Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Materiały edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Zapowiedzi przyszłych zdarzeń:

 

Rok 2019.

  22 I 2019. "Jesteśmy z jednego domu." Polacy i Żydzi w okupowanych Niemczech.
   Seminarium naukowe poprowadzi dr Katarzyna Person, pracownik naukowy ŻIH na temat stosunków pomiędzy polskimi i żydowskimi dipisami (ang. displaced persons, DPs – osoby przemieszczone) w okupowanych Niemczech, koncentrując się przede wszystkim na obozie w Belsen w strefie brytyjskiej.
   Warszawa, ŻIH, 11:00.  27 I 2019. 74. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Wizualnym symbolem rocznicy będzie praca byłego więŸnia obozu Auschwitz Jerzego Adama Brandhubera "Przybycie transportu na rampę".


  30 VI - 3 VII 2019. Lund. Doroczna konferencja Mędzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów ICCJ

   Temat:

   Transformations take place within and between us as communities and individuals. We will deal with a number of questions pertaining to Transformations during our conference, but we'd like to start early by posing some questions related to our conference theme and inviting you to discuss them. Please feel free to discuss in the comment section and/or bring the question to your community for a local/regional discussion!
   Question 1:
   How do we put dialogue into the heart of our religious traditions, rather than a peripheral concern?