Materiały edukacyjne:
Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Kontrowersje: Pomoce i projekty edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


 

Rok 2019 - wydarzenia najważniejsze

   Spis:
    • Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. 14 V 2019.
    • Sprawa wielkoczwartkowej homilii bpa Andrzeja Jeża
    • Powrót do ludowego zwyczaju chłostania podobizny Judasza w Pruchniku
    • Protesty przeciwko amerykańskiej ustawie 447, JUST Act przekraczające granicę między protestowaniem we własnym interesie a całościową postawą antyżydowską.
    • Marsz modlitwy "Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego" (14 IV 2019) i
     kwietniowe obchody 76 rocznicy wybuchu powstania w getcie
    • "Paryska awantura" (21- ... II 2019). Próby podważania wiarygodności naukowej Centrum Badań nad Zagładš Żydów
    • Ponowne zaostrzenie retoryki wokół spraw polsko-żydowskich (14 -... II 2019)
    • "Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju" (4 II 2019). Papież w Emiratach
    • XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia 2019)
    • Paweł Adamowicz 1965-2019
 

14 V 2019.

   Ostatnio: ataki na Żydów:

   • wielkoczwartkowa homilia bpa Andrzeja Jeża,
   • powrót do ludowego zwyczaju chłostania podobizny Judasza w Pruchniku i
   • protesty przeciwko amerykańskiej ustawie 447, JUST Act przekraczające granicę między protestowaniem we własnym interesie a całościową postawą antyżydowską.

   Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. 14 V 2019.

   W ostatnich tygodniach wzmagają się w Polsce napięcia, które budzą nasz głęboki niepokój. W życiu publicznym - i to nie na jego marginesie - pojawiły się wypowiedzi atakujące Żydów. Do najbardziej bulwersujących należy kazanie bpa Andrzeja Jeża, który cytował oskarżenia sprzed 100 lat, sugerując, że Żydzi mają plan zwalczania Kościoła i że to może tłumaczyć kłopoty, które ma obecnie Kościół. Ponieważ te oskarżenia zostały wypowiedziane w obecności wielu księży, można się obawiać, że są one świadectwem przyzwolenia na antysemickie postawy znane z czasów przedwojennych. Budzi to zrozumiałe obawy Żydów a także wszystkich tych, którzy nie godzą się na to, żeby życie społeczne budować na nienawiści.

   Wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem w Polsce i na świecie, jest powrót do ludowego zwyczaju chłostania podobizny Judasza w Pruchniku. Niezależnie od faktu, że zachęcanie dzieci do walenia kijami w postaćludzką jest wątpliwe wychowawczo, problem polega na tym, że podobizna ta była ucharakteryzowana na stereotypowego Żyda, a zatem faktycznie chodziło o zachęcanie do bicia Żydów. Miało ono charakter symboliczny, ale nie można uniknąć pytania, czy nie jest to kształtowanie mentalności, która ułatwi agresję realną.

   Istnieje pewien realny problem, który bywa wykorzystywany jak pretekst. Mianowicie część z obecnych napięć wynika z protestów przeciwko amerykańskiej ustawie 447, JUST Act, nakazującej rządowi USA zrobienie raportu o własności utraconej przez Żydów w Europie z powodu wojennej Zagłady. Budzi to wielkie emocje w Polsce. Problem restytucji jest znacznie szerszy, dotyczy nie tylko Żydów: śmierć milionów obywateli w czasie wojny i transfery kolejnych milionów ludzi po wojnie stworzyły gigantyczne trudności prawne, których władze Polski nie podjęły w sposób należyty ani od razu po wojnie, ani po 1989 roku. Rozumiemy obawy Polaków mieszkających w domach, które należały kiedyś do innych właścicieli, bo wyobrażają sobie ich utratę w wyniku restytucji. Wiadomo poza tym, że ma miejsce wiele oszukańczych prób przejęcia nieruchomości przez rzekomych pełnomocników rzekomych żydowskich spadkobierców. Szczególne kontrowersje budzi zagadnienie mienia bezspadkowego. Uważamy też, że pełne rekompensaty byłyby zbytnim obciążeniem dla Polski. Jednakże uważamy zarazem, że nieuwzględnianie faktu utraty własności z powodu wymordowania całych rodzin w ramach wojennej Zagłady jest sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości. Upłynęło już wiele dziesięcioleci i wydaje się, że nie ma idealnego rozwiązania. Niemniej jednak jakieś rozwiązanie powinno zostać wypracowane przez wszystkie zainteresowane strony. Wyobrażalne są rozstrzygnięcia kompromisowe, np. rekompensata symboliczna. Wymaga to dobrej woli obu stron. Nasze przygnębienie budzi fakt, że obecne reakcje w Polsce przekraczają granicę między protestowaniem we własnym interesie a całościową postawą antyżydowską. Uważamy, że jest to nie do przyjęcia i przywodzi na myśl najmniej chwalebne okresy relacji polsko-żydowskich.

   Jako polscy chrześcijanie i Żydzi wierzymy we wspólnotę, która wynika i ze wspólnych korzeni biblijnych i ze wspólnego życia w naszym kraju. Zwracamy się z apelem do polityków, duchownych, dziennikarzy i innych osób, które kształtują opinię publiczną, o przeciwstawianie się zachowaniom, które zatruwają atmosferę, promują postawy nienawistne, obwiniają Żydów o wszelkie zło. Jeśli napięcia i złe emocje będą rosnąć nadal, grozi to nam wszystkim nieobliczalnymi konsekwencjami.
   PDF   Statement of the Polish Council of Christians and Jews
   May 14, 2019

   In recent weeks, tensions have intensified in Poland that give rise to our deep concern. In public life -- and not only on its margins -- statements attacking Jews keep appearing. Among the most shocking was the sermon of Bishop Andrzej Jeż, who quoted the accusations from 100 years ago, suggesting that the Jews planned to fight the Church and that this may explain current Church problems. (...)

   An event that has been widely reported in Poland as well as worldwide is the return, in Pruchnik, to the folk custom of flogging the likeness of Judas. Regardless of the fact that encouraging children to hit a human shape with sticks is a highly dubious educational method, the problem is that the image was presented as a stereotypical Jew, (...)

   There exists a real problem that is being used as an excuse. Namely, the current tensions that arise from the protests against the American Act 447, the JUST Act, (...)
   PDF

   21 V 2019. Alon Goshen-Gottstein : Jews, Christians and Anti-Semitism - Querying Polish Reality

   23 V 2019. Stanisław Krajewski : Between hope and despondency in Poland. "Alon Goshen-Gottestein asked some hard questions about Jews and Poland; here are my answers"

 


 

IV-V 2019.

 

Protesty przeciwko amerykańskiej ustawie 447, JUST Act
przekraczające granicę między protestowaniem we własnym interesie a całościową postawą antyżydowską.
oraz obchody 76 rocznicy wybuchy powstania w getcie


   13 V 2019. Odwołanie "ważnego i bezprecedensowego politycznego osiągnięcia". Zamieszanie wokół delegacji z Izraela. /Salon24/
   Dementi MSZ:
   Salon24: Izraelska delegacja jednak przyjechała do Polski? "Rozmowy bez udziału rządu"

   Wiecej:
   Poland cancels Israeli visit over WWII property restitution row. /Israel national news/
   Times of Israel: Poland cancels Israeli officials' trip over Holocaust property restitution row.

   11 V 2019. Warszawa, marsz narodowców: Stop 447. "Ciążą nad nami bezprawne i niesprawiedliwe roszczenia"

   "Boję się erupcji antysemickiego hejtu na warszawskiej ulicy" - Agnieszka Magdziak-Miszewska "Wieź".
   "Organizatorzy warszawskiego marszu, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ONR, Konfederacja i Agro Unia, twierdzą, że w konsekwencji tej ustawy państwo polskie będzie zmuszone wypłacić "różnym organizacjom żydowskim" niemal 300 miliardów dol. za mienie bezspadkowe należące do zamordowanych w Holokauście obywateli polskich narodowości żydowskiej. Prościej: Żydzi zagarną polski majątek i albo zbankrutujemy, albo staniemy się tanią siłą roboczą dla żydowskich pracodawców. Spełni się najczarniejszy scenariusz od dawna przewidywany przez polskich antysemitów."
   Wiecej:
   11 V 2019. Reuters: Polish far-right supporters protest against restitution of Jewish property
   "Hundreds of far-right supporters marched in Warsaw on Saturday to protest against a U.S. law on the restitution of Jewish property seized during or after World War Two, an issue increasingly featuring in campaigns for upcoming Polish elections."
 

Powrót do ludowego zwyczaju chłostania podobizny Judasza w Pruchniku

 

Marsz "Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego"
oraz obchody 76 rocznicy wybuchy powstania w getcie

  Uczestnicy Marszu, organizowanego co roku od ponad 25 lat, przechodzą w milczeniu trasą Warszawskiego Szlaku Martyrologii Żydowskiej.

  Marsz rozpoczyna się przy pomniku Bohaterów Getta. Kolejnymi przystankami są: Drzewo Sprawiedliwych, pomnik Szmula Zygielbojma, bunkier przy Miłej 18 oraz kamień pamięci Janusza Korczaka. Zakończenie marszu odbywa się przy pomniku na Umschlagplatzu, skąd Niemcy wywozili warszawskich Żydów na śmierć do obozów zagłady.

  Podczas marszu nie ma przemówień. Intonowane są modlitwy żydowskie i chrześcijańskie, psalmy odmawiane są zaś wspólnie po polsku, w przekładzie Czesława Miłosza. Nie zabraknie również modlitwy Jana Pawła II za naród żydowski – na Umschlagplatzu, czyli tam, gdzie odmawiał ją papież Polak.

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady.

  Opowieść Arona Czechowicza
  Materiały do refleksji:
 • Jan. Błoński: "Biedni Polacy patrzą na getto", "Tygodnik Powszechny", 2(1987)
 • Bogdan Wojdowski: "Chleb rzucony umarłym"
 • Czesław Miłosz: "Campo di Fiori"
 • Czesław Miłosz: "Biedny chrześcijanin patrzy na getto "

  Marsz modlitwy:
 • Barbara Sułek Kowalska: "Łączy nas pamięć" /"Idziemy"/
 • Barbara Sułek Kowalska: "Imię wieczyste i niezniszczalne" /Opoka.org.pl/

  Getto warszawskie
 • Oneg Szabat: i Emanuel Ringelblum:
 • Dzienniki z getta Abrahama Lewina:
 • Dziennik Racheli Auerbach:

  Pomnik Bohaterów Getta
 • Film edukacyjny:

  Sprawiedliwi
 • Muzeum POLIN, Historie pomocy:
 • Barbara Sulek Kowalska: "Kto ratuje jedno życie" /"Idziemy"/

  Szmul Zigelbojm
 • "Milczeć nie mogę i żyć nie mogę."

  Miła 18
 • Powstanie

  Janusz Korczak
 • "Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą"

  Umschlagplatz
 • Modlitwa Jana Pawła II za Żydów:

    • 24 IV 2019. Pokaz filmu "Kronika Powstania w Getcie Warszawskim według Marka Edelmana" Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, 18:00 - 19:30.

     "W ramach Roku Marka Edelmana zapraszamy na pokaz filmu w reżyserii Jolanty Dylewskiej zrealizowanego dzięki Stowarzyszeniu Otwarta Rzeczpospolita."
     "W kwietniu 1943 roku Niemcy podjęli decyzję o ostatecznej likwidacji getta warszawskiego, w którym przebywało wtedy 60 tysięcy osób. "Zapadła decyzja, że jutro, jeśli Niemcy przyjdą do getta, zacznie się opór" - opowiada Marek Edelman o spotkaniu Żydowskiej Organizacji Bojowej, które miało miejsce 18 kwietnia, czyli dzień przed rozpoczęciem aktu ostatecznej likwidacji. Uczestniczył w nim m.in. Mordechaj Anielewicz. Z całej tej grupy przeżyły tylko 2 osoby. O tragicznej walce i przebiegu powstania opowiada jego świadek i uczestnik Marek Edelman."

     19 IV 2019. 76. rocznica powstania w getcie warszawskim - pamiętamy. /UM Warszawa/

     Program obchodów oficjalnych:

     19 IV 2019. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile, upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim. Muzeum POLIN.

     W tym roku przypada 100. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci Marka Edelmana - ostatniego przywódcy powstania i jednego z ocalałych z warszawskiego getta, który w rocznice powstania, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie bukiet żółtych kwiatów. Kontynuujemy tę tradycję, rozdając podczas każdych obchodów rocznicy powstania tysiące papierowych żonkili.


     19 IV 2019. II Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

     "Zbierzemy się o 12:00 pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie, skąd przejdziemy pod tablicę pamięci Zygielbojma ..."

     18 IV 2019. Koncert z okazji 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

     W przeddzień 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim na scenie Muzeum POLIN Orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Gabriela Chmury złoży hołd muzykom z getta.

     18 IV 2019. Wielka Przywraca Pamięć /The Great Synagogue Restores Memory/ Warszawa, Błękiny Wieżowiec, 21:00-23:00.


     16 IV 2019. Żonkile Marka Edelmana. O pamięci, solidarności i odpowiedzialności /Muzeum POLIN, 18:00/

     Muzeum POLIN zaprasza na spotkanie "Żonkile Marka Edelmana. O pamięci, solidarności i odpowiedzialności", podczas którego będziemy wspominać Marka Edelmana jako powstańca, lekarza i obrońcę praw człowieka.
     Podczas spotkania fragmenty książek "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall oraz "I była miłość w getcie" Marka Edelmana i Pauli Sawickiej przeczytają Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski.
     W rozmowie wezmą udział: Paula Sawicka, dr Aga Żuchowska, Witold Bereś i Konstanty Gebert. Rozmowę poprowadzi Anna Wacławik-Orpik z Radia TOK FM.


 

"Paryska awantura"

 

14 -... II 2019. Ponowne zaostrzenie retoryki wokół spraw polsko-żydowskich.

   

  Rabin Schudrich i Monika Krawczyk "oskarżanie wszystkich Polaków o antysemityzm (...) obraża także polskich Żydów".


  18 II 2019. "Tysiąca lat żydowskiej obecności na polskiej ziemi nie można sprowadzić do pojedynczego nagłówka prasowego czy krótkiej wypowiedzi dla telewizji – pisze David Harris, dyrektor wykonawczy Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego."

  AJC CEO Statement on New Crisis in Polish-Jewish Relations

  14 II 2019. W opublikowanym w czwartek komunikacie przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC) Ronald Lauder zażądał od telewizji MSNBC sprostowania błędnej informacji, iż powstanie w getcie warszawskim było skierowane przeciwko Polakom i nazistom. /dzieje.pl/


 

4 II 2019. "Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju"

   
   Wspólna deklaracja papieża i wielkiego imama Al-Azharu /KAI, DEON/
   Dialogiczne oblicze chrześcijaństwa i islamu /TP 5 II 2019./
   Boska roznorodność /TP 17 II 2019./


  Rabin Schudrich - "Ważny głos z Polski:"

    4 II 2019. "Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju" - papież Franciszek przybył do Zjednoczonych Emiratów Arabskich /DEON/

     Po południu w wielkim meczecie poświęconym pamięci założyciela ZEA, szejka Zajeda ibn Sultana an-Nahajana, Franciszek złoży wizytę członkom Muzułmańskiej Rady Starszych, która wraz z rządem kraju jest inicjatorem międzyreligijnego spotkania "Międzyludzkie braterstwo". Na czele tego gremium uczonych i przedstawicieli różnych instytucji świata islamu stoi wielki imam sunnickiego uniwersytetu Al-Azhar w Kairze szejk Ahmad Mohammad Al-Tajib.
     Po spotkaniu z Muzułmańską Radą Starszych papież uda się do Memoriału imienia szejka Zajeda na spotkanie międzyreligijne, gdzie wygłosi przemówienie. Obecnych będzie tam łącznie 700 przywódców religijnych, osobistości świata polityki i działaczy społecznych z wielu krajów.

    5 II 2019. Zadaniem religii jest budowanie braterstwa i pokoju - międzyreligijna konferencja w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi.

     Papież wskazał na znacznie spotkań oraz budowania relacji szacunku i tolerancji między wyznawcami różnych religii.
     Na zakończenie konferencji papież i wielki imam Al-Azharu podpisali dokument "Braterstwo między ludźmi dla pokoju na świecie i wspólnej koegzystencji". Podkreśla on m.in. że wiara w Boga prowadzi człowieka wierzącego do dostrzegania w drugim brata, którego ma wspierać i kochać.
     Papież i wielki imam stanowczo oświadczają, że "religie nigdy nie podżegają do wojny i nie odwołują się do uczuć nienawiści, wrogości, ekstremizmu, ani też nie wzywają do przemocy lub przelewu krwi". - Te nieszczęścia są owocem zniekształcenia nauczania religijnego, politycznego wykorzystywania religii, jak również interpretowania jej przez grupy ludzi religijnych, którzy w pewnych okresach historii wykorzystywali wpływ uczuć religijnych na serca ludzi, aby doprowadzić ich do czynów, które nie mają nic wspólnego z prawdą religii, w doczesnych i ślepych celach politycznych i ekonomicznych /KAI/

    9-10 II 2019. Tomasz Terlikowski: Czy Bóg chce pluralizmu religijnego. /Rzeczpospolita Plus Minus/

     "...tak się składa, że zawiera on [dokument - wspólna deklaracji papieża i wielkiego imama Al-Azhar] sformułowania, które - jeśli nie będzie się ich interpretować w zgodzie z całą Tradycją Kościoła (a nie jest to wcale takie łatwe) - mogą prowadzić nas na manowce teologii chrześcijańskiej."
     "...trzeba ją [deklarację] interpretować właśnie w duchu 'Dominus Jesus' i nauczania Kościoła.[...] rodzi kolejne nieścisłości, które trzeba wyjaśniać."


 

XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
17 stycznia 2019. 

Paweł Adamowicz 1965-2019
 


       Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Adres do korespondencji: "Więź", Trębacka 3, 00-074 Warszawa.
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
prchiz@prchiz.pl


kontakt z redakcją