Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 

Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów
Polska Rada Chrześcijan i Żydów 19 listopada 2013. w Warszawie zainaugurowała cykl zebrań otwartych pod wspólną nazwą "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów". Będą się one odbywały naprzemiennie, raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

Pierwsze spotkanie odbyło w kościele duszpasterstwa środowisk twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego przy Placu Teatralnym 20 w Warszawie. Następne w styczniu przyszłego roku zorganizowane zostanie w synagodze Ec Chaim przy Alejach Jerozolimskich 53, na IV piętrze. Spotkania były prowadzone przez Bogdana Białka, chrześcijańskiego współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, ks. Grzegorza Michalczyka, wiceprzewodniczącego Zarządu oraz rabina Stasa Wojciechowicza, członka Zarządu.

- Celem Spotkań jest praktyczna realizacja idei dialogu rozumianego jako spotkania osób w pełnym poszanowaniu i akceptacji własnej odrębności, tożsamości i indywidualności. Uczestnicy dialogu muszą posiadać silną własną wiarę i tak samo silne przekonanie, że każdy człowiek ma prawo do własnej religijności, duchowości i drogi do Boga. Chcemy, aby nasze Spotkania stały się znakiem nadziei i pokoju dla wszystkich ludzi dobrej woli - poinformował KAI Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rada Chrześcijan i Żydów.

Formuła spotkań w latach 2013 - 2017

  Spotkania miały charakter "gazety mówionej" - zaproszeni goście w ramach wyznaczonego czasu przedstawią swój punkt widzenia na dowolnie wybrane tematy. Byli także goście specjalni, niekoniecznie bezpośrednio związani z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, lecz wnoszący wielki wkład w kulturę spotkania ludzi swoją działalnością artystyczną, naukową czy społeczną.

Formuła spotkań od roku 2018 - wokół Psalmów

  W nowej serii Bliskich Spotkań chcemy spotykać się - jako Żydzi i chrześcijanie - wokół Psalmów, czyli tej modlitwy, która najgłębiej nas łączy, bo bez żadnego wahania możemy odmawiać ją wspólnie. Te same słowa są przecież częścią duchowej tradycji i żydowskiej, i chrześcijańskiej.

  Od wielu lat spotkania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów rozpoczynają się od lektury Psalmów po hebrajsku i po polsku, po czym następują osobiste refleksje uczestników. Wspólna modlitwa Psalmami łączy nas na poziomie najgłębszym, duchowym. Pozwala dostrzec bogactwo duchowe drugiej tradycji religijnej, a zarazem umocnić się w swojej tożsamości. Tego typu spotkań bardzo nam potrzeba w trudnych dzisiejszych czasach, gdy tak łatwo stać się zgnębionym na duchu.

  Podczas każdego Bliskiego Spotkania chcemy - na przemian w synagodze i w kościele - czytać słowa wybranego psalmu, wsłuchiwać się w nie, modlić się nimi, śpiewać je, słuchać komentarzy teologicznych i dzielić się owocami własnej lektury duchowej.


Kalendarium

Spotkania według nowej formuły - wokół Psalmów, od roku 2018
 • 27 II 2018. 18:00. Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów. Spotkanie Wokół Psalmu 145
  Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,  i podnosi wszystkich zgnębionych (Ps 145,14)
   Synagoga Ec Chaim Warszawa, Aleje Jerozolimskie 53, IV piętro
   W programie spotkania wokół Psalmu 145:
   • nauka pieśni chrześcijańskiej ze słowami z Psalmu 145: "Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła", muz. Paweł Bębenek (schola dominikańska ze Służewa)
   • responsoryjne, polsko-hebrajskie odczytanie psalmu
   • wspólna modlitwa
   • komentarz żydowski do Psalmu 145: Piotr Łukasz, członek warszawskiej gminy żydowskiej, absolwent Hochschule für Jüdische Studien w Heidelbergu
   • komentarz chrześcijański do Psalmu 145: Zuzanna Radzik, katoliczka, teolożka, publicystka "Tygodnika Powszechnego", autorka książki "Kościół kobiet"
   • osobiste refleksje uczestników.
   Organizator: Polska Rada Chrześcijan i Żydów Patronat medialny: "Więź".
   Zaposzenie:


 • 4 XII 2018. Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów. Chanukowe spotkanie chrześcijan i Żydów wokół Psalmu 30. 18:00-19:30
   "Wysławiać będę Ciebie, Panie, żeś podniósł mnie, a nie dałeś moim wrogom triumfować nade mną" (Ps 30, tłum. Czesław Miłosz).

   W trzecim dniu żydowskiego święta Chanuki Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie zaprasza na kolejne Bliskie Spotkanie wokół Psalmów - tym razem wokół Psalmu 30. W programie: modlitwa, śpiew, komentarz żydowski Konstantego Geberta, komentarz chrześcijański s. dr. Judyty Pudełko, wystawa wycinanek Moniki Krajewskiej z komentarzem autorki.
   Fotorelacja:Spotkania według formuły z lat 2013 - 2017
   
 • 18 IX 2016. Ksiądz Jan Zieja In memoriam.

   Muzeum POLIN, godz. 18:30. Spotkanie w ramach cyklu "Bliskie spotkania Chrześcijan i Żydów" organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów upamiętni osobę ks. Jana Ziei. Był on działaczem społecznym, wybitnym kaznodzieją, tłumaczem, pisarzem religijnym, żołnierzem wojny roku 1920, uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939., kapelanem Szarych Szeregów i AK, uczestnikiem powstania warszawskiego, działaczem opozycji demokratycznej w PRL, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", przyjacielem Żydów.
   Poprowadzenie Bogdan Białek. Udział wezmą: Stanisław Krajewski, Jacek Moskwa, Henryk Wujec, Seweryn Blumsztajn, Józef Duriasz, ks. Grzegorz Michalczyk. Rabin Michael Schudrich odczyta psalm i podzieli się refleksją teologiczną.
   Kazania księdza Jana, czyta Józef Duriasz.
   Zapis dźwiękowy Spotkania.
   Więcej:
   Ewangelia Jana Ziei - Ryszard Bosakowski /Fronda oraz Karta (58 / 2008) fragmenty listów, kazań i pism rozsianych księdza Jana Ziei (strony 98 - 133).
   Kwartalnik "Przeszedł blisko nas" pod redakcją Tadeusza Rogowskiego.
   Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.

 • 17.I.2016Dzień Judaizmu, obchody w Warszawie, w tym Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Relacja:

 • W Warszawie 18.I.2015., Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Kościół środowisk twórczych, plac Teatralny godz 18 00. Program: Więcej: Relacja: Bogdan Białek - podsumowanie. Relacja fotograficzna:

 • 3 marca 2015, godz 18.30, synagoga im. Nożyków. Inauguracja obchodów 25-lecia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz 50. rocznicy Deklaracji "Nostra aetate". Program:

 • 27 maja 2014 czwarte Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów, Warszawa, godz 18.30, synagoga im. Nożyków. Gościem specjalnym będzie Pan Wiesław Myśliwski. Oprawa artystyczna - wybitny jazzman Włodzimierz Kinior Kiniorski. Ponadto: Anna Connoly i Anna Chipczyńska. Program: i relacja filmowa.

 • 5 maja 2014 Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów w Krakowie. Kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej 7 (kaplica św. Doroty) godz 18 30. Debata pomiędzy biskupem drem hab. Grzegorzem Rysiem a prof. drem hab. Stanisławem Krajewskim na temat: "Tikun olam i Ewangelia Błogosławieństw - Żydów i chrześcijan powinności wobec świata“. Wezmą udział także: dr Zofia Radzikowska, działaczka krakowskiej społeczności żydowskiej, oraz mała siostra Jezusa Krystyna Klara (komentarz do Psalmu 51); Agnieszka Kowalczyk - śpiew, oraz Witold Góral - gitara (część artystyczna). Prowadzenie: Bogdan Białek - współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, oraz Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Relacja:

 • 18 marca 2014 Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów - Spotkanie III organizator: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współorganizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, partnerzy: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Archidiecezji Warszawskiej, Synagoga Ec Chaim przy Gminie, Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Pojednania za rok 2013 Rabinowi Boazowi Pash z Jerozolimy. Wystąpienie laureata: "Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go..." (Bereszit 5:1)
  "I inną księgę otwarto, która jest księgą życia..." (objawienie Jana 20:12). Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny, Warszawa, wtorek, godzina szósta trzydzieści po południu. Program:

 • 14.01.2014 Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów - spotkanie II, XVII Dzień Judaizmu. Wzajemna wdzięczność chrześcijan i Żydów była głównym tematem Spotkania. Organizatorem - Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Na nasze zaproszenie w synagodze wystąpił chór parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Kielcach pod batutą Rafała Bazanka. Relacja KAI. Relacja fotograficzna. Pełny zapis:

 • 19.11.2013. Warszawa, Polska Rada Chrześcijan i Żydów zainaugurowała cykl zebrań otwartych pod wspólną nazwą "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów". Będą się one odbywały naprzemiennie, raz w kościele katolickim a raz w synagodze.


   Podczas inauguracyjnego spotkania rabin Joel Chaim Nowicki mówił o stosunku judaizmu do kontrowersyjnych procedur medycznych. Ks. Włodzimierz Misijuk, wykładowca prawosławnego seminarium, opowie o związkach liturgii prawosławnej z liturgią żydowską.

   Monika Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, wyjaśniała, co dzisiaj oznacza dziedzictwo żydowskie. Sebastian Rejak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił o polityce rządu polskiego wobec diaspory żydowskiej. Gościem specjalnym była Julia Hartwig, która przeczytała i zinterpretowała swoje ostatnie wiersze.

   W części artystycznej wystąpił chóru Szir Awiw.

   Następne spotkanie zaplanowano na styczeń przyszłego roku, w synagodze Ec Chaim i poświęcone będzie głównie problematyce związanej z chrześcijaństwem i chrześcijańskim punktem widzenia. Konferencje podczas rekolekcji mają temat: "Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił!" (Iz. 63,19) oraz "Wtedy zawołasz, a Pan odpowie" (Iz. 58,9).