Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego


Bibliografia zbiera podstawowe publikacje, których przedmiotem jest dialog chrześcijańsko-żydowski lub które same stanowią głos w tym dialogu.Więcej:
 • The Roman Curia, Commission of the Holy See for Religious Relations with the Jews, documents:
 • Bibliografia /Czytelni Serwisu Internetowej Liturgii Godzin/
 • Texts from the History of the Relationship (CCJR).
 • An Orthodox Christian View of Non-Christian Religions.
 • Bibliography of Dialogue Between Orthodox Christians and Jews by rev. Petra Heldt
 • Biblioteka rosyjskiej literatury religijno-filozoficznej.
 • The Littman Library of Jewish Civilization, founded by Louis Littman in memory of his father to explore, explain, and perpetuate the Jewish heritage, published its first book in 1965. In its early years it published under the auspices of established houses, most famously Oxford University Press. As its list of published titles grew and its reputation developed, it became clear that its goals would be better served by publishing independently. The Littman Library is now known throughout the world of Jewish studies as a leader in the field.
  • Polin:
   established in 1986 by the Institute for Polish-Jewish Studies, has acquired a well-deserved reputation for publishing authoritative material on all aspects of Polish Jewry. Contributions are drawn from many disciplines - history, politics, religious studies, literature, linguistics, sociology, art, and architecture-and from a wide variety of viewpoints.
   "Nobody can doubt that systematic study of Polish-Jewish history is of the highest scholarly interest.... Polin, having many prominent Polish and Jewish scholars among its contributors, will be able to inject a new life into those studies. All scholars in the humanities will certainly hail it as a most welcome event." Leszek KolakowskiA

Natalia Aleksiun - Zmarnowana szansa. O "Miastach śmierci" Mirosława Tryczyka. Kultura liberalna nr. 367 3/2016 19 I 2016

Angel M., Messiah, Jewish View, w: A Dictionary of the JewishChristian Dialogue, L. Kliniecki, G. Wigoder (ed.), New York-Ramsey 1984, s.130-132

M. A d a m c z y k - G a r b o w s k a, H. D u d a, Terminy Holokaust, Zagłada, Szoa oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 3, pod red. K. Pilarczyka, Kraków 2003,

Natalia Aleksiun - Zmarnowana szansa. O "Miastach śmierci" Mirosława Tryczyka. Kultura liberalna nr. 367 3/2016 19 I 2016

Antisemitism, Christian Ambivalence, and the Holocaust, red. K.P. Spicer, Bloomington 2007

Apel Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów do prezydenta Andrzeja Dudy po niedawnych wydarzeniach we Wrocławiu. /19.XI.2015./

Hannah Arendt - "Eichmann w Jerozolimie Rzecz o banalności zła" przełożył Adam Szostkiewicz

S. Wesley Ariarajah, Reorienting Jewish-Christian Relations and Dialogue.B

BAGROWICZ J., Żydzi i judaizm w katechezie Kościoła katolickiego w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji. Kraków 21-23 XI 1995, red. K. Pilarczyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 123-141 [por. Znak 48 (1996) nr 490/3, s. 68-84]. - Przesłanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i jego konsekwencje dla katechezy i nauczania o Żydach i judaizmie, CTh 65 (1995) nr 2, s. 61-92.

Balić S., Maria, w: Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, A. T. Khoury (red.), Warszawa 1998, k. 479-480.

Philippe Barbarin: Gilles Bernheim, Philippe Barbarin, Rabin i kardynał. Dialog żydowsko-chrześcjiański dzisiaj, Paryż 2008

Bardecki A., Kościół epoki dialogu, Kraków 1966.

Patriarcha Bartłomiej I: W sprawie Judaizmu. Lud świadectwa. Olivier Clement, ...Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum. Warszawa 1998, Przekład: Janina Dembska, Maria Żurowska s. 198 - 206

Władysław Bartoszewski, Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945 (oprac. wspólnie z Zofią Lewinówną), Znak, Kraków 1967 i 1969,

Władysław Bartoszewski, 1859 dni Warszawy (szkic wstępny Aleksander Gieysztor, bibliografia prac Władysława Bartoszewskiego - Zofia Steczowicz-Sajderowa, indeks Zofia Bartoszewska), Znak, Kraków 1974, wydanie 2 uzupełnione: Znak, Kraków 1984, ?ISBN 83-7006-152-4?, wydanie 3 poprawione i poszerzone: Znak, Kraków 2008, ?ISBN 978-83-240-1057-8?,

Władysław Bartoszewski, Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 (inauguracyjny wykład TKN wygłoszony w Warszawie 2 listopada 1979, drugi obieg), Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWa Warszawa 1979 i 1980, OW „Solidarność" MKZ, Wrocław 1981, Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, Lublin 1985 i inne,

Władysław Bartoszewski, Doświadczenia lat wojny 1939-1945. Fakty, postawy, refleksje, Znak, Kraków 1982 i 2009, ?ISBN 978-83-240-1217-6?,

Władysław Bartoszewski, Los Żydów Warszawy 1939-1943. W czterdziestą rocznicę powstania w getcie warszawskim, Puls, Londyn 1983, Bez Cięć, Kraków 1985 (drugi obieg), Międzyzakładowa Struktura „Solidarności", Warszawa 1985 (drugi obieg), wydanie 2 poprawione i rozszerzone: Puls, Londyn 1988, ?ISBN 0-907587-38-0?, Fakt, Łódź 1989 (drugi obieg),

Władysław Bartoszewski, Polen und Juden in der Zeit der „Endlösung", Informationszentrum im Dienste der christlich-jüdischen Verständigung, Wiedeń 1990, ?ISBN 0-919581-32-3?,

Władysław Bartoszewski, Warto być przyzwoitym. Szkic do pamiętnika (drugi obieg), Warszawa, CDN 1988,

Władysław Bartoszewski, Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste (polskie tłumaczenie książki Herbst der Hoffnungen: es lohnt sich, anständig zu sein), W Drodze, Poznań 1990, ?ISBN 83-7033-104-1?, wydanie 2 zmienione: W Drodze, Poznań 2005, ?ISBN 83-7033-545-4?,

Władysław Bartoszewski, Ponad podziałami. Wybrane przemówienia i wywiady - lipiec-grudzień 2000, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001, ?ISBN 83-907665-7-4?,

Władysław Bartoszewski, Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 2001, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001, ?ISBN 83-915698-1-0?,

Władysław Bartoszewski, Moja Jerozolima, mój Izrael. Władysław Bartoszewski w rozmowie z Joanną Szwedowską (posłowie Andrzej Paczkowski), Rosner i Wspólnicy Warszawa 2005, ?ISBN 83-89217-66-X?,

Władysław Bartoszewski, Und reiß uns den Hass aus der Seele, Deutsch-Polnischer Verlag, Warszawa 2005, ?ISBN 83-86653-18-3?,

Władysław Bartoszewski, Władysław Bartoszewski: wywiad rzeka (rozmowy z Michałem Komarem), Świat Książki, Warszawa 2006, ?ISBN 83-247-0441-8?,

Władysław Bartoszewski, Powstanie Warszawskie, Świat Książki, Warszawa 2009, ?ISBN 978-83-247-1699-9?,

Władysław Bartoszewski, O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, ?ISBN 978-83-08-04422-3?,

Władysław Bartoszewski, Środowisko naturalne. Korzenie, Świat Książki, Warszawa 2010, ?ISBN 978-83-247-1293-9?,

Władysław Bartoszewski, Życie trudne, lecz nie nudne. Ze wspomnień Polaka w XX wieku (rozmowy przeprowadził Andrzej Friszke), Znak, Kraków 2010, ?ISBN 978-83-240-0942-8?,

Władysław Bartoszewski, Mój Auschwitz (rozmowa z Piotrem Cywińskim i Markiem Zającem oraz antologia pierwszych relacji poobozowych), Znak, Kraków 2010, ?ISBN 978-83-240-1415-6?,

Władysław Bartoszewski, Kropla drąży skałę? Co mówiłem do Niemców i o Niemcach przez ponad pół wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ?ISBN 978-83-01-16657-1?,

Władysław Bartoszewski, Pod prąd. Moje środowisko niepokorne 1945-55. Wspomnienia dziennikarza i więźnia (opracował Michał Komar), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ?ISBN 978-83-01-16510-9?,

Władysław Bartoszewski, Wiosna jesienią. Październik '56. Moje środowisko niepokorne 1955-63. Marzenia, nadzieje, rzeczywistość (opracował Michał Komar), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ?ISBN 978-83-01-16900-8?,

Władysław Bartoszewski, Mój PEN Club, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ?ISBN 978-83-7705-268-6?,

Władysław Bartoszewski, Mimo wszystko (opracował Michał Komar; wybór z wydanych wcześniej książek: Władysław Bartoszewski: wywiad rzeka i ...mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga), Dom Wydawniczy PWN i Agora, Warszawa 2013, ?ISBN 978-83-7705-412-3?,

Władysław Bartoszewski, Bóg, honor, obczyzna. Przyjaciele znad Jordanu i Tamizy (opracował Michał Komar), Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014, ?ISBN 978-83-7705-543-4?,

Władysław Bartoszewski, Kryptonim Bonza: życie jednoznacznie podwójne (opracował Michał Komar), Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, ?ISBN 978-83-7705-444-4?,

Władysław Bartoszewski, Prawda leży tam, gdzie leży (opracował Michał Komar), Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2016, ?ISBN 978-83-01-18502-2?.

Hamutal Bar-Yosef (1940), The Jewish Reception of Vladimir Solovyov, (Vladimir Solovyov: Reconciler and Polemicist, ed. Ewert von Zweerde, Peeters, Lewen, 2000)

Yehuda Bauer, Przemyśleć Zagładę - jedna z najważniejszych książek historyka światowej sławy - wreszcie, z wieloletnim opóźnieniem, trafia do rąk polskiego czytelnika. To elementarz dla wszystkich próbujących lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy. Warszawa, ŻIH, 2016

Rabin Avi Baumol. "Takich jak ja są tysiące": czyli wolontariusze w społeczności żydowskiej Krakowa. Kwartalnik PRChiŻ Nr 1

Bea A., La Chiesa e il popolo ebraico, Morcelliana-Brescia, 1966; angielski przekład: The Church and the Jewish People. A Commentary on the Second Vatican Council's Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions, London-Dublin-Melbourne 1966.

Bea A., Le peuple juif et le plan divin de salut, "La Documentation Catholique" 1965, nr 1459, s. 1972-1974.

Bea A., L'attitude de L'Eglise envers les religions non chretiennes, "La Documentation Catholique" 1966, nr 1468, s.654-664.

Benedykt XVI, Kościół jako gmina oraz Izrael jako miejsce realizacji Królestwa Bożego, "Jezus z Nazaretu" ss. 115-157

Н.А.Бердяев Еврейский вопрос, как вопрос христианский

Н.А.Бердяев СУДЬБА ЕВРЕЙСТВА (Из книги "Смысл истории"),

Paul Berline, Russian Religious Philosophers and the Jews, Jewish Social Studies (1947)

Gilles Bernheim, Philippe Barbarin, Rabin i kardynał. Dialog żydowsko-chrześcjiański dzisiaj, Paryż 2008 "... Szanse, możliwości przejrzenia się w oczach drugiego rozmówcy nie wahają się nazwać "łaską". W tej perspektywie "dialog międzyreligijny" nie jest zadaniem dla intelektualistów i hierarchów, czymś, co "wypada" prowadzić, żeby było miło i żeby uważano nas za ludzi tolerancyjnych i nowoczesnych (żadne z tych słów-wytrychów, tak obecnych w mediach i niezbyt pogłębionej publicystyce, tutaj zresztą nawet nie pada!), ale staje się dla każdego z partnerów koniecznością - daje bowiem szansę, by podążanie własną drogą stawało się dla każdego nie tylko bardziej świadome, ale i owocne dla własnej wiary...." (z recenzji pióra Joanny Pietrzak-Thébault, Więź 3 (605)/2009 marzec.)

Joel Berger. Rabbiner wirft Kirche Unglaubwürdigkeit, "epd-Wochenspiegel", nr 48 z 1999 r.

E. Bethge, Dietrich Banhoeffer und die Juden w: H. Kremers, L. Siegele-Wenschkewitz, B. Klappert (red.), Die Juden und Martin Luther. Martin Luther und die Juden. Geschichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 1987, s. 212;

Witold Bereś, Krzysztof Burnetko "DUCHOWNY NIEPOKORNY - ROZMOWY Z KSIĘDZEM STANISŁAWEM MUSIAŁEM", Wyd. świat Książki, Warszawa 2006;

Strack, Hermann Leberecht, 1848-1922; Billerbeck, Paul, 1853-1932. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch.

Chajim Nachman Bialik (1873 - 1934), Halacha VeAggada (Halacha i Haggada, 1916).

Bogdan Białek, "Niezbędny dialog" i

Bogdan Białek, "Przełomowy rok"

M. Bierdiajew, Chrześcijaństwo i antysemityzm w tegoż, Głoszę wolność, tłum. H. Paprocki, Warszawa 1999.

Blet, Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, Katowice 2000.

Léon Bloy, Le Salut par les Juifs, Joseph Victorion et Cie, 1906 (pp. iii-165).

Jan. Błoński, Biedni Polacy patrzą na Getto, "Tygodnik Powszechny", 2(1987)

Watykan. Dokument "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" /10.XII.2015./

Anne Denise Rinckwald NDS, Anna Bodzińska NDS, "Siostry Syjonu - Zakonnice, które modlą się po hebrajsku", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

M.-E. BOISMARD, A l’aube du christianisme. Avant la naissance des dogmes, Cerf, Paris 1998.

Eugene B. Borowitz, A Jewish response: the lure and limits of universalizing our faith in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 59-68.

Halina Bortnowska, Recepcja Soboru Watykańskiego II. Kwartalnik PRChiŻ Nr 1

Ryszard Bosakowski OP "Mesjasz w Łomżyńskiem. Jedwabne i teologia po Holokauście", Tygodnik Powszechny Nr 30, 23 lipca 2006

Ryszard Bosakowski OP, "Teologia "po Auschwitz"" w Johann B. Metz, Nowa teologia polityczna. Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku pod redakcją Józefa Majewskiego i Jarosława Makowskiego, Tom II, Biblioteka Więzi, s. 286-289.

Ryszard Bosakowski, Religijni Geniusze: Avraham Yitshak Ha-Cohen Kook i Włodzimierz Sołowiow ­- dwie rocznice, Kwartalnik PRChiŻ nr 1.

Louis Bouyer, Od liturgii żydowskiej do liturgii chrześcijańskiej, Eucharystia - Kolekcja "Communio" nr 1 Wydawnictwo Pallotynów Poznań - Warszawa 1986. s. 127-139.

Wilhelm Bousset, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter (1903).

Патрик Бишоп Найден автор "Протоколов сионских мудрецов" 19 XI 1999, "Daily Telegraph".

M.C. Boys, Has God Only One Blessing? Judaism as a Source of Christian Self-Understanding, New York 2000.

M.C. Boys, The Enduring Covenant [w:] Seeing Judaism Anew. Christianity’s Sacred Obligation, red. M.C. Boys, Lanham 2005, s. 17-25.

M.C. Boys, Seeing Judaism Anew. Christianity’s Sacred Obligation, red. M.C. Boys, Lanham 2005.

R. E. BROWN, An Introduction to New Testament Christology, Paulist Press, New York-Mahwah 1994.

Bóg i Auschwitz, o Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów, redakcja M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak. Wydawnictwo UNUM, Kraków 2007.

Bóg Sema i Jafeta, Dyskusja wokół deklaracji Dabru emet o perspektywach relacji chrześcijańsko-żydowskich, Rozmawiają: Halina Bortnowska, ks. Michał Czajkowski, Konstanty Gebert, ks. Hanspeter Heinz, Krzysztof Jabłonka, ks. Łukasz Kamykowski, Stanisław Krajewski, John Pawlikowski OSM, rabin Michael A. Signer, Stefan Wilkanowicz, ks. Stanisław Wronka. Chrześcijaństwo w oczach Żydów, Znak, styczeń 2003 nr 572

Martin Buber, Ja i Ty, przeł. Jan Doktór, Warszawa: IW PAX

M. Buber, Dwa typy wiary, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995.

K. Jaspers and R. Bultmann, Myth and Christianity, An inquiry into the possibility of religion without myth, Noonday Press, (oryg. niem. 1953).

С.Н.Булгаков СУДЬБА ИЗРАИЛЯ КАК КРЕСТ БОГОМАТЕРИ

С.Н.Булгаков СИОН Впервые: Щит. М., 1915. С. 42-45. Датировано: 13 марта 1915 г

С.Н.Булгаков РАСИЗМ   И   ХРИСТИАНСТВО.

С.Н.Булгаков ГОНЕНИЯ   НА   ИЗРАИЛЬ по изданию:Протоиерей Сергий Булгаков, ŤХристианство и еврейский вопрос YMCA-Press, Paris, 1991.

Amy-Jill Levine and Marc Zvi Brettler, Eds.: The Jewish Annotated New Testament, Second Edition Oxford and New York: Oxford University Press, 2017

P. van Buren, Discerning the Way w: Theology of Jewish-Christian Reality, London 1995

Krzysztof Burnetko, Witold Bereś, Krzysztof Burnetko "DUCHOWNY NIEPOKORNY - ROZMOWY Z KSIĘDZEM STANISŁAWEM MUSIAŁEM", Wyd. świat Książki, Warszawa 2006;

Bystry A., Kościół wobec religii niechrześcijańskich, "Katecheta" 1966, nr 3, s. 137-139.C

Cassidy E.I., Le sens et la portée du documentation du Vatican: "Nous nous souvenons. Une réflexion sur la Shoah", "La Documentation Catholique" 1998, nr 13, s. 630-636.

Sofia Cavalletti, Jewish and Christian architecture, SIDIC Periodical VI-1973/1 (41 - 42)

Sofia Cavalletti, Christian Liturgy: Its roots in Judaism, SIDIC Periodical VI-1973/1 (41 - 42)

On the way to a common theology of religions in Europe. Statement adopted by the CEC Churches in Dialogue Commission at its fifth meeting in Pullach/Munich, Germany (25-27 June 2008)

VII.2015. Celebrating and Deepening the New Christian-Jewish Relationship. A Statement from the International Council of Christians and Jews for the Golden Jubilee of the Second Vatican Council Declaration, Nostra Aetate 2015 ICCJ Annual Conference in Rome June 28 - July 1, 2015

Christianity in Jewish Terms, eds. Tikva Frymer-Kensky, David Novak, Peter Ochs, David Fox Sandmel, Michael A. Signer, Boulder, Colorado: Westview Press, 2000
"Description: Over the past few decades, there has been a dramatic and unprecedented shift in Jewish-Christian relations, including signs of a new, improved Christian attitude towards Jews. Christianity in Jewish Terms is a Jewish theological response to the profound changes that have taken place in Christian thought. The book is divided into ten chapters, each of which features a main essay, written by a Jewish scholar, that explores the meaning of a set of Christian beliefs. Following the essay is a response from a second Jewish scholar and a Christian scholar. Designed to generate new conversations within the American Jewish community and between the Jewish and Christian communities, Christianity in Jewish Terms lays the foundation for better understanding."
"Biography: Tikva Frymer-Kensky is Professor of Hebrew Bible at the Divinity School at the University of Chicago. David Novak holds the J. Richard and Dorothy Shiff Chair of Jewish Studies at the University of Toronto. Peter Ochs is the Edgar Bronfman Professor of Modern Judaic Studies at the University of Virginia. David Sandmel is the Jewish Scholar at the Institute for Christian and Jewish Studies in Baltimore. Michael A. Signer is Abrams Professor of Jewish Thought and Culture in the Department of Theology at University of Notre Dame." (The Institute for Christian & Jewish Studies 1316 Park Avenue, Baltimore, MD 21217 410.523.7227 / fax: 410.523.0636 email: Info@icjs.org)

ks. prof. Waldemar Chrostowski "Prawda. Chrystus. Judaizm." Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy.
".... wywiad-rzeka poświęcony jest meandrom relacji Kościoła z Żydami i judaizmem w ostatnim półwieczu. Aby lepiej zrozumieć ich specyfikę, należy cofnąć się do czasów, gdy rozchodziły się drogi Kościoła i Synagogi, ze szczególnym uwzględnieniem osoby i działalności św. Pawła."

ks. Waldemar Chrostowski, Hagada - siła opowieści Rozmawia z Filipem Memchesem, "Nowe Media", wyd 1.

ks. Waldemar Chrostowski, Chrześcijaństwo a Judaizm Rabinistyczny, Konferencje biblijne ks. prof. W. Chrostowskiego 2011/2012.

Waldemar Chrostowski, Na drogach dialogu Kościoła z Żydami i judaizmem. Pedagogia Christiana, 2/26 (2010)

ks. W. Chrostowski, Czy Benedykt XVI powinien przeprosić Żydów, „Rzeczpospolita", 13 V 2009.

ks. Waldemar Chrostowski, Dlaczego współczesny Kościół przywiazuje wagę do dialogu z Żydami? w: Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach, PRCHiZ, Warszawa 1998 ISBN 83-904394-09

ks. Waldemar Chrostowski, "Drogi i bezdroża dialogu katolicko-żydowskiego". Wykład wygłoszony 5 marca 2001 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, http://www.naszawitryna.pl/jedwabne/drogi_i_bezdroza_dialogu_katolicko_zydowskiego.htm;

ks. Waldemar Chrostowski, "Judaizm jako religia Księgi", Życie Duchowe, Lato 51/2007, wydawca Prowinjcja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM, ISSN 1232-9460;

ks. Waldemar Chrostowski, Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej ISBN 83-87989-64-9

Chrostowski W., Czy jest potrzebna nowa chrześcijańska teologia judaizmu?, "Collectanea Theologica" 2000, nr 2, s. 11-36.

Chrostowski W., Czy Żydzi "nie podobają się Bogu i są wrodzy wszystkim ludziom" (1 Tes 2,15)? Niewiara w Jezusa Chrystusa a wrogość wobec Niego i Jego wyznawców, " Collectanea Theologica" 2000, nr 2, s. 47-68.

Chrostowski W., Dialog w cieniu Auschwitz, Warszawa 1999.

Chrostowski W., KOściół a Izrael, "Collectanea Theologica" 2003, nr 1, s. 73-94.

Waldemar Chrostowski, "Kościół, Żydzi, Polska", Fronda, 2009.

Chrostowski W., "Nostra aetate" z perspektywy ćwierćwiecza, "Przegląd Powszechny" 1990, nr 10, s. 75-92.

Chrostowski W., Odpowiedzialność za śmierć Jesusa Chrystusa, "Ateneum Kapłańskie" 1990, nr 2, s. 222-241.

W. Chrostowski, Stan dialogu katolicko-żydowskiego w perspektywie ogólnokościelnej i polskiej , "Biuletyn Prasowy KAI" 1998, nr 86, s. 15-26. .

Chrostowski W., Żydowskie oświadczenie "Dabru emet" na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (19 IX2000) z perspektywy katolickiej i polskiej, "Collectanea Theologica" 2002, nr 2, s. 41-58.

Chrostowski W., Żydzi i religia żydowska a Jezus Chrystus, "Ateneum Kapłańskie" 2000, nr 1, s. 7-21.

św. Jan Chryzostom: MOWY PRZECIWKO JUDAIZANTOM I ŻYDOM. PRZECIWKO ŻYDOM I HELLENOM, Zródła Myśli Teologicznej, WAM, 2007, ISBN: 978-83-7318-910-2

CHRZEŚCIJAŃSTWO W OCZACH ŻYDÓW, Znak, styczeń 2003 nr 572

Bp Mieczysław Cisło Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ds. Judaizmu - list solidarności z Naczelnym Rabinem Polski. 19.XI.2015.

Olivier Clement, ...Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum. Warszawa 1998, Przekład: Janina Dembska, Maria Żurowska s. 198 - 206
w tym: Patriarcha Bartłomiej I: W sprawie Judaizmu. Lud świadectwa.

CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ O JUDAIZMIE, praca zbiorowa, WAM 2006, ISBN: 978-83-7318-722-1

The Complete Sea Scrolls in English, tłum. G. Vermes, London 2004.

ks. Peter Colwell: The Return of the Wandering Jew: The State of Israel as a Theological Challenge for Jewish-Christian Relations.

John Connelly From Enemy to Brother The Revolution in Catholic Teaching on the Jews, 1933-1965

John Connelly, Duma i uprzedzenie. Kilka uwag o książce Pawła Lisickiego Kto zabił Jezusa?, ZNAK. 2013. nr 701. "Lisicki nie ogranicza się do stwierdzenia, że według ksiąg Pisma Żydzi w przeszłości zabili Chrystusa. Idzie dalej i przekonuje czytelników, że wydarzenie z przeszłości ma wpływać na to, jak patrzymy na Żydów żyjących dziś. Odczytanie Lisickiego jest sprzeczne z coraz szerszym konsensusem wśród teologów, jak również z nauką Kościoła katolickiego".

CONSTITUTIONES APOSTOLORUM

J. Cornwell, Papież Hitlera. Tajemnicza historia Piusa XII, tłum. A. Grabowski, Warszawa 2000.

Kate Craddy - "Więcej niż cmentarzysko", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

ks. Michał Czajkowski, "Lud Przymierza". Biblioteka Więzi Warszawa 1992;

ks. Michał Czajkowski, "Co nas łączy? ABC relacji chrześcijańsko-żydowskich". Biblioteka Więzi Warszawa 2004;

ks. Michał Czajkowski, głos w dyskusji "Między antysemityzmem a Holocaustem". "Więź" 1986, z. 78, s. 43-44;

ks. Michał Czajkowski "Wiara spotyka wiarę", Znak, styczeń 2003 nr 572 "Abraham J. Heschel, jeden z największych myślicieli minionego wieku, pisał, że dialog międzyreligijny wtedy jest prawdziwie owocny, kiedy wiara spotyka wiarę. Czyż można znaleźć piękniejszą formułę na określenie dialogu, jaki toczy z nami, chrześcijanami, rabin Irving Yitz Greenberg?"

Czajkowski M., Czy jest antyżydowska Ewangelia najbardziej żydowska?, "Collectanea Theologica" 1994, nr 2, s. 43-52.

Czajkowski M., Dlaczego deklaracja "Dabru emet" jest potrzebna chrześcijanom, "Więź" 2001, nr 8, s. 78-86.

Czajkowski M., Jubileusz "Nostra aetate", "Jednota" 1995, nr 11, s. 10-11.

Czajkowski M., Ostatnia sesja Vaticanum II, Warszawa 1996.

Magdalena Czyż, Stanisław Krajewski. Głos Rady jest głosem ważnym i słyszalnym.

Magdalena Czyż. Na naszych oczach buduje się autentyczna wspólnota katolicko - żydowska. - mówi Prymas Senior, arcybiskup Henryk Muszyński w rozmowie z Magdaleną Czyż Kwartalnik PRChiZ Nr1

Stanisław Krajewski, Magdalena Czyż. 50 rocznica Nostra Aetate. Kwartalnik PRChiŻ Nr1D

Grzegorz Dąbkiewicz OP "Człowiek staje się w mowie miłości! Gramatyka Erosa w filozofii Franza Rosenzwiga", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

Jean Daniélou, Les saints paiens de l'ancien testament (1956)

Jean Daniélou, Les manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme (1957)

Jean Daniélou, Théologie du Judéo-Christianisme (1958 i 1974); wydanie polskie: Teologia judeochrześcijańska. Historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim. ks. Stanisław Basista (przekład). Wydawnictwo WAM Seria "Myśl Teologiczna" 39, Kraków 2002, s. 479.ISBN 83-7318-044-3.

Jean Daniélou, Les origines du christianisme Latin (1970)

Jean Daniélou, Les juifs : dialogue entre Jean Daniélou et André Chouraqui (1966)

Donald Dawe, Christian faith in a religiously plural world, in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 13-33.

D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978.

On November 23, 2015 to mark the 50th jubilee of Nostra Aetate, the Chief Rabbi of France, Haim Korsia, presented to the Archbishop of Paris, Cardinal André Vingt-Trois, a declaration on the upcoming jubilee of brotherhood, expressing "A New Jewish View of Jewish-Christian Relations." This " Déclaration pour le Jubilé de fraternité a venir " (" Declaration for the Upcoming Jubilee of Brotherhood ") was written by Jean-Francois Bensahel (President of the "Union Libérale Israélite de France"), Philippe Haddad (Rabbi of the "Union Libérale Israélite de France"), Rivon Krygier (Rabbi of the Massorti congregation "Adath Shalom"), Raphy Marciano (Director of "Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe") and Franklin Rausky (Program Director of the "Institut Universitaire d’Études Juives Elie Wiesel").

Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

Didache, czyli nauka dwunastu apostołów, przekład Józef Jankowski, Skład w księgarni Kuncewicza i Hofmana, Warszawa 1923.

Bóg i Auschwitz, o Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów, redakcja M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak. Wydawnictwo UNUM, Kraków 2007.

Ks. Manfred Deselaers, Miłość w obliczu Auschwitz, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Ks. Manfred Deselaers, The Significance of Perspectives for a Theology after Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

Jan Doktór, Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego, IFiS PAN, Warszawa 1991

Jan Doktór, Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, tom 1-2, Wyd. Semper, Warszawa 1997

Jan Doktór, Śladami mesjasza-apostaty; żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wyd. Leopoldinum, Warszawa 1998

Jan Doktór, W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747, Wyd. Tikkun, Warszawa 1999

Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

Małgorzata Domagalska, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach "Roli" (1883-1912). Polskie Towarzystwo Historyczne i Wydawnictwo Neriton, 2016

Krzysztof Dorosz. Jeden Bóg. Kwartalnik PRChiŻ Nr1

Marta Duch-Dyngosz, Rekolekcje narodowe, "Najwyższe wskaźniki antysemityzmu notuje się w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim, w których przed Zagładą społeczności żydowskie były najliczniejsze. W tych regionach wiara w mord rytualny jest najsilniejsza, a Żyd wciąż bywa postrzegany jako postać demoniczna." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

Jacques Dupuis SJ, CHRZEŚCIJAŃSTWO I RELIGIE Od konfrontacji do dialogu, wydanie pierwsze, WAM sierpień 2003.

Dlaczego w słowie? Verbum Vitae Półrocznik Biblijno-Teologiczny, redaktor naczelny Ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) styczeń czerwiec 2005

S. Dziwisz, D. Rosen, Bracia odnalezieni. Dialog katolicko-żydowski, Kraków 2009.E

BRAT EFRAIM, Jezus Żyd praktykujący, Wyd. M, Kraków 1994.

"epd-Wochenspiegel" nr 45 i 47 z 1999 r. - odrzucenie misji wśród Żydów - deklaracja Ewangelickiego Kościoła Krajowego Westfalii, a także biskupa Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii

R.P. Ericksen, Theologians Under Hitler, New Haven 1985

Metropolitan Emmanuel of France "So that you may know one another." (Qur'an 49:13) - A Christian-Muslim-Jewish Encounter June 22, 2010 This keynote address was delivered by Metropolitan Emmanuel of France, director of interreligious relations of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, at the annual conference of the International Council of Christians and Jews in Istanbul, Turkey.F

R. Faber: Walter Benjamin und die Tradition jüdisch-deutscher Merkprosa, [w:] Aber ein Sturm weht vom Paradise her. Texte zu Walter Benjamin. Red. M. Opitz, E. Wizisla. Leipzig 1992, s. 123-145).

E.L. Fackenheim, God's Presence in History. Jewish Affirmations and Philosophical Reflections, New York 1972.

Bruce Feiler: Abraham. Podróż do źródła trzech religii. tłum. Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005

Filon Aleksandryjski, PISMA tom 2, wydanie pierwsze, WAM 2007.

Louis Finkelstein, "Earliest Christian Attitude Toward the Torah" Review of J. Branscomb, Jesus and the Law of Moses, JQR 21, 1931, pp. 469-470. The Jewish Quarterly Review

Norman Finkelstein, Przedsiębiorstwo holokaust, tłum. M. Szymański, Warszawa 2001.

Георгий Петрович Федотов, НОВОЕ НА СТАРУЮ ТЕМУ (К современной постановке еврейского вопроса).

D. Flusser, Chrześcijaństwo religią żydowską, tłum. M. Wodnar, Warszawa 2003.

Forum Żydzi, Chrzeœcijanie i Muzułmanie - wybór tekstów. Kraków 2012.

P. Fredriksen, From Jesus to Christ. The Origins of the New Testament Images of Jesus, New Haven 1988 ( wyd. 2 2000),

P. Fredriksen, Jesus of Nazareth. The King of the Jews. A Jewish Life and the Emergence of Christianity, New York 1999.

"Historical Declaration of Friendship Across Religions in the making." (The Elijah Interfaith Institut and Carnegie Foundation)
Tekst:

From Enemy to Brother. The Revolution in Catholic Teaching on the Jews 1933-1965, Harvard University Press, Cambridge, MA 2012;

Helen P. Fry: Dialog chrześcijańsko-żydowski, antologia tekstów. przekład Ewa Dargiewicz i Anna Kuśmierek,Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003G

Z. G a r b e r, Holocaust, Judaic Theology and the, w: Encyclopaedia of Judaism, ed. by J. Neusner [i in.], vol. 1, Leiden-Boston-Köln 2000,

Aneta Gawkowska, Być katoliczką, być feministką, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

GĄDECKI S., Kto spotyka Jezusa spotyka judaizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, Gaudentinum, Gniezno 2002.

GĄDECKI S., "Dzieci jednego Boga", Poznań. Przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w latach 1998-2014. "Pomiędzy monoteizmem hebrajskim i chrześcijańskim istnieje ciągłość, a nie zerwanie; pogłębienie, a nie odejście. Chrześcijanie i Hebrajczycy wielbią tego samego Boga".

abp S. Gądecki, „Dni Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce", w: abp. H. Muszyński, Początek wspólnej drogi…, 585-592.

Stefan Gąsiorowski Żydzi na szlaku Krzyżowców w drodze do Ziemi świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty) w IV krucjata historia, reperkusje, konsekwencje; Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława J. Kijasa OFMConv i Macieja Salamona Wydawnictwo WAM Kraków 2005.

Konstanty Gebert, 54 komentarze do Tory, (Austeria), Kraków 2004.

Maurice Gilbert SJ, MĄDROŚĆ SALOMONA TOM 1 i 2, wydanie pierwsze, WAM grudzień 2002

Lev Gillet, Communion in the Messiah, STUDIES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JUDAISM AND CHRISTIANITY WITH A FOREWORD BY THE BISHOP OF CHICHESTER, LUTTERWORTH LIBRARY, Vol. XIV Missionary Research Series, No. 3, 1942

Bogusław Górka: BIBLIA I CYWILIZACJA BOGA, wydanie drugie, WAM, październik 2004,

М.О.Гершензон, CУДЬБЫ EBPEЙCKOГO HAPOДA.

Даниэль Грубер, ТЕОЛОГ ХОЛОКОСТА

Alon Goshen-Gottstein, The Question of God and Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

Alon Goshen-Gottstein Bóg a Auschwitz

Alon Goshen-Gottstein, "Od Historycznej przeszłości do teologicznej przyszłości", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

13.XII.2015. Afirmacja i partnerstwo - Rabin Alon Goshen-Gottstein o żydowskich obchodach "transformacji chrześcijaństwa".

Rabin Alon Goshen-Gottstein "Is there a Special Relationship between Christianity and Judaism?"

Jan Grabowski - wykład w United States Holocaust Memorial Museum o policji granatowej: "THE POLISH POLICE COLLABORATION IN THE HOLOCAUST"

Jan Grabowski: Pomagaliśmy Niemcom zabijać Żydów. /wyborcza.pl - Ale Historia/ (PDF)

Jan Grabowski: Szraga Fajwel Bielawski, Ostatni Żyd z Węgrowa, Wspomnienia ocalałego z Zagłady w Polsce, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą, Warszawa, 2015. (Edycja/edited)

Jan Grabowski: Klucze i Kasa. Losy mienia żydowskiego w okupowanej Polsce, 1939-1945. [Keys & Cash. The Fate of Jewish Property in Occupied Poland, 1939-1945] Stowarzyszenie Centrum Badan nad Zaglada, Warsaw, 2014, 608p. [Edycja - Co-edited with Dariusz Libionka]

Jan Grabowski: Aaron Elster, Ocalony z Zagłady. Wspomnienia chłopca z Sokolowa Podlaskiego [Saved From the Holocaust. Recollections of a Boy from Sokolow Podlaski], Warsaw, [Stowarzyszenie Centrum Badan nad Zagładą], 2014, 139 p. [Edycja - co-edited with Barbara Engelking]Jews in Warsaw, 1939-1943. Documents of the Warsaw Jewish Council, Jewish Historical Institute and Deutsches Historisches Institut Warschau, Warsaw, 2012, 1811 p. (Edycja - co-edited with Jozef Kazimierski)

Jan Grabowski: Hunt for the Jews. Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2013, 303 p. [angielska wersja/English-language version of: Judenjagd. Polowanie na Zydów, 1942-1945. Studium Dziejów Pewnego Powiatu], Polish Center for Holocaust Research, Warsaw 2011. 282 p.

Jan Grabowski: JUDENJAGD. Polowanie na Żydów, 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów,, Warszawa 2011. 282 s.

Jan Grabowski: Zarys Krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów, 1942-1945, Warsaw, 2011, 532 p. [redakcja razem z Barbarą Engelking]

Jan Grabowski: "Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią!" ťPrzestępczośćŤ Żydów w Warszawie 1939–1942, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wraszawa, 2010 , 211 s. [współautor Barbara Engelking]

Jan Grabowski: Niemcy w Krakowie, dziennik Teodora Kubalskiego, Austeria, Kraków, 2010. [Austeria publishing House, Krakow, [edycja razem ze Zbigniewem R. Grabowskim]

Jan Grabowski: Rescue for Money: ‘Paid Helpers’ in Poland, 1939-1945, Search and Research Series, Yad Vashem - The International Institute for Holocaust Research, 55p. Jérusalem, 2008.

Jan Grabowski: "Dzienniki" Franciszka Wyszyńskiego, 1941-1944 , Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, Warszawa, 2007. (wspólnie z Zbigniew R. Grabowski)

Jan Grabowski: "Ja tego Żyda znam!" Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939-1943, ("I know this Jew!" Blackmailing the Jews in Warsaw, 1939-1943) IFiS PAN, (Institute of Sociology and Philosophy, Polish Academy of Sciences), Warsaw, 2004 , 137p. ( tłumaczenie francuskie: Ť ’Je le connais, c’est un Juif!’ Varsovie 1939-1943. Le chantage contre les Juifs ť, éditions Calmann-Lévy, Paris, 2008. 176 p). Historia Kanady, Prószyński i Ska, Warszawa, 2001

Jan Grabowski: The Role of "Bystanders" in the Implementation of the "Final Solution" in Occupied Poland, in: Yad Vashem Studies, (43), 1, 2015, p. 113-133.

Jan Grabowski: "A Scholar ‘on the Rez’. About Erica Lehrer’s Jewish Poland Revisited", in: Yad Vashem Studies, 42(2), 2014, 251-25


Jan Grabowski: Tropiąc Emanuela Ringelbluma. Udział polskiej Kriminalpolizei (Kripo) w „ostatecznym rozwiazaniu kwestii zydowskiej", [Hunting down Emanuel Ringelblum: the Role of the Polish Criminal Police (Kripo) in the „Final Solution of the Jewish Question"], in: Zagada Zydów, 10 (2014), p. 27-57.

Jan Grabowski: Zarzad Powierniczy i nieruchomosci zydowskie w Generalnym Gubernatorstwie. „Co mozna skonfiskowac? W zasadzie wszystko" [Trustee Administration and the Jewish Real Estate in the Generalgouvernement: What can be seized? In principle, everything"]. in: Klucze i Kasa. Losy mienia zydowskiego w okupowanej Polsce, 1939-1945. [Keys & Cash. The Fate of Jewish Property in Occupied Poland, 1939-1945], pp. 73-113.

Jan Grabowski: "La dénonciation des Juifs en Pologne pendant la Deuxieme Guerre mondiale", Archives juives. Revue d’histoire des Juifs de France, 46(1), 2013, p. 77-90.

Jan Grabowski: "Rural Society and the Jews in Hiding: Elders, Night Watches, Firefighters, Hostages and Manhunts", Yad Vashem Studies, 40 (1), 2012, p. 49-74.

Jan Grabowski: "La "chasse aux Juifs" dans la société rurale en Pologne : 1942-1945", dans: Pour une microhistoire de la Shoah, Le genre humain, Seuil, Paris, 2012, sous la direction de Claire Zalc, Tal Bruttman et Nicolas Mariot.

Jan Grabowski: "’I have only fulfilled my duties as a soldier of the Home Army.’ Miechow AK and the killings of Jews in Redziny-Borek. A Case Study.", in: Jan T. Gross (ed.), The Holocaust in Occupied Poland: New Findings and New Interpretations, Lang, Frankfurt, 2012, p. 115-131.

Jan Grabowski: "German Anti-Jewish Propaganda in the Generalgouvernement, 1939–1945: Inciting Hate through Posters, Films, and Exhibitions", Holocaust and Genocide Studies 23, no. 3 (Hiver 2009): 381–412

Jan Grabowski: „Prostytucja w okupowanej Warszawie i w Dystrykcie (1939-1945), w : Jolanta Żyndul (wyd.), Parlamentaryzm, Konserwatyzm, Nacjonalizm, Warszawa, 2010, p. 271-289.

Jan Grabowski: Poza progiem niezrozumienia – o Kanadzie inaczej, Przegląd Historyczny, v. 100 (1), 2009, p. 113-124.

Jan Grabowski: "A Country Built on Self-Doubt" ?, dans : De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui (1608-2008) : Rétrospectives, parcours et défis, Krzysztof Jarosz (éd). Katowice, 2009, p. 15-27.

Jan Grabowski: "Die anti-jüdische Politik in Regierungsbezirk Zichenau", [„Anti-Jewish policies in Regierungsbezirk Zichenau"] in: Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939–1945, ed. Jochen Böhler, Jacek Mlynarczyk, p. 99-117, Fibre, Osnabruck, 2010. Po polsku : " Polityka antyzydowska na terenie Rejencji Ciechanowskiej , dans: Zaglada Zydow na Polskich Terenach Wcielonych do Rzeszy, IPN, Warszawa, 2008, p. 59-69

Jan Grabowski: Le chantage et la dénonciation des Juifs a Varsovie, 1939-1943, dans : Juifs et Polonais, 1939-2008, Jean-Charles Szurek et Annette Wieviorka, (eds), Albin Michel, Paris, 2008, p. 17-33.

Jan Grabowski: "Ratowanie Zydow za pieniadze – Przemysl pomocy",Zagłada Żydów, (4), 2008, 81-110.


Jan Grabowski: "Rewriting the History of Polish-Jewish Relations from a Nationalist Perspective: The Recent Publications of the Institute of National Remembrance", Yad Vashem Studies, 2008, v. 36 (1), p. 253-270. Jewish Defendants in German and Polish Courts in the Warsaw District. Yad Vashem Studies, v. 35 (1), p. 49-81, (2007).

Jan Grabowski: "Żydzi przed obliczem niemieckich i polskich sądów w Dystrykcie Warszawskim Generalnej Guberni, 1939-1942", "Prowincja Noc,.p. 75-119, Warszawa, 2007.

Jan Grabowski: "Hail to the Chief - The Changing Structure of Aboriginal Self-Government in Canada", dans: Place and Memory in Canada: Global Perspectives, Proceedings of the 3rd International Conference of Central European Canadianists; Kraków, Poland. Cracow, 2005, p. 135-145

Jan Grabowski: "Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki , w: Zagłada Żydow vol 1 (1), 2005, p. 253-260. Warszawscy Zydzi wydaleni ze Szwajcarii do Generalnego Gubernatorstwa. Studium przypadku", Zagłada Żydów- t.1 (1), 2005, s. 261-269. Published in English in Holocaust Studies and Materials, Polish Center for Holocaust Research, 2008, p. 355-364.

Jan Grabowski: "Holocaust in Northern Mazovia (Poland) in the Light of the Archives of Ciechanów Gestapo", Holocaust and Genocide Studies 18 (3), 460-477, zima 2004.

Jan Grabowski: "Germans in the Eyes of the Gestapo, Ciechanow District, 1939-1945", Contemporary European History, 13(1), 2004, 21- 43. Współautor: Zbigniew R. Grabowski

Jan Grabowski: "Szmalcownicy warszawscy, 1939-1942", Zeszyty Historyczne, 2003, (No. 143) p. 85-117.

Rabin dr. Roland Gradwohl, Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa) Lud Boży w historycznym pluralizmie. Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

Blu Greenberg, Być ortodoksyjną Żydówką, być feministką, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Blu Greenberg, Gościnność i dobra nowina, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Rabbi Eric J. Greenberg Eighth Academic Consultation Between Judaism and Orthodox Christianity Establishing Solidarity: Obstacles and Challenges. Presented June 6, 2013 Thessaloniki, Greece

Rabbi Eric J. Greenberg Jewish and Orthodox Christian Interfaith Leaders Strengthen Dialogue. June 11, 2013. ADL Interfaith Director Rabbi Eric J. Greenberg discussed rising anti-Semitism and the state of Orthodox Christian-Jewish relations at the Eighth Academic Consultation Between Judaism and Orthodoxy.

Rabin Irving Greenberg Nowy model żydowskiej afirmacji chrześcijaństwa tłum. Violetta Reder, Znak, styczeń 2003 nr 572 "Każda wspólnota wiary doświadczająca miłości Boga i wybrania przez Boga doznawała pokusy, by stwierdzić: jestem jedyną wybraną. Ludzki błąd polegał na tym, że nie rozumiano, iż w Bogu jest wystarczająco dużo miłości, aby wciąż wybierał na nowo."

Rabbi Irving Greenberg, The Jewish Way: Living the Holidays (1988)

Rabbi Irving Greenberg, Living in the Image of God: Jewish Teachings to Perfect the World, (1998)

Rabbi Irving Greenberg, For the Sake of Heaven and Earth: The New Encounter between Judaism and Christianity (Jewish Publication Society, 2004)

Rabin Irving Greenberg Od wzajemnej pogardy do dialogu Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan.

I. Greenberg, Covenent Partners in Postmodern World, w: For the Sake of Haeven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, the Jewish Publication Society, Philadelphia 2004.

I. Greenberg, Pluralizm and Partership, w: For the Sake of Haeven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, the Jewish Publication Society, Philadelphia 2004.

S. G r a y z e l, The Church and the Jews in the XIIIth Century, 2. ed., New York 1966;

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Bóg i proza życia, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Jan Grosfeld "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?", Święty Wojciech, Poznań, 2016. ISBN:978-83-8065-011-4

"Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu - ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego."

Jan Grosfeld, "Od lęku do nadziei. Chrześcijanie-Żydzi-świat". Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7505-705-8.
"Nie można zrozumieć istoty chrześcijaństwa i Kościoła bez ponownego odkrycia żydowskich korzeni tej wiary. Dopiero powrót do źródeł i przyjęcie nowości Ewangelii umożliwia chrześcijanom pełnienie swej misji.
Jan Grosfeld przygląda się specyfice chrześcijańskiej i żydowskiej koncepcji osoby i wspólnoty oraz bada ich wpływ na życie społeczne. Podkreśla konieczność realizacji i rozwoju dzieła Soboru Watykańskiego II oraz rolę czytelnego i autentycznego świadectwa." /WAM/

Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

Jan Grosfeld, Żydowski wymiar chrześcijaństwa w "Chrześcijaństwo Świat Polityka", Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła, No 2[3] 2007 Instytut Politologii, UKSW Warszawa

J. G r o s f e l d, Dabru emet - ważne wydarzenie w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, "Studia Judaica" 4: 2001 nr 1-2

J. G r o s f e l d, Das Verhaltnis der polnischen Bevolkerung zu Shoah und Judentum nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems. W: Erinnerungskulturen im Dialog, Hamburg 2002,UNRAST-Verlag

J. G r o s f e l d, Czekanie na Mesjasza. Wydawnictwo WAM, Kraków, 2003

J. G r o s f e l d, Kim jest dla nas Abraham? w: Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach, PRCHiZ, Warszawa 1998 ISBN 83-904394-09

Jacquot Grunewald, SZALOM, JEZUSIE! List współczesnego rabina do rabiego z Nazaretu.
/ŻIH 2017/
"Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby rabin chwycił za pióro i zwrócił się bezpośrednio do Jezusa, tak jak człowiek do innego człowieka, Żyd do innego Żyda, jak rabin do innego rabiego."

Joseph Gutmann, Are the origins of Christian art Jewish? Some findings at the Dura-Europos Synagogue, SIDIC Periodical VI-1973/1 (35-37)H

Yossi Klein Halevi - "Wsłuchując się razem w szmer łagodnego powiewu", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

TomᚠHalík Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą.

Jean Halperin (1921-2012), Vladimir Soloviev listens to Izrael: the christian question, (Immanuel, 1994)

G. Harder, Kirche und lsrael. Arbeiten zum christlich jüdischen Verhältnis, Berlin 1986

Hanspeter Heinz Coming Together for the Sake of God w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

Abraham Joshua Heschel CZŁOWIEK NIE JEST SAM, ZNAK 2001, Tłum.: Katarzyna Wojtkowska-Lipska ISBN 83-240-0087-9 Wyd. 1. "Najważniejsze dzieło jednego z najwybitniejszych żydowskich filozofów religii XX wieku, uznawane za klasykę współczesnej żydowskiej refleksji o Bogu. Heschel ukazuje, w jaki sposób człowiek doświadcza obecności Boga i jak stara się to doświadczenie zrozumieć. Zastanawia się również, co dzieje się wówczas, gdy człowiek zaakceptuje obecność Boga, zadaje pytanie, jak wygląda ludzkie życie oparte na tym, co "niewysłowione". Szczególny urok tej książki polega na powiązaniu głębi filozoficzno-teologicznych dociekań z wrażliwością na to co ludzkie, włącznie z problemami życia codziennego."

Abraham Joshua Heschel, Bóg szukający człowieka. Filozofia judaizmu wyd. ESPRIT 2008, Tłumaczenie: Albert Gorzkowski ISBN: 978-83-600-4025-6

Święty Hieronim, KOMENTARZ DO KSIĘGI JONASZA, wydanie pierwsze, WAM, styczeń 2007.

Markus Himmelbauer, "Pojednanie w judaizmie i chrześcijaństwie. Perspektywa katolicka" - (Reconciliation in Judaism and Christianity. A Catholic Persepective) wykład konferencji ICCJ w Budapeszcie (2018) ("Towards Reconciliation in a Broken World: Jewish and Christian Contributions to Responsible Citizenship")

Dr. Ralf Hoburg, 5.12.1996 (Bazylea) Dokumenty kościołów niemieckich dotyczące Izraela od 1945 roku. Rezultaty i pytania otwarte. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

Gregor Maria Hoff An Impossible Place, a Necessary Language w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

M. Horoszewicz, Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi, Warszawa 2001.

W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, Opole 1998, rozdz. 3 "Niepojęty Bóg w obliczu piekieł świata: ku teologicznej interpretacji Holocaustu", s. 59-74.

Marie-Therese Huguet,o.v. "Izraelu, ludu mój, kim jesteś - Spojrzenie katolika", Przekład ks. Tadeusz Jania. Wyd. WAM Księża Jezuici Kraków 1994,I

Ks. Grzegorz Ignatowski "Kościół i Synagoga. O dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją". Przedmowa ks. Michał Czajkowski.
Autor wprowadza czytelnika w trudne i bolesne problemy w relacjach między Kościołem a Synagogą:
 • Jak możliwy jest dialog między chrześcijanami i Żydami?
 • Czy chrześcijanie powinni prowadzić misje wśród Żydów?
 • Czy chrześcijan obciąża grzech antysemityzmu?
 • Czy Księgi święte muszą dzielić Żydów i chrześcijan?
 • Czy Kościół powinien dekanonizować tych świętych, którzy otwarcie okazywali wrogość wobec Żydów?
  ISBN 83-88032-24-0 Warszawa 2000, s. 168

  Dialog chrześ?cijańsko-żydowski w Polsce pod redakcją Grzegorza Ignatowskiego.

  Ks. Grzegorz Ignatowski, Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Łódż 1999.

  Ks. Grzegorz Ignatowski, Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności - historia, porażki i sukcesy, Studia i Dokumenty Ekumeniczne.

  Ks. Grzegorz Ignatowski, Ojcowie Soboru Watykańskiego II wobec Nostra Aetate

  Ks. Grzegorz Ignatowski, Papieże wobec kwestii żydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI

  Grzegorz Ignatowski, Refleksja teologiczna po Szoah, Tekst wygłoszony na konferencji "Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje", "W języku religijnym coraz częściej mówi się o "teologii po Auschwitz" lub "teologii postoświęcimskiej". Żaden teolog w swoich badaniach nie może pominąć Zagłady, stanowiącej część dziedzictwa chrześcijańskiego

  ks. Grzegorz Ignatowski Odkrywanie Izraela Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan. "Więź" 2008 nr 1, s. 29-30

  IMMANUEL A Journal of Religious Thought and Research in Israel

  J. Isaac, Jesus and Israel. A call for necessary correction of Christian teaching on the Jews, New York 1971.

  ВЯЧ.И.ИВАНОВ, К ИДЕОЛОГИИ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА  J

  Maria Janion, Bohater, spisek, śmierć - wykłady żydowskie.

  JAN PAWEŁ II, Dlaczego dialog z judaizmem, Kraków 1999.

  Karl Jaspers, Myth and religion, w: K. Jaspers and R. Bultmann, Myth and Christianity, An inquiry into the possibility of religion without myth, Noonday Press, 3-56 (oryg. niem. 1953).

  K. Jaspers and R. Bultmann, Myth and Christianity, An inquiry into the possibility of religion without myth, Noonday Press, (oryg. niem. 1953).

  Encyclopedia Article About Jedwabne, http://encyclopedia.thefreedictionary.com/jedwabne

  ks. Tomasz Jelonek, Księgi historyczne starego testamentu, WAM wydanie pierwsze, kwiecień 2006,

  Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus Paperback - April 30, 2012

  Jewish and Christian Traditions and the Qest for an Ideal Society. International Consultation, 10-13 July 1994, Warsaw, Poland. From the Martin Buber House, Information and Documentation Bulletin of the International Council of Christians and Jews, Number 22 Winter 1994/95

  Hans Jonas, Idea Boga po Auschwitz, tłum. Grzegorz Sowinski, Kraków 2003, wydawnictwo Znak

  kard. Charles Journet, "Destinées d'Israël", (jeden z pierwszych teologów katolickich, który zajął się "tajemnicą Izraela" i jej znaczeniem teologicznym /jego pierwszy artykuł na ten temat powstał już w roku 1935/.

  Stanisław Judycki Fenomenologia i filozofia dialogu - aspekty historiozoficzne

  Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Apologia.  K

  KAMYKOWSKI Ł., Cały Izrael, Kraków 1996.

  KAMYKOWSKI Ł., An Overview of Auschwitz from the Polish Perspective w Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz . Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

  Ł. K a m y k o w s k i, Teologia dialogu w świetle relacji chrześcijańsko-żydowskich, w: Dialog po Auschwitz, t. 1, pod red. M. Deselaersa, Kraków 2003

  Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski Biblia jako dialog.

  Harold Kasimow, John Merkle. The shared vision of Rabbi Heschel and Pope Francis. Harold Kasimow is the emeritus George A. Drake Professor of Religious Studies at Grinnell College in Grinnell, Iowa. John Merkle is a professor of theology at the College of Saint Benedict, St. Joseph, Minn., and Saint John’s University, Collegeville, Minn.

  Harold Kasimow, Byron L. Sherwin, Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny Numer katalogowy: 040-1731 "Marzec 2005 - Rabin Abraham Joshua Heschel to jedna z najważniejszych postaci w świecie relacji żydowsko-chrześcijańskich na kontynencie amerykańskim. Prezentowana książka, stanowi zbiór esejów autorstwa osób, które go znały, studiowały u niego czy też z nim toczyły dyskusje."

  Byron L. Sherwin, Harold Kasimow, Jan Paweł II i dialog międzyreligijny."Jan Paweł II i dialog międzyreligijny to książka, w której wybitni przedstawiciele różnych systemów religijnych - buddyzmu, islamu i judaizmu - ustosunkowują się do wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących tych religii oraz kwestii dialogu międzyreligijnego."

  Harold Kasimow Poszukiwanie was wyzwoli. Judaizm w dialogu z religiami świata Wydawnictwo: WAM , Czerwiec 2006 ISBN: 83-7318-773-1 "Jestem żydowskim pluralistą i jako taki z całym oddaniem kroczę ścieżką judaizmu nie dlatego, że uważam ją za lepszą od innych, ale po prostu dlatego, że to jest moja ścieżka. Ideę narodu wybranego interpretuję następująco: Bóg wybrał Żydów i nakazał im podążać drogą Tory; jednocześnie Bóg wybrał hinduistów, by żyli zgodnie z nauką Wed; buddystów - by szli drogą Dharmy; muzułmanów - by występowali według zasad Koranu; i wreszcie chrześcijanin - by w swym życiu naśladowali Jezusa Chrystusa. Taki punkt widzenia wydaje mi się zgodny z poglądami mojego wielkiego nauczyciela, Abrahama Joshuy Heschela, który powiedział kiedyś: Różnorodność religii jest wolą Boga." (Harold Kasimow)


  Kard. W. Kasper, "The Commission for Religious Relations with the Jews: A Crucial Endeavour of Catholic Church", Boston College, November 6, 2002.

  Kard. W. Kasper, "Relationship of the Old and the New Covenant as One of the Central Issues in Jewish-Christian Dialogue", Delivered at the Centre for Study of Jewish-Christian Relations, Cambridge, December 6, 2004.

  Bóg Żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego. Opracowany przez zespół wiernych prawosławnych. Kairos, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.

  Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallottinum 1994.

  Steven T. Katz, Interpreters of Judaism in the Late Twentieth Century

  S. Karczewski, Drogi i bezdroża dialogu, „Nasz Dziennik", 4-5 IV 2009.

  Krzysztof Kaucha Perspectives of Polish Fundamental Theology after Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

  Thomas Kaufmann: Luther's Jews: A Journey into Anti-Semitism. Oxford: Oxford University Press, 2017.

  A. T. Khoury, Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, A. T. Khoury (red.), Warszawa 1998

  Klaus Kienzler "Theology after Auschwitz" in the Federal Republic of Germany after 1945 w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz, Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

  KLAUSNER J., Jesus von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin 1930.

  B. Klappert, Israel ist das Licht der Völlker, "Lutherische Monatshefte" nr 1 z 1993 r.

  J. Klausner, Jesus of Nazareth. His Life, Times, and Teaching, New York 1925 (oryg. hebr. 1922).

  Yossi Klein Halevi, Wsłuchując się razem w szmer łagodnego powiewu, Teofil, 1(29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

  Paul F. Knitter, Popular attitudes toward religious pluralism, No Other Name?, SCM Press 1985, 1-72.

  Paul Knitter, Doing before knowing - the challenge of interreligious dialogue, SCM Press 1985, 205-232.

  Paul F. Knitter, An autobiographical introduction + A correlational, globally responsible theology of religions, Jesus and Other Names, Oneworld, 1996, 1-22 oraz 23-45.

  Paul F. Knitter, A correlational, globally responsible Christology + Mission as dialogue, Jesus and Other Names, Oneworld, 1996, 61-83 oraz 136-164.

  John Knox, Common Order

  KOCHEL J., Wychowanie po Auschwitz, w: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (OBT 44), red. R. CHAŁUPNIAK - J. KOSTORZ, Opole 2001, s. 25-31.

  Avraham Yitshak HaCohen Kook, Linevuchei Hador,

  KOMENTARZ HISTORYCZNO-KULTUROWY DO BIBLII HEBRAJSKIEJ, red. J. H. WALTON, V.H. MATTHEWS, M.W. CHAVALAS, Vocatio, Warszawa 2005.

  KOMENTARZ ŻYDOWSKI DO NOWEGO TESTAMENTU, red. D.H. STERN, Vocatio, Warszawa 2004.

  KOMISJA STOLICY APOSTOLSKIEJ DS. STOSUNKÓW RELIGIJNYCH Z JUDAIZMEM. Nota na temat właściwego przedstawiania Żydów i judaizmu w przepowiadaniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (Rzym 24.VI.1985), w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II.

  Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach. Publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Copyright by PRChiŻ Warszawa 1995, 1997, 1998. ISBN 83-904394-09.

  Kościół katolicki w Polsce a walka z antysemityzmem: Wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich: Materiały z konferencji w Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków, 14 czerwca 2000 roku, red. B. Oppenheim, Kraków 2000.

  Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999, red. B. Oppenheim, Kraków 1999.

  Dominika Kozłowska, Jako brat nas łączy, ZNAK, X.2013. nr 701 "Nie ma dziś w Polsce dobrego klimatu dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. To zastanawiające, zważywszy, jak wiele pozytywnych zmian zaszło w ostatnich dekadach. Miniony wiek był dla Kościoła czasem intensywnego pogłębiania własnej tożsamości. Wysiłek ten zaowocował m.in. zmianą stosunku do Żydów. Po wielu wiekach separacji i wrogości Kościół odkrył na nowo ten szczególny rodzaj bliskości, jaka łączy chrześcijaństwo i judaizm. Dialogiczny imperatyw nie wynika, jak chcą niektórzy, z politycznej poprawności wobec Żydów, lecz z pełniejszego zrozumienia tożsamości chrześcijańskiej."

  Dominika Kozłowska, Paradoks? Niekoniecznie, "Polski Kościół jako jeden z niewielu w Europie obchodzi Dzień Judaizmu. Uroczystości każdego roku odbywają się w innej diecezji. Uczestniczą w nich biskupi, reprezentanci Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Jednocześnie to właśnie w Polsce działa stacja radiowa, która w raporcie Departamentu Stanu USA określona została jako jedna z najbardziej antysemickich w Europie. I pomimo wrogiej Żydom postawy i głoszenia treści niezgodnych z posoborowym nauczaniem Kościoła odnośnie do judaizmu cieszy się ona poparciem niemałej części episkopatu."
  ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

  Stanisław Krajewski, Dzieje pewnej rewolucji (intelektualnej) ZNAK Listopad 2013, nr 702

  Stanisław Krajewski, "Nasza żydowskość". "Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów "polsko-polskich" - odmiennych od Żydów "polsko- izraelskich" czy "polsko-amerykańskich", dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów".

  Stanisław Krajewski, Kim był dla mnie Jan Paweł II, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009

  Stanisław Krajewski. Tajemnica Izraela a tajemnica kościoła. Biblioteka "Więzi", Warszawa 2007

  Stanisław Krajewski, Żydowskie studiowanie Tory, w Dlaczego w Słowie, Verbum vitae nr 7 styczeń-czerwiec 2005, Verbum Instytut Teologii Biblijnej.

  Stanisław Krajewski, 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas, (Austeria), Kraków 2004.

  Stanisław Krajewski, Wspólne psalmy, "Tygodnik Powszechny" nr 4, 2001, s 11.

  Stanisław Krajewski, Wyjść by stać się błogosławieństwiem, "Więź" nr 3 (545), 2004

  Stanisław Krajewski, Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze, "Więź" nr 4 (582), 2007

  Stanisław Krajewski, Teszuwa, "Więź" nr 2 (508), 2001

  Stanisław Krajewski, Ks. Michał Czajkowski: świadek sąsiedztwa z Żydami i dialogu z judaizmem, Martyres tu Logu, red C. Korzec, Szczecin 2006

  Stanisław Krajewski, Dialog chrześcijańsko-żydowski: Heschel, "Dabru emet" i my, w: Słowo pojednania, red. ks. J. Warzecha, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2004 s. 546-560.

  Stanisław Krajewski, Biblia - Łączy nas czy dzieli?, w: Księgi święte płaszczyzną dialogu?, red J.J Stefanow i A. Wąs, Verbinum, Warszawa 2006, s. 33-38.

  Stanisław Krajewski, Sprawa Edyty Stein, "Midrasz" nr 10, 2006, s. 20-23

  Stanisław Krajewski, Warszawa, 18.4.1997 (Warszawa) W czym Żydzi widzą obecnie kwestionowanie swej egzystencji i tożsamości? Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  Stanisław Krajewski, "Cel i bezcelowość dialogu", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

  Stanisław Krajewski, Co mnie uwiera, "Nie twierdzę, że chrześcijanie muszą być antysemitami, choć są Żydzi, którzy tak sądzą. Braterstwo Żydów i chrześcijan jest możliwe. Uważam jednak, że za żydowską nieufnością wobec chrześcijaństwa stoją głębokie racje."
  ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

  Magdalena Czyż, Stanisław Krajewski. Głos Rady jest głosem ważnym i słyszalnym. Kwartalnik PRChiZ Nr1

  Stanisław Krajewski, Magdalena Czyż. 50 rocznica Nostra Aetate. Kwartalnik PRChiŻ Nr1

  H. Kremers, Judenmission heute? Von der Judenmission zur brüderlichen Solidarität und zum ökumenischen Dialog, Neukirchen-Vluyn 1979

  H. Kremers, L. Siegele-Wenschkewitz, B. Klappert (red.), Die Juden und Martin Luther. Martin Luther und die Juden. Geschichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 1987, s. 212;

  Z. Kubacki, Misja Kościoła: nawracanie czy dialog?, Studia Oecumenica 6, Opole 2006.

  Святой Иоанн Кронштадский (Сергиев), Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе (1903), Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919. -С.352-353. Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919. -С.352-353.  L

  D. LaCapra, Writing History, Writing Trauma, Baltimore 2001.

  Landessynode lehnt Mission unter Juden ab; "epd-Wochenspiegel" nr 15 z 2000 r. - odrzucenie, w kwietniu 2000 r, działalności misyjnej wśród Żydów przez Synod Ewangelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii

  Jiří Langer, Miłosna mistyka kabały Światy, słowa, sny, tłum. Lidia Jerkiewicz, rok wydania 2015, s. 120, ISBN 978-83-61134-25-1.

  Michał Laskowski OP - "Filozofia religijna Abrahama Joshuy Heschela", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

  LÄPPLE A., Od egzegezy do katechezy. Nowy Testament, tł. B. Białecki, t. 2, Warszawa 1986, s. 80-87.

  Andrzej Leder, "Prześniona rewolucja: ćwiczenia z logiki historycznej", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
  "W Polsce w latach 1939-1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia."

  Prof. dr. Heinrich Leipold, 5.12.1996 (Bazylea) Dialog żydowsko-chrześcijański w Niemczech od czasu Reńskiej deklaracji synodalnej z 1980 roku. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  P. Lenhardt, Aufgabe und Unmöglichkeit eines legitimen christlichen Zeugnisses gegenüber den Judlen, Berlin 1980.

  Jacek Leociak "TEKST WOBEC ZAGŁADY (O RELACJACH Z GETTA WARSZAWSKIEGO), Monografie FNP, Wrocław 1997;

  Emanuel Levinas, Twarz Innego, Teksty filozoficzne PAT, Kraków 1985

  Emanuel Levinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Gdańsk 1991.

  Emanuel Levinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. MAłgorzata Kowalska, Kraków 1994.

  A.-J. Levine, The Misunderstood Jew. The Church and the Scandal of the Jewish Jesus, New York 2006.

  Amy-Jill Levine and Marc Zvi Brettler, Eds.: The Jewish Annotated New Testament, Second Edition Oxford and New York: Oxford University Press, 2017

  Prof. dr. Andreas Lindemann, 18.4.1997 (Preetz) Perspektywa Izraela w Nowym Testamencie. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  Николай Лесков, ЕВРЕЙ В РОССИИ: НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ПО ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ

  С. Лезов ХРИСТИАНСТВО ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА

  С.Лезов ЕСТЬ ЛИ У РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ БУДУЩЕЕ? (Очерки современного православного либерализма).

  Adam Lipszyc, Ślady judaizmu w filozofii XX wieku, Warszawa 2009.

  Agata Listoś-Kostrzewa, Kapłan bliźniego, "W zorganizowanym przez ks. Stanisława Bartmińskiego Dniu Zadumy i Modlitwy w 2000 r. wzięło udział prawie 200 osób, w większości młodzieży szkolnej. Przy pierwszych dźwiękach gry na rogu jej śmiech niósł się po krasiczyńskim zamku. Trzy lata później podczas występów izraelskiej śpiewaczki Towy Ben Zvi młodzież potrafiła już zanucić Szalom alejchem."
  ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

  List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy "Nostra aetate": WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW "Soborowa deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróżnia dialog chrześcijan i Żydów. Jego wyjątkowość polega na tym, że rodzi się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii. W duchu nauczania Soboru św. Jan Paweł II - nawiązując przy tym do słów Adama Mickiewicza - określał Żydów "starszymi braćmi w wierze", a Benedykt XVI dodawał, że są oni dla nas również "ojcami w wierze"." /16.X.2015./

  "Listy z Getta" - Książka (pdf) wydana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach. Publikacja składa się z kilkudziesięciu cudem ocalałych w wojennej zawierusze kart pocztowych, listów i fotografii. Jest to dziś jedyny materialny ślad po żyjących w Kielcach przed wojną członkach rodziny Goldszajdów.

  Gerhard Lohfink "Czy Jezus głosił utopię?", "W drodze", Poznań 2006

  Ludzie Ludziom ŻYDZI - KIELCE - PAMiĘĆ. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce 2009

  Jean-Marie Lustiger "Obietnica",, Wyd. ESPE, Kraków 2004  M

  ВЛАДИМИР МАРЦИНКОВСКИЙ, ХРИСТОС И ЕВРЕИ

  Johann Maier, MIĘDZY STARYM A NOWYM TESTAMENTEM Historia i religia w okresie drugiej świątyni, wydanie pierwsze, WAM, październik 2002,

  MARCHESELLI - CASALE C., Gesu di Nazaret, Messia di Izraele? Verso un dialogo sempre piu costruttivo tra cristiani ed ebrei, w: "La Parola di Dio cresceva" (At 12,24). Scritti in onore di Cralo Maria Martini nel suo 70 compleanno, red. R. FABRIS, EDB, Bologna 1998, s. 521-539.

  "Marcin Luter i Żydzi" - deklaracja przyjęta podczas 2. sesji 12. Synodu Niemieckiego Kościoła Ewangelikalnego (EKD), Brema, 8-11 XI 2015.

  MARTINI C.M. - GALLIVANONE F. - BOVE M., Absurd Oświęcimia i misterium Krzyża, tłum. Z. Szymczyk, WAM, Kraków 2001.

  J.P. Meier, A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus. t. 1: The Roots of the Problem and the Person, New York 1991.

  J.P. Meier, A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus, t. 2: Mentor, Message, and Miracles, New York 1994.

  J.P. Meier, A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus, t. 3: Companions and Competitors, New York 2001.

  Alberto Mello "Judaizm", przekład Krzysztof Stopa, Wyd. WAM, Kraków 2002;

  Roland Meynet, WPROWADZENIE DO HEBRAJSKIEJ RETORYKI BIBLIJNEJ, wydanie pierwsze, WAM, kwiecień 2001

  Johann Baptist Metz "TEOLOGIA POLITYCZNA", Wyd. WAM, Kraków 2000

  J. B. Metz, Teologia wobec cierpienia, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2008.

  Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919.

  Harold Kasimow, John Merkle. The shared vision of Rabbi Heschel and Pope Francis. Harold Kasimow is the emeritus George A. Drake Professor of Religious Studies at Grinnell College in Grinnell, Iowa. John Merkle is a professor of theology at the College of Saint Benedict, St. Joseph, Minn., and Saint John’s University, Collegeville, Minn.

  Ks Grzegorz Michalczyk: "Rodzinna więź. Kościół katolicki o Żydach i judaizmie". Laboratorium "Więzi", projekt edukacyjny "Korzenie".

  Ralf Miggelbrink, GNIEW BOŻY Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej, wydanie: pierwsze, WAM maj 2005,

  T. Milik, Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej, Kraków 1999.

  P. Milcarek, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate, Christianitas, 51/2013, s. 92

  On Translating the Bible into Polish: An Interview with Czesław Miłosz, Conducted by Ewa Czarnecka, Polin, I, s. 252-269.

  Священник Александр Мень, ЧТО ТАКОЕ ИУДЕОХРИСТИАНСТВО?, Континент, № 95, 1998.

  Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ, ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС КАК РУССКИЙ, Щит, М.,1915, с.136-138.

  Patrick Morrow - "Judaism as Sui Generis for Christians and Part of the Wider Dialogue"

  MUCHOWSKI P., Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran - Wadi Murabba`At - Masada (Bibliotek Zwojów t. 5), The Enigma Press, Kraków 1996.

  MUSIAŁ S., Chrześcijaństwo a judaizm, HW 1 (1990) 1, s. 21-34.

  S. Musiał, Czarne jest czarne, Kraków 2003.

  Franz Mussner "TRAKTAT O ŻYDACH", Wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1993;

  MUSSNER F., Traktat o Żydach, tłum. J. Kruszyńska, ATK, Warszawa 1993.

  MUSZYŃSKI H., Uwarunkowania, stan, trudności, zadania i perspektywy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, "Studia Gnesnensia" 10 (1995), s. 23-34.

  MUSZYŃSKI H., Żydzi i judaizm w katechezie Kościoła Katolickiego "Tygodnik Powszechny" 1994, nr I S.

  MUSZYŃSKI H., "Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986-1994". Wydawnictwo „Bernardinum", Gniezno-Pelplin 2015

  "Wiara w Jezusa nas dzieli, wiara Jezusa nas łączy", Z abp. Henrykiem Muszyńskim o religijnym dialogu chrześcijan i Żydów rozmawiają Dominika Kozłowska i Janusz Poniewierski, ZNAK, X.2013. nr 701.
  "Szkoda, że ci, którzy twierdzą, iż dialog chrześcijańsko żydowski stanął w miejscu, nie byli w czerwcu tego roku w Brzezince i nie widzieli ludzi modlących się - nie wspólnie, ale jednak razem... To dowód na to, jak daleko zaszliśmy."  N

  Naród żydowski i jego święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Papieska Komisja Biblijna. Instytut Teologii Biblijnej Verbum Kielce 2002

  André Neher, Faust i Maharal z Pragi. Mit i rzeczywistość. Wydawca: Pardes, EAN: 9788361134299, ISBN: 978-83-61134-29-9, Stron: 198, Format: 14.8 x 21.0 cm, Data wydania: 2016, Oprawa: miękka.

  1995-01-27 Przewodniczący Episkopatu niemieckiego - z okazji 50 rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau Bp Karl Lehmann dla Polskiego Radia "Nie chcemy uciec od odpowiedzialności".

  Zbigniew Nosowski, Dlaczego Żydzi są mi potrzebni, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

  Zbigniew Nosowski, Rabin otwarty na chrześcijaństwo, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

  Nostra aetate, 50. lecie - Teksty i materiały:

  David Novak, Edith Stein, Apostate Saint, First Things 96 (1999), 15-17

  David Novak - "Abraham Joshua Heschel - Teolog i polityk", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

  Marek Nowak OP, Bibliografia.

  Marek Nowak OP - Ja jestem Józef brat wasz. Księga pamiątkowa ku czci Henryka J. Muszyńskiego , metropolity gnieźnieńskiego w 65 rocznicę urodzin. Zebrał i opracował ks. Waldemar Chrostowski, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1998

  Marek Nowak OP - Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań. — Benedykt XVI w Izraelu Referat wygłoszony na konferencji naukowej Od filozofii do teologii. Fundamenty i granice dialogu interpersonalnego, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, w Poznaniu, w dniach 17-18 czerwca 2009 r.

  Marek Nowak OP - "Holokaust i duchowe towarzyszenie polskich księży katolickich". Referat wygłoszony w trakcie II Kolokwium "Żydzi i Chrześcijanie w Dialogu", Sztokholm 8-10 marca 2000

  Marek Nowak OP - "Dialog u podstaw". Opublikowano w postaci artykułu pt: Fundamental Dialogue, "Dialogue & Universalism" no. 1-2/2001, p. 69-74

  Marek Nowak OP - Dialog międzyreligijny jako problem filozoficzny. Opublikowano w: Filozofia dialogu, t. I: Drogi i formy dialogu, pod red. Józefa Baniaka, UAM, Poznań 2003, s. 159-166.

  Marek Nowak OP - Doświadczenie dialogu w Polsce. Studium prehistorii. Opublikowano w: Dialog u progu Auschwitz, t. I, pod red. Manfreda Deselaersa, UNUM, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Kraków 2003, s. 235-245.

  Marek Nowak OP - Poznańskie spotkania dotyczące filozofii dialogu. "Artykuł opublikowany w wersji angielskiej w: "Dialogue and Universalism" 2007, nr 7-8. Zakład Filozofii Chrześcijańskiej przy Wydziale Teologicznym UAM zorganizował konferencję na temat Człowiek przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2001 r. Prof. Józef Baniak, główny organizator konferencji, rozesłał do przyszłych uczestników list, w którym tak scharakteryzował profil oczekiwanych referatów: "Organizatorzy [...] pragną rozpocząąć szeroką dyskusję oraz pogłębioną refleksję nad problemami skupionymi wokół dwóch zasadniczych pytań: jaki jest naprawdę współczesny człowiek jako "byt pojedyńczy" i "byt zbiorowy" [...] widziany w perspektywie głębokiej refleksji [...] w filozofii spotkania i dialogu? [...] Czy i jak reaguje filozofia dialogu na problemy nurtujące człowieka żyjącego na pograniczu XX i XXI wieku? Jaka będzie dialogika w nowym wieku? Do dyskusji na ten temat zapraszamy filozofów, teologów, socjologów, psychologów, pedagogów, religiologów i specjalistów z innych dyscyplin, którym są znane problemy egzystencjalne człowieka przełomu wieków"."

  Marek Nowak OP, "Społeczny i kulturowy wymiar dialogu" Referat wygłoszony na piątej Ogólnopolskej Konferencji Naukowej Społeczny i kulturowy wymiar dialogu, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 28-29 VI 2006 r.

  Marek Nowak OP, "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

  Marek Nowak OP, - "Starsi bracia" czyli trwanie przymierza. Referat wygłoszony podczas konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W 150-lecie urodzin Szymona Dubnowa, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 15-17 VI 2010 r. "Na łamach tygodnika "Idziemy" rozpoczęła się jesienią 2009 r. polemika dotycząca prawomocności stosowania określenia "starsi bracia" w odniesieniu do Żydów. Zaczęła się ona od wywiadu z ks. Chrostowskim, którego pierwsze słowa brzmią następująco: "Jak przyjął Ksiądz Profesor słowa redaktora naczelnego L'Osservatore Romano Giovanniego Marii Viana, że nazywanie Żydów naszymi "starszymi braćmi" jest już nieaktualne? - Z satysfakcją i wielką ulgą"[1] - odpowiedział znany biblista."

  Marek Nowak OP, Rozmowa z o. Markiem Nowakiem, dominikaninem, członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Niedziela Warszawska" [dodatek do tygodn. "Niedziela"] 23 I 2000. — Rozmawia Lidia Molak

  Marek Nowak OP, Experience of Dialogue in Poland - A Study in Prehistory w Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz, Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

  Bracia i ojcowie, Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, "Swego czasu przeżyłem duże zaskoczenie, czytając książkę Cywilizacja żydowska Feliksa Konecznego. Odnosząc się do oskarżeń o mord rytualny, stwierdzał, że nie rozumie, dlaczego Kościół wydawał orzeczenia zakazujące ich rozpowszechniania. A kiedy już zupełnie brakowało mu argumentów, próbował przekonywać, iż nie da się udowodnić, że nie istnieje taka sekta żydowska, która czegoś takiego dokonuje."
  ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

  Abp Kazimierz Nycz, Wyjątkowo bliska więź. Jan Paweł II wobec Żydów i judaizmu, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

  Nowy leksykon judaistyczny, opracowanie: Julius H. Schoeps, ISBN: 978-83-60279-13-7, Cyklady, 2007  O

  Stanisław Obirek - "Beatyfikacja_antysemityzmu"

  Obirek Stanisław. Obrzeża katolicyzmu. Poznań: Wydawnictwo "Forum Naukowe" PASSAT - Paweł Pietrzyk, 2008. ISBN 978-83-61053-11-8.

  Obirek Stanisław , Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 299-316.

  Obirek Stanisław, Kłopoty z instytucją - A.J. Heschel, J. Dupuis i I. Greenberg

  Obirek Stanisław, "A. Wierzbicka, Co Jezus miał na myśli?", Tygodnik Powszechny 2003, nr 12.

  John W. O’Malley SJ, „ Co się wydarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, wyd. WAM, 2011r.

  Kościół katolicki w Polsce a walka z antysemityzmem: Wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich: Materiały z konferencji w Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków, 14 czerwca 2000 roku, red. B. Oppenheim, Kraków 2000.

  Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999, red. B. Oppenheim, Kraków 1999.

  Orygenes: KOMENTARZ DO Pieśni nad Pieśniami, wydanie pierwsze, wznowienie, WAM, czerwiec 2005.

  Orygenes, Hieronim HOMILIE O KSIĘDZE PSALMÓW, wydanie pierwsze, WAM luty 2004,

  Orygenes, HOMILIE O KSIĘGACH IZAJASZA I EZECHIELA, wydanie pierwsze, WAM,grudzień 2000  P

  Pamięć, która łączy Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem (The Bond of Memory. Polish Christians in Dialogue with Jews and Judaizm) Pierwsza publikacja Laboratorium WIĘZI. "Książkę wydaliśmy dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, z okazji polsko-izraelskiej konferencji Wobec nowej rzeczywistości: Kościół katolicki w Polsce, Żydzi, Izrael, która odbyła się w listopadzie 2008 r. w Jerozolimie w ramach obchodów Roku Polskiego w Izraelu. Publikacja ta przedstawia pozytywne przykłady zaangażowania polskich chrześcijan na rzecz pamięci o polskich Żydach i pogłębiania duchowych więzi z judaizmem."

  Mahinda Palihawadana, A Buddhist response: religion beyond ideology and power in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 34-45.

  Raimundo Panikkar, O Panikkarze + Wiara a wierzenie, doświadczenia wieloreligijne, Religie świata w dialogu, PAX 1986 (oryg. ang. 1978), 39-59.

  Raimundo Panikkar, Reguły gry w spotkaniu religijnym + Epoché w spotkaniu religijnym, Religie świata w dialogu, PAX 1986 (oryg. ang. 1978), 63-90.

  Rafał Pankowski, "The Resurgence of Antisemitic Discourse in Poland". Israel Journal of Foreign Affairs 2018

  Karolina Panz „Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć? Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945-1947."

  Karolina Panz "Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej - głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia"

  Karolina Panz "Losy żydowskich mieszkańców Grójca - historia Zagłady. Między pamięcią a zapomnieniem"

  rabin Boaz Pash: "Dla Ciebie, Jezorolimo". O mieście, które jest "sercem świata"; Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014

  Zbigniew Paszta, Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami i Żydami, Studia i Dokumenty Ekumeniczne, http://www.luteranie.pl/ekumenia/46/464.htm

  PAPIESKA KOMISJA BIBLIJNA. Naród żydowski i jego święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Verbum, Kielce 2002.

  J. Pawlikowski, The Vatican and the Holocaust: Unresolved Issues [w:] Jewish-Christian Encounters over the Centuries. Symbiosis, Prejudice, Holocaust, Dialogue, red. M. Perry, F.M. Schwitzer, New York, 1994, s. 293-312.

  o. John T. Pawlikowski OSM, Odzyskiwanie Jezusa. Żydowskie spojrzenie w badaniach nad Jezusem wczoraj i dziś, ZNAK, X.2013. nr 701.
  "Jednym z najważniejszych efektów badań biblijnych kilku ostatnich dekad jest zupełnie nowe spojrzenie na relacje między chrześcijanami i Żydami w pierwszych wiekach naszej ery. Chrześcijaństwo bardzo długo utrzymywało, że Kościół został ustanowiony jako ciało religijne zupełnie niezależne od judaizmu już za życia Jezusa. Był to pogląd silnie obecny również wśród wyznawców judaizmu."

  J. Pawlikowski, Catechetics and Prejudice. How Catholic Teaching Materials View Jews, Protestants and Racial Minorities, New York 1973.

  Sacha Pecaric Inability of talking w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

  rabin Sacha Pecaric: "Czekając na Mesjasza". Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014

  J. Pelikan, Jesus Through the Centuries. His Place in the History of Culture, New Haven 1999.

  Calek Perechodnik "Spowiedź", Wyd. KARTA, seria Żydzi Polscy, Warszawa 2004;

  M. Perry, Jewish-Christian Encounters over the Centuries. Symbiosis, Prejudice, Holocaust, Dialogue, red. M. Perry, F.M. Schwitzer, New York, 1994

  Свящ. ВЯЧЕСЛАВ ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, Грех антисемитизма, "Русская мысль", Париж, N 4266, 22 апреля 1999 г.

  PETUCHOWSKI J. J. - THOMA C., Leksykon dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Warszawa 1995.

  P.C. Phan, Jesus as the Universal Savior in the Light of God’s Eternal Covenant with the Jewish People: A Roman Catholic Perspective [w:] Seeing Judaism Anew..., s. 127-137.

  Pięcioksiąg, Hebrajsko-polski Stary Testament, Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Opracowanie i wstęp: Anna Kuśmierek, Oficyna Wydawnicza "Vocatio" Warszawa;

  T. Pikus, Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia, Warszawa 1998.

  K. P i l a r c z y k, Dialog katolicko-żydowski po II Soborze Watykańskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 21: 1989,

  Krzysztof Pilarczyk Uniwersytet Jagielloński, Kraków Szoa - cezura w nauczaniu kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce, Studia Judaica 8: 2005 nr 1-2(15-16) s. 145-163

  Mark Podwal, Bestiariusz żydowski. Księga legendarnych stworzeń z żydowskiej tradycji.

  Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies, Volume 1 Poles and Jews: Renewing the Dialogue, A.Polonsky (red), Oxford 1986.

  Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies, Volume 2 Jews and the Emerging Polish State, A.Polonsky (red), Oxford 1987.

  Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies, Volume 3 The Jews of Warsaw, A.Polonsky (red), Oxford 1988.

  Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies, Volume 4 Poles and Jews: Perceptions and Misperceptions, A.Polonsky (red), Oxford 1989.

  Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies, Volume 5 New Research, New Views, A.Polonsky (red), Oxford 1990.

  Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies, Volume 6 Jews in Lódz, A.Polonsky (red), Oxford 1991.

  Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies, Volume 7 Jewish Life in Nazi-Occupied Warsaw, A.Polonsky (red), London 1992.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 8 Jews in Independent Poland, A.Polonsky, E.Mendelson, J.Tomaszewski (red), London 1995.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 9 Jews, Poles, Socialists: The Failure of an Ideal, A.Polonsky, I.Bartal, G.Hundert, M.Opalski, J.Tomaszewski (red), London 1996.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 10 Jews in Early Modern Poland, G.Hundert (red), London-Portland 1997.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 11 Aspects and Experiences of Religion , A.Polonsky (red), London-Portland 1998.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 12 Focusing on Galicia: Jews, Poles, and Ukrainians, 1772-1918, A.Polonsky, I.Bartal (red), London-Portland 1999.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 13 Focusing on the Holocaust and its Aftermath , A.Polonsky (red), London-Portland 2000.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 14 Focusing on Jews in the Polish Borderlands, A.Polonsky (red), London-Portland 2001.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 15 Focusing on Jewish Religious Life 1500-1900, A.Polonsky (red), Oxford-Portland 2002.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 16 Focusing on Jewish Popular Culture in Poland and Its Afterlife, M.C.Steinlauf, A.Polonsky (red), Oxford-Portland 2003.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 17 The Shtetl: Myth and Reality, A.Polonsky (red), London-Portland 2004.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 18 Jewish Women in Eastern Europe, A.Polonsky (red), Oxford-Portland 2005.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 19 Polish-Jewish Relations in North America, A.Polonsky (red), Oxford-Portland 2006.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 Making Holocaust Memory.

  Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 1968: Forty Years After.

  A.Polonsky, "My Brother's Keeper?" RecentPolish Debats about Holokaust (Routledge, 1990).

  A.Polonsky,Joanna Michlic, The Neighbors Respond: The Controversy over the Jedwabne Massacre in Poland (Princeton University Press, 2004).

  POLSKO-IZRAELSKA KOMISJA PODRĘCZNIKOWA. Zalecenia dotyczące podręczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu, Warszawa - Jerozolima 1995.

  Janusz Poniewierski, Czy istnieje na to jakieś lekarstwo?, "Posoborowy Kościół definitywnie odrzucił antyjudaizm. Niestety, nowe spojrzenie na Żydów z trudem przedziera się do świadomości polskich katolików, nawet profesorów teologii i biskupów."
  ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

  J.Poniewierski: "Otwarcie nowej ery",

  David H. Price, Protestantism's "Gretchenfrage" : What to Do With Martin Luther and the Jews

  Prof. dr. M. Prudky, Praga, 18.4.1997 (Preetz) Badania egzegetyczne na temat pojęcia Izrael w Starym Testamencie. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  G. Przebinda, Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Sołowiowa, w: Miedzy Moskwą a Rzymem, Kraków 2003.  R

  Zgromadzenie Rabinów Polski w odpowiedzi na List pasterski Episkopatu Polski w w 50. rocznicę Nostra aetate: "List pasterski Episkopatu Polski, potępiając antysemityzm jako grzech, stanowi jasną i znaczącą deklarację, moralnie i historycznie cenną dla Polski, Europy i świata." [więcej:] /5.XI.2015./

  Alan Race, Pluralism, Christians and Religious Pluralism, SCM Press, 1983, 70-105.

  Alan Race, The problem + Exclusivism, Christians and Religious Pluralism, SCM Press, 1983, 1-9 oraz 10-37.

  Alan Race, Inclusivism, Christians and Religious Pluralism, SCM Press, 1983, 38-69.

  RABIN ICCHAK RAPOPORT, KS. PROF. DR HAB. MARIUSZ ROSIK Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego Wydawnictwo TUM Wrocław 2009 ISBN: 978-83-7454-108-4 format: 150x208, stron: 320, oprawa: twarda [TUM0141B23976]
  "Ksiądz i rabin, którzy poznali się w 2006 roku, wspólnie napisali książkę - owoc tej znajomości - z nadzieją, że pomoże ona we wzajemnym, pełniejszym poznaniu Żydów i chrześcijan. "Kiedy chrześcijanin sięga po dzieła literatury żydowskiej okresu biblijnego i wieków późniejszych, mogą się budzić w nim mieszane odczucia: z jednej strony literatura ta wydaje mu się zupełnie obca, z drugiej zaś zdaje się być znajoma, przynajmniej w pewnych aspektach. Obca, gdyż sposób interpretacji Biblii przez starożytnych autorów żydowskich nie przemawia do umysłu ukształtowanego w oparciu o greckie i rzymskie wzorce prowadzenia wywodu; znajoma, gdyż co chwilę natrafia na zwroty i wyrażenia na stałe zadomowione w chrześcijaństwie. Dziś nikt już nie kwestionuje tezy, iż znajomość pism judaizmu okresu biblijnego i rabinicznego oraz znajomość egzegetycznej tradycji żydowskiej tamtych czasów służy lepszemu zrozumieniu Nowego Testamentu". Tak pisze we Wstępie do książki ks. Mariusz Rosik."

  RATZINGER J., Wielość religii i jedno Przymierze, W Drodze, Poznań 2004.

  RECK U., Das Judentum im katholischen Religionsunterricht. Wandel und Neuenentwicklung, Freiburg im. Breisgau 1990.

  S. R e j a k, Judaizm wobec szoah. Debata na łamach amerykańskich periodyków żydowskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" MCCLXVI "Studia Religiologica" 2003 z. 36,

  Michel Remaud: "Kościół i Synagoga". Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014

  Elisabeth Revel-Neher, Jewish elements in early Christian iconography, SIDIC Periodical VI-1973/1, (38-40)

  M.G. R i e g n e r, Nostra aetate: Twenty Years After, w: Fifteen Years of Catholic- Jewish Dialogue, 1970-1985: Selected Papers, Vatican City 1988,

  C. A. Rijk , The importance of Jewish-Christian relations for Christian Liturgy, SIDIC Periodical VI-1973/1 (29 - 34)

  Anne Denise Rinckwald NDS, Anna Bodzińska NDS, "Siostry Syjonu - Zakonnice, które modlą się po hebrajsku", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

  Prof. dr. Jürgen Roloff, 26.3.1999 (Amsterdam). Znaczenie pojęcia "Przymierze" w nowym określeniu stosunku miedzy chrześcijanami i Żydami. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  S. Dziwisz, D. Rosen, Bracia odnalezieni. Dialog katolicko-żydowski, Kraków 2009.

  S. Ronen, Constructing Memory in Israeli Literature: ‘Acting-Out’ versus ‘Working- -Through’, „Kwartalnik Historii Żydów" 2008, nr 4, s. 515-520.

  S. Ronen, Polin A Land of Forests and Rivers. Images of Poland and Poles in Contemporary Hebrew Literature, Warszawa 2007.

  Franz Rosenzweig,GWIAZDA ZBAWIENIA (Der Stern der Erlösung), Tłum.: Tadeusz Gadacz, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków. 1998,ISBN 83-7006-610-0

  Rozważania ekumeniczne na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego (1982), dokument Światowej Rady Kościołów

  R. Rubinstein, After Auschwitz. Radical Theology and Contemporary Judaism, New York 1966.

  R. Ruether, Faith and Fratricide, New York 1974.  S

  rabin Jonathan Sacks: "O wierze", Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014

  Prof. dr. Chana Safrai, Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa) Pismo i tradycja w judaizmie. Podstawy hermeneutyczne. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  SALIJ J., Antychrześcijańska postać antysemityzmu, WDr 14 (1986) nr 1-2, s. 68-74.

  SALIJ J., Czy Żydzi ukrzyżowali Pana Jezusa? "Więź" 1986, z. 78, s. 52-57.

  Norman Salomon, Judaizm, przekład Joanna Mytkowska, Prószyński i S-ka SA, ISBN 83-7337-814-6, .

  E.P. Sanders, Jesus and Judaism, Philadelphia 1985.

  David Sandmel Spiritual Patrimony. 50 Years after Nostra Aetate. Statement given at ICCJ's 2015 International Conference: "The 50th Anniversary of Nostra Aetate : The Past, Present, and Future of the Christian-Jewish Relationship". Rabbi David Fox Sandmel is Crown Ryan Professor of Jewish Studies at the Catholic Theological Union, Chicago.

  Prof. dr. Johann-Michael Schmidt, 17.4.1997 (Preetz) Znaczenie Izraela w dialogu żydowsko-chrześcijańskim z perspektywy Ewangelickiego Kościoła Nadrenii. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  G.Scholem: Der Name des Gottes und die Sprachtheorie der Kabbala, [w:] idem: Ju­daica, t. 3. Frankfurt am Main 1973

  G.Scholem: Judaizm. Parę głównych pojęć, przeł. J. Zychowicz. Kraków 1991

  G. Scholem: Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania. Warszawa 1997.

  Prof. dr. Simon Schoon, Holandia, 18.4.1997 (Preetz) Lud Boży i stosunki żydowsko-chrześcijańskie. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  Michael Schudrich, "Relacja zawsze wyjątkowa", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

  R. Michael Schudrich, Ten papież otworzył mi oczy, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009

  F.M. Schwitzer, Jewish-Christian Encounters over the Centuries. Symbiosis, Prejudice, Holocaust, Dialogue, red. M. Perry, F.M. Schwitzer, New York, 1994

  RACIALIZING JEWISH DIFFERENCE: WILHELM BOUSSET, THE HISTORY OF RELIGION(S) AND THE DISCOURSE OF CHRISTIAN ORIGINS By: Diane M. Segroves

  K.L. Seshagiri Rao, A Hindu response: the value of religious pluralism in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 46-58.

  K.L. Seshagiri Rao, A Hindu response: the value of religious pluralism in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 46-58.

  Henryk Seweryniak, Theology after Auschwitz - Polish Perspective w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz, Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

  Henryk Seweryniak, Judaizm, Studia Płockie 26 (27-52) 1998

  B.L. Sherwin, Duchowe dziedzictwie Żydów polskich, tłum. W. Chrostowski, Warszawa 1995.

  B.L. Sherwin, "A wy za kogo mnie uważacie? Żydowska odpowiedź na pytanie Jezusa", ZNAK, październik 2013, nr 701 "Proponuję, aby Jezusa uważano za jednego z żydowskich Mesjaszy: za Mesjasza syna Józefa. Dałoby mu to miejsce w ramach żydowskich rozważań teologicznych i zakończyłoby ciągnącą się przez stulecia tradycję faktycznej ekskomuniki Jezusa ze wspólnoty wiary, do której należał."

  Harold Kasimow, Byron L. Sherwin, Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny Numer katalogowy: 040-1731 "Marzec 2005 - Rabin Abraham Joshua Heschel to jedna z najważniejszych postaci w świecie relacji żydowsko-chrześcijańskich na kontynencie amerykańskim. Prezentowana książka, stanowi zbiór esejów autorstwa osób, które go znały, studiowały u niego czy też z nim toczyły dyskusje."

  Byron L. Sherwin, Harold Kasimow, Jan Paweł II i dialog międzyreligijny."Jan Paweł II i dialog międzyreligijny to książka, w której wybitni przedstawiciele różnych systemów religijnych - buddyzmu, islamu i judaizmu - ustosunkowują się do wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących tych religii oraz kwestii dialogu międzyreligijnego."

  SHERWIN B. L., Abraham Joshua Heschel, WAM, Kraków 2003. Byron L. Sherwin jest uczniem wybitnego żydowskiego myśliciela Abrahama J. Heschela. Od lat działa na rzecz dialogu między wyznawcami judaizmu a katolikami.

  B.L. Sherwin: Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, przeł. W. Chrostowski. Warszawa 1995

  Sherwin Byron L., Kasimow Harold ŻADNA RELIGIA NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny. ISBN: 83-7318-172-5 WAM, Kraków 2005. Rabin Abraham Joshua Heschel to jedna z najważniejszych postaci w świecie relacji żydowsko-chrześcijańskich na kontynencie amerykańskim. Prezentowana książka, stanowi zbiór esejów autorstwa osób, które go znały, studiowały u niego czy też z nim toczyły dyskusje.

  Sherwin Byron L., Kasimow Harold JAN PAWEŁ II I DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY ISBN: 83-7097-718-9; WAM, Kraków.

  SHERWIN B. L., WE WSPÓŁPRACY Z BOGIEM Wiara, duchowość i etyka społeczna Żydów, ISBN: 83-7318-438-4 WAM, Kraków 2004. Wprowadzenie w świat teologii żydowskiej - według której człowiek jest współpracownikiem Boga w świętym dziele odkupienia świata - a także w istotne aspekty żydowskiej etyki i moralności.

  Rabin Michael A. Signer Dlaczego Żydzi odrzucili Jezusa? tłum. Violetta Reder, Znak, styczeń 2003 nr 572. "Odrzucenie Jezusa Chrystusa przez Żydów oznaczało nie tylko odrzucenie prawdy chrześcijaństwa. Było ono uznaniem nieprzerwanej prawomocności Bożego objawienia i Bożych przykazań, które będą towarzyszyć Żydom, dopóki nie przyjdzie ich Mesjasz. Stąd odrzucenie Jezusa przez Żydów przybrało postać pewnej siebie, gniewnej i prawie skandalicznej retoryki."

  Michael Signer American Jewish Theology after Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

  SKUCHA P., Żydzi i judaizm w przepowiadaniu i katechezie Kościoła po II Soborze Watykańskim, w: Dzieci jednego Boga, red. W. Chrostowski, ATK, Warszawa 1991, s. 280-290.

  Wilfred Cantwell Smith, Philosophia as one of the religious traditions of humankind (1984), w: W.C. Smith A Reader, Oneworld, 2001, 72-84.

  Wilfred Cantwell Smith, A history of religion in the singular + Religious life as partici-pation in process, w: W.C. Smith, Towards a World Theology, Macmillan, 1981, 1-44.

  W.C. Smith, Towards a World Theology, Macmillan, 1981.

  W.C. Smith A Reader, Oneworld, 2001.

  Sobór Wszechprawosławny 2016. - oficjalne dokumenty

  Emily Soloff, a href="pliki/Teofil_Solof.pdf">"Dialog to nie rozmowa przy herbacie", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

  R. Norman Solomon, Odczytać swoje powołanie, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

  Joseph B. Soloveitchik " Confrontation"   "Tradition"  1964 Vol. 6 No. 2

  Joseph B. Soloveitchik "Confrontation Addendum"  "Tradition"  1964 Vol. 6 No. 2

  Joseph B. Soloveitchik. The Lonely Man of Faith, Tradition, vol. 7#2, p56, 1965. This essay was published as a book by Doubleday in 1992, reprinted by Jason Aronson in 1997, and reprinted in a revised edition by Koren Publishers Jerusalem in 2011.

  Вл. С. СОЛОВЬЕВ, ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС.

  Włodzimierz Sołowiow, Jewriejstwo i christianskij wopros, 1884

  Włodzimierz Sołowiow, Judaizm i kwestia chrześcijańska,

  Włodzimierz Sołowiow, Talmud i nowjejsza polemiczeskaja literatura a niom w Awstrii i Germani, 1886

  Antisemitism, Christian Ambivalence, and the Holocaust, red. K.P. Spicer, Bloomington 2007

  Krzysztof Stachewicz Zło w filozofii dialogu: Buber-Levinas-Tischner

  Statement on the Shabbat Murders at the Tree of Life – Or Simchat Synagogue in Pittsburgh

  STEGEMANN H., Esseńczycy z Qumran, Jan Chrzciciel i Jezus (Bibliotek Zwojów t. 9), tłum. Z. Małecki, A. Tronina, The Enigma Press, Kraków-Mogilany 2002.

  STERN K., Słup ognia, tłum. M. Sobolewska, Biblioteka FRONDY - Apostolicum, Warszawa - Ząbki 1999.

  David H. Stern: Komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Wydawnictwo VOCATIO ISBN: 83-7146-079-1 "Komentarz żydowski do Nowego Testamentu wychodzi naprzeciw postulatom współpracy w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i stanowi praktyczne urzeczywistnienie zaleceń II Soboru Watykańskiego (Nostra aetate), który potwierdza obustronne korzyści z poznawania tradycji religijnej wyznawców judaizmu i chrześcijan. Nowy Testament jest w nim rozumiany i przedstawiony z perspektywy żydowskiej i chrześcijańskiej zarazem, ponieważ to dzieło wydobywa i szanuje to, co dla obydwu religii jest wspólne i zbieżne."

  Strack, Hermann Leberecht, 1848-1922; Billerbeck, Paul, 1853-1932. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch.

  Synodalbeschluß zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Erklärung der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 11. Januar I980, w: R. Rendtorff/H.H. Hendrix (red.), Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1945 bis 1985, Paderborn-Munchen 1988 (dokument E III 8).

  SZAHAK I., Żydowskie dzieje i religia. Żydzi goje - XXX wieków historii, tłum. J. M. Fijoł, Fijorr Publishing, Warszawa - Chicago 1997.

  ks. Wojciech Szukalski, Uniwersalne przesłanie wynikające z nauczania Jana Pawła  o Szoah.

  Robert Szuchta i Piotr Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2012  Ś

  Krzysztof Śliwiński, Towards a Polish-Jewish Dialogue: The Way Forward, Polin, X,s.XVII-XXVI.

  Krzysztof Śliwiński, Muszę to powiedzieć, aby znaleźć ulgę. Kwartalnik PRChiŻ nr1.

  Paweł Śpiewak, Księga nad księgami: Midrasze. Kraków: Znak 2004.

  Paulina Święcicka "Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne", Wolters Kluwer Polska, 2012, ISBN: 9788326439100 . Emilia Żuchowska - recenzja.  T

  Дмитрий Таланцев, Христианство и юдофобия

  TARNOWSKI J., Janusz Korczak dzisiaj, ATK, Warszawa 1990.

  Nechama Tec, Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena, przeł. Barbara Nowak, Dariusz Misiuna, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2008

  TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ. POLACY Z POMOCą ŻYDOM 1939-1945 Red.: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna Opr. graf.: Ewa Frysztak Wstęp Władysław Bartoszewski Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 1966 s. 636,
  Pierwsza w naszym piśmiennictwie tak obszerna publikacja dokumentarna o pomocy udzielanej w latach okupacji przez społeczeństwo polskie prześladowanym Żydom i osobom narodowości lub pochodzenia żydowskiego. Przeszło 200 autentycznych relacji i wspomnień, głównie pisanych przez Żydów, około 100 dokumentów. Indeksy.

  Oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa:
  "To Do the Will of Our Father in Heaven: Toward a Partnership between Jews and Christians" - "Pełnić wolę naszego Ojca w niebie: ku współpracy między Żydami a chrześcijanami"
  /3.XII.2015/

  Tomasz P. Terlikowski, Bogobójcy czy starsi bracia. Myśliciele rosyjskiego prawosławia wobec judaizmu. wydawca: Qlco, ISBN: 83-920611-5-2;

  G. Theissen, Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa, tłum. F. Wycisk, Kraków 2004.

  Matthew Thiessen: Amy-Jill Levine and Marc Zvi Brettler, Eds.: The Jewish Annotated New Testament, Second Edition Oxford and New York: Oxford University Press, 2017

  Marta Titaniec, "Żyd jest w chrześcijaninie, gdy jest on chrześcijaninem naprawdę ...", Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

  TOMASIK P., Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2004.

  TOMCZAK J., Judaizm i chrześcijaństwo, w: Spotkania z Bogiem w prawdzie. Podręcznik metodyczny dla katechety, red. J. CHARYTAŃSKI, Warszawa 1992, s. 33-50.

  Tora. Pięcioksiąg Mojżesza, tłum. Izaak Cylkow. Reprint wykonany z orginalnego egzemplarza wydanego w 1895 roku w języku polskim i hebrajskim, będącego własnością Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Kraków: Austeria 2006.

  TORA Pardes Lauder, Księga Pierwsza, BERESZIT, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, redakcja: rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2001;

  TORA Pardes Lauder, Księga Druga, SZEMOT, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, redakcja: rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2003;

  TORA Pardes Lauder, Księga Trzecia, WAJIKRA, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, redakcja i tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2005;

  TORA Pardes Lauder, Księga Czwarta, BEMIDBAR, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową, tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric, redakcja: Lidia Kośka i rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, ISBN 83-920213-7-1, Kraków 2006;

  TORA Pardes Lauder, Księga Piąta, DEWARIM, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową, tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric, redakcja: Lidia Kośka i rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, ISBN ISBN 83-923858-4-5, Kraków 2006;  Mirosław Traczyk. "Miasta śmierci"
  Wiecej: Natalia Aleksiun - Zmarnowana szansa. O "Miastach śmierci" Mirosława Tryczyka. Kultura liberalna nr. 367 3/2016 19 I 2016

  Robert Szuchta i Piotr Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Ośrodek Rozwoju Edukacji

  TRONINA A., Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego (Bibliotek Zwojów t. 8), The Enigma Press, Kraków 2001.

  Trudne Pytania w dialogu polsko-żydowskim, zespół redakcyjny: Maciej Kozłowski, Andrzej Folwarczny, Michał Bilewicz; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Forum Dialogu Między Narodami, American Jewish Committe, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89763-96-9

  "Jerzy Turowicz telefonuje z Rzymu", Tygodnik Powszechny Nr 45 (7.11.1965), s.7.

  Tübinger Fakultät gegen Begriff "Judenmission", "epd-Wochenspiegel" nr 10 z 2000 r. - Oświadczenie Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Tybindze w marcu 2000 r.

  Ks Stanislaw Trzeciak: "Talmud o gojach a kwestia zydowska w Polsce".  V

  Verbum Vitae Półrocznik Biblijno-Teologiczny, redaktor naczelny Ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) styczeń czerwiec 2005

  G. Vermes, Jesus and the World of Judaism, Minneapolis 1983.

  VERMES G., Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, Znak, Kraków 2003.

  G. Vermes, Kto był kim w czasach Jezusa?, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Warszawa 2006.

  The Complete Sea Scrolls in English, tłum. G. Vermes, London 2004.

  G. Vermes, Jesus in His Jewish Context, Minneapolis 2003.

  Geza Vermes, Scripture and Tradition in Judaism.

  rabin Simon Philip de Vries Mzn. Obrzędy i symbole Żydów, WAM, 2007.  W

  Prof. dr. Michael Weinrich, 20.9.1997 (Warszawa). Kościół jako lud Boży po stronie Izraela Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  Romuald Jakub Weksler-Waszkinel "BŁOGOSŁAWIONY BÓG IZRAELA", Wyd. TN KUL, Lublin 2000

  Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Antysemityzm bez Żydów, Znak 12 (643), grudzień 2008, s. 77-85.

  R.J. Weksler-Waszkinel, Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Kraków 2003.

  R.J. Weksler-Waszkinel, Trudne spotkania, Kraków (2009).

  R.J. Weksler-Waszkinel, Przełom w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie

  T. Węcławski, Wiara spotyka wiarę. Relacja między wiarą i refleksją chrześcijańską i żydowską [w:] Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień judaizmu w Poznaniu 2004-2007, red. J. Stranz, Poznań 2007, s. 244-253.

  T. Węcławski, Zanikająca opowieść, "Tygodnik Powszechny" 2008, nr 9; idem, Spór o Jezusa. Spór o realność, "Open Theology" 2008, nr 5,

  A. Wierzbicka, What Did Jesus Mean? Explaining the Sermons on the Mount and the Parables in Simple and Universal Human Concepts, Oxford 2001.

  A. Wierzbicka, Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, tłum. I. Duraj-Nowosielska, Warszawa 2002.

  A. Wierzbicka, Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii, "Teksty Drugie" 2004, nr 4, s. 157-176.

  Ks. Henryk Witczyk. Dlaczego w słowie? Verbum Vitae Półrocznik Biblijno-Teologiczny, redaktor naczelny Ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) styczeń czerwiec 2005

  Dr. Andreas Wöhle, 6.12. 1996 (Bazylea) Rozwój i problemy w związku z studium nidelrlandzkim pt.: "Izrael, naród, kraj i państwo". Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

  Kalina Wojciechowska, Bóg chce być zwyciężony, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

  Bogdan Wojdowski, Chleb rzucony umarłym. PIW, Warszawa, 1971.

  WOKÓŁ JEDWABNEGO. DOKUMENTY (TOM II) Wyd. IPN, Warszawa 2002;

  H. Wouk, To jest mój Bóg. Judaizm: wiara, prawo, etyka, tłum. I. Lisowicz, Warszawa 2002

  Wyzwanie prozelityzmu a powołanie do wspólnego świadectwa" (1995); polski przekład: SiDE 1996 nr 2, s. 137-148. Dokument Wspólnej Grupy Roboczej ŚRK i Kościoła rzymskokatolickiego.

  Oświadczenie Komisji Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem na 50 rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu "Wyzwanie tamtego czasu". 1995-01-27.  Z

  M. Zając, Rzeka żółci, "Tygodnik Powszechny" 2009, nr 18, s. 27.

  Zalecenia dotyczące podręczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu. POLSKO-IZRAELSKA KOMISJA PODRĘCZNIKOWA. Warszawa - Jerozolima 1995.

  Leon Zeldis, The Protocols of the Elders of Zion Anti-Masonry and Anti-Semitism, http://www.vehi.net/asion/freemason.html

  ZNAK, miesięcznik, IV.2013 nr 701. Temat miesiąca: Kim dla Żydów jest Jezus? Przez długi czas osoba Jezusa nie należała do żydowskiej tradycji. Zmiany, które w ostatnim półwieczu zaszły w Kościele, zbiegły się z ożywieniem badań nad postacią Jezusa i Jego nauką ze strony teologów żydowskich.

  ZNAK, miesięcznik, IV.2015 nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie, antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

  A. Zuberbier, Teologia katolicka po holokauście "Znak" 3(490), s. 62-67  Ż

  J. Życiński, Daleko od Jana Pawła, „Gazeta Wyborcza", 28-29 III 2009.

  Życzenia francuskich rabinów z okazji 50. rocznicy Nostra aetate oraz ich nadzieje na kolejne 50. lat.

  "Jesteśmy dziećmi jednego Boga, a nie obcymi" - życzenia abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, skierowane do Wspólnoty Żydów Polskich z okazji Nowego Roku, Dnia Przebłagania i Święta Namiotów. /DEON/ [ więcej:] /14.IX.2015./

  Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965 - 1989). Zebrali i opracowali ks. W. Chrostowski i ks. R. Rubinkiewicz SBD. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1990

  Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005. autor: Ks. prof. Waldemar Chrostowski Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej ISBN 83-87989-64-9

  Żydzi o chrześcijanach, chrześcijanie o Żydach, "Więź" 8/514 (2001).
 • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z