Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Dialog chrześcijańsko żydowski a ikonografia  1. Adam Jerzy Kozłowski, Niewiarygodny symbol. "Brak w liturgii Kościoła symbolu Jota-Chi - Jezus Chrystus. Święty znak, na mocy niezbadanych wyroków historii, ustępuje miejsca wojennemu Chi-Rho ..."

  2. Jewish elements in early Christian iconography, Elisabeth Revel-Neher, SIDIC Periodical VI-1973/1 (38-40)

  3. Are the origins of Christian art Jewish? Some findings at the Dura-Europos Synagogue, Joseph Gutmann, SIDIC Periodical VI-1973/1 (35-37)

  4. Jewish and Christian architecture, Sofia Cavalletti , SIDIC Periodical VI-1973/1 (41 - 42)