Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Rabin Boaz Pash - Człowiek Pojednania 2013

  18.III.2014. - były rabin Krakowa, Boaz Pash odebrał w Warszawie tytuł "Człowiek Pojednania" za rok 2013 przyznawany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Uroczystość odbyła się w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym podczas III "Bliskiego spotkania Chrześcijan i Żydów". W spotkaniu wziął udział nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.
  (Relacja filmowa:)  Laureat nagrody - Boaz Pash w latach 2006-2012 pełnił urząd Naczelnego Rabina Krakowa. - Nagrodzony jest jednym z tych, dzięki którym wielka kultura duchowa Żydów wciąż żyje w Polsce - przedstawiał laureata nagrody Bogdan Białek, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

  Jak stwierdził, nagroda przyznana została zarówno za osiągnięcia literackie laureata, jak i za pełnienie misji społecznej. Lecz przede wszystkim rabina Pasha nagrodzić trzeba za obecność i osobisty wkład w kształtowanie relacji żydowsko-chrześcijańskich - podkreślił Białek.

  Podczas pobytu w Krakowie Boaz Pash wydał książkę "Szepty krakowskich Rabinów". Uczestniczył w rozmowach na krakowskim Uniwersytecie, wykładał w Centrum Społeczności Żydowskiej, spotykał się ze studentami i dziećmi.

  - Każdemu krakowskiemu spotkaniu z Rabinem Pashem towarzyszyło świadectwo jego autentycznej, głębokiej i żywej wiary. Również polscy chrześcijanie odkrywali w kontakcie z Rabinem swoją tożsamość i historię - podkreślił Bogdan Białek.

  Boaz Pash urodził się 7 sierpnia 1966 roku w Jerozolimie. Posługę rabiniczną pełnił również na Ukrainie, w Brazylii, Indiach, Portugalii.

  W uroczystości wziął udział nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, członek honorowy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Podczas spotkania stwierdził, że przyznana nagroda dąży do budowania pokoju. - A kto buduje pokój nie może nie zbliżać się do Boga - przytoczył w wystąpieniu słowa Benedykta XVI.

  W spotkaniu uczestniczyli również bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Piotr Kadlčik z warszawskiej gminy żydowskiej.

  Podczas "Bliskiego Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskiego" można było wysłuchać mowy na temat kultur chrześcijańskiej i żydowskiej. Bella Szwarcman-Czarnota omówiła twórczość literacką Polskich Żydów na przykładzie poezji Aaron Zeitlina. Janusz Poniewierski przedstawił refleksję nad tekstami Jana Pawła II nt. judaizmu.