Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


W cieniu Szoa


   Czy pojednanie po Auschwitz jest możliwe?

   "Auschwitz to jedno z najtragiczniejszych miejsc w historii ludzkości. Obóz koncentracyjny, w którym niemieccy naziści zgotowali "piekło za ziemi", uśmiercając przeszło milion ludzi. O tym jak można w Auschwitz mówić dziś o przebaczeniu i pojednaniu, opowiada niemiecki kapłan - ks. dr Manfred Deselaers"
   Proces pojednania rozpoczyna się od słuchania drugiego człowieka i otwarcia przed nim serca. O tym czym jest pojednanie i jako możemy do niego dojść, mówi szerzej ks. Deselaers:


 1. Tezy z Seelisbergu z 1947 r. "The following statement, produced by the Christian participants at the Second conference of the newly formed International Council of Christians and Jews, was one of the first statements following World War II in which Christians, with the advice and counsel of Jews, began to come to terms with the implications of the Shoa."

 2. "Czas odnowionego zobowiązania - budowanie nowych relacji miedzy Żydami i chrześcijanami". Dialog chrześcijansko - żydowski 70 lat po wojnie i Szoa. Dokument (wersja polska) podpisany w Berlinie przez przedstawicieli Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) z 22 krajów.

 3. abp Henryk Muszyński wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Dlaczego dialog ten ma szczególne znaczenie w Polsce? z publikacji "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Polska Rada Chreścijan i Żydów, Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09 oraz Ze wstępu do książki Żydzi i judaizm ...s. 15-16

 4. Pamiętajmy: refleksje nad SZOAH. Komisja ds. kontaktów religijnych z judaizmem, 16 III 1998.

 5. Chrostowski W., Dialog w cieniu Auschwitz, Warszawa 1999.

 6. 2002 Manfred Deselaers - Dialog u progu Auschwitz.

 7. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu - Dialog w obliczu Auschwitz:

 8. Stanisław Obirek, Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 299-316.

 9. Kate Craddy - Więcej niż cmentarzysko, Teofil, 1(29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)