Jestem kardynałem, Żydem, synem migranta - mówił o sobie zmarły w wieku 80 lat purpurat, który pozostawił niezatarty ślad zarówno w archidiecezji paryskiej, jak i w Kościele we Francji." Laboratorium Więzi

Europa - instrukcja obsługi - "Przez całe stulecia opisywaliśmy na Zachodzie inne krainy, odległe światy. Teraz udało się nam przedstawić własny kontynent dla uchodźców oraz migrantów - i to w sposób, w jaki wcześniej nie zrobiliśmy tego nigdy." Marcin Żyła, ZNAK, 746-747, lipiec-sierpień.Kalendarium
 • 14 I 2018. Dzień Migranta i Uchodźcy - Orędzie Papieskie.
  Bp Krzysztof Zadarko: Najlepiej, gdyby modlitwa za uchodźców i wygnańców zakorzeniła się w naszych wspólnotach parafialnych. Formularz "Mszy za uchodźców i wygnańców" jest w naszym kraju w zasadzie nieznany. Znajduje się pod numerem 40. w części "Msze i modlitwy w różnych potrzebach" - "Różne okoliczności życia publicznego" Mszału rzymskiego. /Laboratorium Więzi/

  Formularz w sposób szczególny przeznaczony na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
  Kardynał Nycz: Przyjmijmy uchodźców, żeby przyjąć Chrystusa

 • 27 IV 2017. Kolejne 128 uchodźców z Syrii bezpiecznie dotarło dziś i dotrze jutro do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym. Uratowano w ten sposób już ponad 800 osób, a włoskie MSZ i MSW zapewniły, że program będzie kontynuowany. Korytarze otwarto także we Francji, San Marino i Watykanie, a niebawem zrobi to także Hiszpania. Rodziny, które przyleciały dziś do Włoch pochodzą z miejsc najbardziej dotkniętych konfliktem: Homs, Aleppo, Damaszku, Lataki, Raqqa, Hasaki, Tartous. Zostaną przyjęte przez wspólnoty, parafie i stowarzyszenia w różnych regionach Włoch: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto. "Oby hojność krajów południa zaraziła trochę północ" - mówił kilka dni temu papież Franciszek.

 • 25 IV 2017. Hojność Południa, krajów takich jak Włochy i Grecja: "Lampedusa, Sycylia, Lesbos, oby zaraziła trochę Północ. To prawda: jesteśmy społeczeństwem, które nie ma dzieci, ale także zamykamy drzwi przed imigrantami. To się nazywa samobójstwo" - powiedział papież Franciszek na koniec sobotniego spotkania ze Wspólnotą Sant'Egidio, w tym z grupą uchodźców, którzy przylecieli do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym.

 • 15 I 2017. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Orędzie papieża Franciszka.
  Caritas Polska na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy uruchomiła pierwszą w Polsce aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać w Polsce, system geolokalizacji wskaże im najkrótszą drogę do celu.

 • 11 I 2017. Oświadczenie Rady Społecznej przy Metropolicie Poznańskim w sprawie uchodźców i migrantów Według Konwencji Genewskiej z 28 VI 1951 r. o statusie uchodźców i dołączonym doń Protokole Nowojorskim z 31.01.1967r. "uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i - z powodu tych obaw - nie chce lub nie może do tego kraju powrócić".
   "Razem z uchodźcami napływają do Europy duże rzesze migrantów ekonomicznych, co wywołuje obawy pojawienia się poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego. W związku z tym Rada Społeczna pragnie zwrócić uwagę na kilka spraw. W szczególności chodzi o chrześcijańską postawę wobec przybyszów, o przypomnienie stanowiska Kościoła katolickiego na temat uchodźców i migrantów, o zwrócenie uwagi na skalę problemu, oraz wnioski adresowane do władz państwowych, społeczeństwa i poszczególnych osób."


 • 6 XI 2016. - Inny w judaizmie i chrześcijaństwie. Spotkanie modlitewne Wspólna Radość Tory organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 18, Warszawa.Będziemy rozważać fragment z Tory, z Księgi Kapłańskiej (19,34) nt zasad przyjęcia przybysza. Po modlitwie sympozjum pt. Inny w judaizmie i chrześcijaństwie. Zaproszenie i program.

 • 1-8 X 2016 Tydzień modlitw za uchodźców 1 X, godz. 20.00 - ekumenicznej liturgii w Archikatedrze św. Jana przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. [Więcej: Ośrodek Migranta Fu Shenfu.]
  Dominikanie, Kraków - modlitwie ekumenicznej przewodniczył bp Grzegorz Ryś.

 • 27 VII 2016. Franciszek: Przemówienie na Wawelu:
  "... potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu..."

 • kard. Veglio: Europa jest zamknięta. (lg/ rv)

 • Pomóżmy uchodźcom, wesprzyjmy biskupów - Bartosz Bartosik, Laboratorium Więzi.

 • 30 VI 2016. "Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie [...] o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście" (Hbr 13,2-3). Polskie Kościoły apelują pomóżmy uchodźcom! Przesłanie:

 • 28 IV 2016. Żydzi i katolicy o uchodźcach. Laboratorium Więzi

 • 18-25.I.2016. U chrześcijan - Tydzień Modlitwy o Jedność. Kościoły o uchodźcach. Wspólny list sekretarzy generalnych Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie w sprawie sytuacji uchodźców w Europie
  Stanowisko Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie w sprawie europejskiego kryzysu migracyjnego

 • 17.I.2016. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Migranci są naszymi braćmi i siostrami poszukującymi lepszego życia, z dala od ubóstwa, głodu, wyzysku i niesłusznego podziału zasobów naszej planety, które powinny być rozdzielone równo między wszystkich ludzi. Czyż nie jest pragnieniem każdego poprawienie swoich warunków życiowych i osiągnięcie uczciwego i słusznego dobrobytu, który by mógł dzielić ze swoimi bliskimi?. - pisze papież Franciszek w swoim Orędziu

 • 11.IX.2015. "Europa zdaje właśnie egzamin". Czy usłuchamy wielokrotnie powtarzanego przesłania biblijnego, że przybysza będziesz "miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej"? - oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. ( DEON, TP)

 • 6.I.2016.U części chrześcijan - święto Objawienia Pańskiego, Epifanii, tzw. "Trzech Króli", a u części wigilia Bożego Narodzenia - święta Wcielenia Pańskiego. Moment refleksji również nad sprawą i losem uchodźców.

 • 23.IX.2015. "Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy". Polecimy też Bogu naszych siostry i braci, którzy już dotarli lub przybędą do Europy. Będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla nich oraz o wyobraźnię miłosierdzia dla nas. Uchodźcy 2015 /TP/. Treść modlitwy:

 • 6.IX.2015. Papież Franciszek: "w perspektywie Jubileuszu Miłosierdzia apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i sanktuariów w całej Europie, aby dały konkretne świadectwo Ewangelii i udzieliły gościny jednej rodzinie uchodźców. Będzie to konkretny gest w ramach przygotowań do Roku Świętego.

 • 10.IX.2015. Oświadczenie ICCJ w sprawie migracji i uchodźców.

 • 11.IX.2015. Oświadczenie Światowej Rady Liderów Religijnych Instytutu Eliasza w Jerozolimie w sprawie kryzysu uchodźczego. Statement on Refugee Crisis, The Elijah Board of World Religious Leaders. [Więcej:]