Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 


Polecamy do przeczytania   • Lekatura miesięczna ICCJ (JCRelations.net:):
    2016-XII
    2017-I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII.
    2018 - I, II, IV, V, VI, VII, IX, X.

   • Bibliografia /Czytelni Serwisu Internetowej Liturgii Godzin/

   • Teksty publikowane na portalu "acadamia.edu"

   • The Littman Library of Jewish Civilization, founded by Louis Littman in memory of his father to explore, explain, and perpetuate the Jewish heritage, published its first book in 1965. In its early years it published under the auspices of established houses, most famously Oxford University Press. As its list of published titles grew and its reputation developed, it became clear that its goals would be better served by publishing independently. The Littman Library is now known throughout the world of Jewish studies as a leader in the field.
    • Polin:
     established in 1986 by the Institute for Polish-Jewish Studies, has acquired a well-deserved reputation for publishing authoritative material on all aspects of Polish Jewry. Contributions are drawn from many disciplines - history, politics, religious studies, literature, linguistics, sociology, art, and architecture-and from a wide variety of viewpoints.
     "Nobody can doubt that systematic study of Polish-Jewish history is of the highest scholarly interest.... Polin, having many prominent Polish and Jewish scholars among its contributors, will be able to inject a new life into those studies. All scholars in the humanities will certainly hail it as a most welcome event." Leszek Kolakowski 1. Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach - Publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
  Copyright by PRChiŻ Warszawa 1995, 1997, 1998. ISBN 83-904394-09

 2. Joanna Beata Michlic 'At the Crossroads': Jedwabne and Polish Historiography of the Holocaust. 07 December 2017, Dapim: Studies on the Holocaust.

 3. Jan Grosfeld "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?" , Swięty Wojciech, Poznań, 2016.

  "Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu - ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego."

 4. Pamięć, która łączy Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem (The Bond of Memory. Polish Christians in Dialogue with Jews and Judaizm) Pierwsza publikacja Laboratorium WIĘZI. "Książkę wydaliśmy dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, z okazji polsko-izraelskiej konferencji Wobec nowej rzeczywistości: Kościół katolicki w Polsce, Żydzi, Izrael, która odbyła się w listopadzie 2008 r. w Jerozolimie w ramach obchodów Roku Polskiego w Izraelu. Publikacja ta przedstawia pozytywne przykłady zaangażowania polskich chrześcijan na rzecz pamięci o polskich Żydach i pogłębiania duchowych więzi z judaizmem."

 5. IMMANUEL A Journal of Religious Thought and Research in Israel
  Immanuel is an organ of religious research in Israel, dedicated to promoting dialogue between Christians and Jews and to disseminating abroad the experience gained in this dialogue. It appears either semi-annually or as a yearbook devoted to a focal theme, and reflects the study programs and research of the Ecumenical Theological Research Fraternity in Israel. Its contributors are Jews and Christians living in Israel, augmented by contributions from others having a direct interest in de Christian-Jewish dialogue in this country.
  Immanuel was founded by Jacobus (Coos) Schoneveld, in the year 1972. The last issue (26/27) was published in 1994.

 6. abp Stanisław Gądecki. "Dzieci jednego Boga", Poznań. Przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w latach 1998-2014. "Pomiędzy monoteizmem hebrajskim i chrześcijańskim istnieje ciągłość, a nie zerwanie; pogłębienie, a nie odejście. Chrześcijanie i Hebrajczycy wielbią tego samego Boga".

 7. abp. Henryka Muszyńskiego "Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986-1994". Więcej:

 8. Jan Grosfeld, "Od lęku do nadziei. Chrześcijanie-Żydzi-świat". Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7505-705-8.
  "Nie można zrozumieć istoty chrześcijaństwa i Kościoła bez ponownego odkrycia żydowskich korzeni tej wiary. Dopiero powrót do źródeł i przyjęcie nowości Ewangelii umożliwia chrześcijanom pełnienie swej misji.
  Jan Grosfeld przygląda się specyfice chrześcijańskiej i żydowskiej koncepcji osoby i wspólnoty oraz bada ich wpływ na życie społeczne. Podkreśla konieczność realizacji i rozwoju dzieła Soboru Watykańskiego II oraz rolę czytelnego i autentycznego świadectwa." /WAM/

 9. Ks. Grzegorz Ignatowski, Nasi starsi bracia. Na marginesie pewnej rozmowy, "Więź", 2002, nr 1

 10. Ks. Grzegorz Ignatowski, "Papieże wobec kwestii żydowskiej (Pius XII - Jan XXIII - Paweł VI - Jan Paweł II - Benedykt XVI)", Katowice 2007. Wersja internetowa:

 11. Stanisław Krajewski, "Żydzi i?" Wydawnictwo: Austeria Objetosc: 228 stron ISBN: 9788378660293 Rok wydania: 2014 "Wedle mojego rozumienia judaizmu z żydowskiej perspektywy wiara nie jest najważniejsza. Ważniejsze są ludzkie zachowania. Wiara bywa chwiejna, bunt przeciw Bogu jest częścią relacji z Bogiem. Deklarowany ateizm nie określa ? i tym bardziej nie skreśla ? człowieka. Najważniejsze, by pozostał człowiekiem porządnym. Kryterium jest to, jak się zachowuje. Owszem, wedle tradycji, ma sprostać i wymaganiom moralnym, i rytualnym: Żydów obowiązuje nie 10, ale 613 przykazań. (Wiele z nich nie jest jednak aktualnych, bo mówi np. o królu lub Świątyni). Ale życie jest bardziej skomplikowane".

 12. Stanisław Krajewski, "Nasza żydowskość". "Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów "polsko-polskich" - odmiennych od Żydów "polsko- izraelskich" czy "polsko-amerykańskich", dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów".

 13. RABIN ICCHAK RAPOPORT, KS. PROF. DR HAB. MARIUSZ ROSIK Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego Wydawnictwo TUM Wrocław 2009 ISBN: 978-83-7454-108-4 format: 150x208, stron: 320, oprawa: twarda [TUM0141B23976]
  "Ksiądz i rabin, którzy poznali się w 2006 roku, wspólnie napisali książkę - owoc tej znajomości - z nadzieją, że pomoże ona we wzajemnym, pełniejszym poznaniu Żydów i chrześcijan. "Kiedy chrześcijanin sięga po dzieła literatury żydowskiej okresu biblijnego i wieków późniejszych, mogą się budzić w nim mieszane odczucia: z jednej strony literatura ta wydaje mu się zupełnie obca, z drugiej zaś zdaje się być znajoma, przynajmniej w pewnych aspektach. Obca, gdyż sposób interpretacji Biblii przez starożytnych autorów żydowskich nie przemawia do umysłu ukształtowanego w oparciu o greckie i rzymskie wzorce prowadzenia wywodu; znajoma, gdyż co chwilę natrafia na zwroty i wyrażenia na stałe zadomowione w chrześcijaństwie. Dziś nikt już nie kwestionuje tezy, iż znajomość pism judaizmu okresu biblijnego i rabinicznego oraz znajomość egzegetycznej tradycji żydowskiej tamtych czasów służy lepszemu zrozumieniu Nowego Testamentu". Tak pisze we Wstępie do książki ks. Mariusz Rosik."

 14. Gilles Bernheim, Philippe Barbarin, Rabin i kardynał. Dialog żydowsko-chrześcjiański dzisiaj, Paryż 2008 "... Szansy, możliwości przejrzenia się w oczach drugiego rozmówcy nie wahają się nazwać "łaską". W tej perspektywie "dialog międzyreligijny" nie jest zadaniem dla intelektualistów i hierarchów, czymś, co "wypada" prowadzić, żeby było miło i żeby uważano nas za ludzi tolerancyjnych i nowoczesnych (żadne z tych słów-wytrychów, tak obecnych w mediach i niezbyt pogłębionej publicystyce, tutaj zresztą nawet nie pada!), ale staje się dla każdego z partnerów koniecznością - daje bowiem szansę, by podążanie własną drogą stawało się dla każdego nie tylko bardziej świadome, ale i owocne dla własnej wiary...." (z recenzji pióra Joanny Pietrzak-Thébault, Więź 3 (605)/2009 marzec.)

 15. Jacquot Grunewald, SZALOM, JEZUSIE! List współczesnego rabina do rabiego z Nazaretu.
  /ŻIH 2017/
  "Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby rabin chwycił za pióro i zwrócił się bezpośrednio do Jezusa, tak jak człowiek do innego człowieka, Żyd do innego Żyda, jak rabin do innego rabiego."

 16. Andrzej Leder, "Prześniona rewolucja: ćwiczenia z logiki historycznej", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
  "W Polsce w latach 1939-1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z zewnštrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia."

 17. Timothy Snyder, "Czarna ziemia Holokaust jako ostrzeżenie". "ZNAK" 2015. Recenzja pióra Jana Grabowskiego.

 18. Yehuda Bauer, Przemyśleć Zagładę – jedna z najważniejszych książek historyka światowej sławy - wreszcie, z wieloletnim opóźnieniem, trafia do rąk polskiego czytelnika. To elementarz dla wszystkich próbujących lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy. Warszawa, ŻIH, 2016 Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920. Materiały z sesji towarzyszącej wystawie "Żyd, Polak, legionista 1914-1920" w Muzeum Historii Żydów Polskich


 19. "Pomniki pamieci. Miejsca niepamięci", Warszawa, 2017, ISBN: 978-83-65573-17-9


 20. Ula Rybicka - 10 izraelskich książek, które musisz przeczytać:


 21. David H. Price, Protestantism's "Gretchenfrage" : What to Do With Martin Luther and the Jews.


 22. Matthew Thiessen: Amy-Jill Levine and Marc Zvi Brettler, Eds.: The Jewish Annotated New Testament, Second Edition Oxford and New York: Oxford University Press, 2017


 23. Torah Queeries Weekly Commentaries on the Hebrew Bible Edited by Gregg Drinkwater , Joshua Lesser and David ShneerForeword by Judith Plaskow 349 pages October, 2009 ISBN: 9780814720127 24. Więcej: