Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Dialog teologiczny
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


XIV Dzień Judaizmu
w Kościele Katolickim w Polsce

XIV DZIEŃ JUDAIZMU
W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE
Przemyśl 15/16 stycznia 2011

Centralne obchody w Przemyślu - program:
sobota 15 stycznia.
 • aula Wyższego Seminarium Duchownego projekcja filmów o bł. ks. Emilianie Kowczu, proboszczu z Majdanka oraz o rodzinie Ulmów z Markowej, którzy poświęcili życie, ratując Żydów w czasie II wojny światowej.
niedziela 16 stycznia
 • godz. 12.30 konferencja prasowa w ratuszu z udziałem obu arcybiskupów przemyskich, Józefa Michalika, metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego i Jana Martyniaka, metropolity przemysko-warszawskiego Kościoła greckokatolickiego, bp. Mieczysława Cisło, rabina Michaela Schudricha oraz prezydenta Przemyśla Roberta Chomy.
 • godz. 13.15 - modlitwa za zmarłych - przemyski Kirkut przy ul. Słowackiego.
 • godz. 15.45 - otwarcie wystawy "Żydzi w Przemyślu" w Ratuszu Miejskim oraz wystawy poświęconej osobom ratującym Żydów w katedrze Kościoła greckokatolickiego. W katedrze greckokatolickiej odbędzie się także nabożeństwo ku czci błogosławionego ks. Emiliana Kowcza. O godz. 11.15 Jacek Błoński wygłosi w ratuszu wykład pt. "Sytuacja Żydów w kontekście wielonarodowej wspólnoty Przemyśla".
 • godz. 16.30 - archikatedra przemyska - wspólne nabożeństwo słowa Bożego z udziałem m.in. abp. Józefa Michalika i Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski, rabina Warszawy i Łodzi.
 • godz. 17.30 aula Wyższego Seminarium Duchownego
  • otwarcie wystawy poświęconej rodzinie Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej koło Łańcuta, która w czasie wojny ukrywała członków żydowskich rodzin Szallów i Goldmanów, za co zostali zamordowani 24 marca 1944 r. Ich proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 r.
  • panelowa dyskusja, prowadzona przez red. Zbigniewa Nosowskiego - wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Wezmą w niej udział: bp Mieczysław Cisło - przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski, Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski, Piotr Kadlcik - przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Boaz Pasch - Naczelny Rabin Krakowa, prof. Jan Grosfeld z UKSW, ks. Stefan Batruch z Kościoła greckokatolickiego, ks. Prof. Stanisław Haręzga - biblista i Rober Choma - prezydent Przemyśla.
 • godz. 20 - uroczysty koncert przemyskiego zespołu "Family Klezmer Band" na Zamku Kazimierzowskim.

"Dzień Judaizmu poprzedzi wydanie specjalnego numeru kwartalnika "Przemyski Przegląd Kulturalny", w całości poświęconego kulturze żydowskiej, wystawy i koncerty w niektórych miastach archidiecezji przemyskiej oraz specjalne katechezy w szkołach poruszające problematykę judaizmu i dialogu między chrześcijaństwem a judaizmem.

Organizatorami XIV Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce są: metropolita przemyski obrządku łacińskiego abp Józef Michalik, prezydent miasta Przemyśla Robert Choma oraz Komitet ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest inicjatywą Konferencji Episkopatu Polski. Został ustanowiony w 1997 r. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. Dzień Judaizmu jest czasem refleksji nad słowem Bożym, czasem spotkań i modlitwy. Ten dzień uświadamia wierzącym w Chrystusa judaistyczne korzenie chrześcijaństwa. W ten sposób chrześcijanie mogą jeszcze głębiej odkrywać swoją tożsamość, dostrzegając przede wszystkim to, co ich łączy z wyznawcami judaizmu: wiara w jednego Boga, Biblia, tradycja religijna, Dekalog jako fundament praw moralnych, czy też wezwanie do codziennej modlitwy.

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, powołany w 1996 r., prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, a jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich." /KAI/

Program obchodów w Warszawie: 15-17 I 2011. Czytania biblijne: Rdz 22,1-19; Ps 105; Rz 8,31b-39; Mt 20,20-28
 • 15 I, godz. 17.00 - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6
  Hawdala - uroczyste zakończenie szabatu;
  nadanie tytułu Człowiek Pojednania ks. prof. Tomaszowi Halikowi przez PRChiŻ;
  wykład ks. prof. Tomasza Halika: "Różnorodność pojednana"
 • 16 I, godz.12.30 - kościół Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5
  Msza święta "o uproszenie miłości" pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa
 • 16 I, godz.10.30-15.00 - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6
  Dzień otwarty w synagodze: zwiedzanie synagogi i mykwy o godz. 10.30, 12.00 i 13.30.
 • 17 I, godz.19.00 - kościół św. Kazimierza, Rynek Nowego Miasta 2
  Liturgia Słowa pod przewodnictwem o. Wiesława Dawidowskiego OSA, współprzewodniczącego PRChiŻ z komentarzem żydowskim (prof. UW dr hab. Stanisław Krajewski) i chrześcijańskim (ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Bardski)