Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Teologia po Szoah

 1. Pamiętajmy: refleksje nad SZOAH. Komisja ds. kontaktów religijnych z judaizmem, 16 III 1998.

 2. "Dialogue at the edge of Auschwitz – Perspectives for a Theology After Auschwitz". - z owoców ponad 15 lat dialogu w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświcimiu - głosy polskie, żydowskie i niemieckie. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9 Z wprowadzenia: Spis treści:

 3. Alon Goshen-Gottstein The Question of God and Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

 4. Alon Goshen-Gottstein Bóg a Auschwitz

 5. Teologia i filozofia żydowska wobec Holokaustu, wstęp, wybór i opracowanie Paweł Śpiewak, wydawnictwo: słowo/obraz terytoria, rok: 2013, seria: Idee i Historia, ISBN: 978-83-7453-083-5

 6. Myślenie po Zagładzie. Głosy z Polski", Warszawa - Kraków 2008

 7. 25 -27 września 2008 Perspektywy Teologii po Auschwitz IV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

 8. Redefinicja podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa Pracownia Pytań Granicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 9. Bóg i Auschwitz, o Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów, redakcja: M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak. Wydawnictwo UNUM, Kraków 2007.

 10. Holocaust-Shoah: Its Effects on Christian Theology and Life in Argentina and Latin America FIRST SYMPOSIUM OF CHRISTIAN THEOLOGY, FINAL DECLARATION Buenos Aires, May 17th, 2006 To the Christian Communities of Latin America and the Caribbean, to All Those Who Search for Justice, Peace and the Integrity of Creation

 11. Tadeusz Bartoś, Benedykt XVI – nowy etap katolickiego rozumienia Szoa? Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 296-298.

 12. Ryszard Bosakowski OP, Mesjasz w Łomżyńskiem. Jedwabne i teologia po Holokauście, Tygodnik Powszechny 30 (2976), 23 lipca 2006, s. 10-11.

 13. W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, Opole 1998, rozdz. 3 "Niepojęty Bóg w obliczu piekieł świata: ku teologicznej interpretacji Holocaustu", s. 59–74.

 14. Grzegorz Ignatowski, Refleksja teologiczna po Szoah, Tekst wygłoszony na konferencji "Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje", "W języku religijnym coraz częściej mówi się o "teologii po Auschwitz" lub "teologii postoświęcimskiej". Żaden teolog w swoich badaniach nie może pominąć Zagłady, stanowiącej część dziedzictwa chrześcijańskiego.

 15. Hans Jonas, Idea Boga po Auschwitz, tłum. Grzegorz Sowinski, Kraków 2003, wydawnictwo Znak

 16. Stanisław Krajewski, Sprawa Edyty Stein (Odczyt wygłoszony 9 maja 2006 w Oświęcimiu)

 17. Obirek Stanisław. Obrzeża katolicyzmu. Poznań: Wydawnictwo "Forum Naukowe" PASSAT - Paweł Pietrzyk, 2008. ISBN 978-83-61053-11-8.

 18. Obirek Stanisław , Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 299-316.

 19. John T. Pawlikowski OSM, Kościół katolicki a zagłada Żydów: perspektywy instytucjonalne, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów, Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 261-277.

 20. Adam Szostkiewicz Auschwitz, grób Boga. Teologia chrześcijan i Żydów po Holokauście. Niezbędnik inteligenta, Bezpłatny dodatek tygodnika Polityka, wydanie 18, 11 lipca 2009

 21. R. Rubinstein, After Auschwitz. Radical Theology and Contemporary Judaism, New York 1966.
 22. ks. Wojciech Szukalski, Uniwersalne przesłanie wynikajšce z nauczania Jana Pawła  o Szoah.

 23. A. Zuberbier, Teologia katolicka po Holokauście "Znak" 3(490), s. 62-67